skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
4 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Jan Janssen de Bruijn man van Maria, Ruth Jan Dircx Sanders man van Jenneken beiden dochters van Jan Aert Dircx van Kessel, Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Adriaen zoon van Jan Dircx van Kessel, Peeter zoon van Corstaien Anthonis van Sochel man van Catarina dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel, Lambert zoon van Dirck Jan Bevers man van Maryken dochter van Adriaen Janssen van Kessel, Dircxken zijn zuster, Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan man van Handricken dochter van Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart en Bartel de zoon van Gijsbrecht van den Boogart, Jan zoon van Handrick Gijsbert Smits mede voor Aert van Heck man van Anna, Claes zoon van Barthilomeus man van Wilhelma dochter van Handrick Gijsbert Smits en Maria zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx van Sochel, Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren over Gijsbert onmondig kind van Gijsbert Handrick Smits, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart mede voor Marijken en Heesken zijn zussen, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken en Reijnder zoon van Laurens Jan Laurenssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsbert van den Boogart mede in naam van Handrick zoon van Jan van den Boogart hun overleden broer, Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Vervolg:
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, in de marge worden nog genoemd: Hendrick en Willem broers zonen van Jan Gijsberts van den Boogart en Symon Luycas Haebraeken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs., Lambert Rutten van den Hulst man van Styntgen dochter van Jan Gerits van der Heyden, mede voor Gerart Handrick Jan en Gerart Janssen Verweteringh man van Maryken dochter van Jan Gerits van der Heyden, Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren over de vier minderjarige kinderen van wijlen Anthonis zoon van Jan Gerits van der Heijden, Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart, mede voor Gijsbert zoon van Daniel Hendrix van Gerwen verwekt bij Catarina dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Jan zoon van Jan Seberts, Delis Handrick Smits man van Maryken dochter van Jan Seberts mede Gijsbert en Willem broers zonen van Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts en Maryken dochter van Huybert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, met een scheiding en deling met o.a. huis het schopke oft het nieuwe huijsken daer tegenover staende mette schoppe daerinne is staende den persttal hof boomgaert ende lande ondert Elschot, cijns aan de Heer van Helmond, idem het Sleutien oft Kasteeltjen schure schoppe esthuijs metten lande metten halven dijk tussen dat ende erfve der erfgenaemen van Jenneken Wynants van Rosan, Handrick Jan de Meulder, idem huijs esthuijs schoppe hof boomgaard en land ondert Elschot opte Stege, drie stukken land inden Kijfcamp ondert Elschot, hooiland omtrent de Heeswykerstege,
Vervolg 2:
met in de marge een notitie dd. 16 december 1684, hooiland ondert Elschot, met last aan de Infirmerye van het Groot Bagijnhof binnen Den Bosch, twee stukken land genaamd Boogartsackerkens ondert Elschot, mt last van een kan wijn aan de kerk van Schijndel, met in de marge een notitie dd. 30 mei 1665, twee stukken land genoemd de Boorsstucken, twee stukken land aan de Langdonck, met in de marge een notitie dd. 19 maart 1665, land ondert Elschot in de Hautert bij de Bacxdijck, land genaamd het Colcxken ondert Elschot, hooiland ondert Elschot, drie stukken land in Pastoirsthiende, met in de maege een notitie dd. 16 december 1684, een stuk land ondert Lutteleijnde genaamd het Cuijcxvelt met in de marge een notitie dd. 30 mei 1665, hooiland int Oerendonck, den Ceurkamp, twee akkertjes int Oerendonck, een kamp groesland, met in de marge een notitie dd. 30 mei 1665, , land opte Ceur, cijns aen de Schrijvershoefve, land het Boogartsackerken, weiland ondert Elschot
Persoon in schepenakte:
Adriaen van Kessel
Peeter van Sochel
Jan van Kessel
Maryken van Kessel
Herman van Rosan
Bartel van den Boogart
Gijsbert van den Boogart
Handrick van den Boogart
Maryken van den Boogart
Jenneken van den Boogart
Aryken van den Boogart
Gerart van de Ven
Styntgen van der Heyden
Maryken van der Heyden
Anthonis van der Heijden
Bartel van den Boogart
Gijsbert van Gerwen
Catarina van den Boogart
Maryken van Herethum
Jan Janssen de Bruijn
Aert Dircx van Kessel
Gijsbrecht van den Boogart
Jan Dircx van Sochel
Jan Gijsbert van den Boogart
Jan Gijsberts van den Boogart
Lambert Rutten van den Hulst
Jan Handricx van Herethum
Gijsbert Janssen van den Boogart
Dirck van Kessel
Jenneken van Rosan
Handrick Jan de Meulder
Ruth Jan Dircx Sanders
Huybert Dirck Dielissen
Handrick Delis Pennincx
Handrick Gijsbert Smits
Pauwels Cornelis Pennincx
Gijsbert Handrick Smits
Anthonis Willem Jacobs
Jan Anthonis Dielissen
Jochem Handrick Boogarts
Jan Delis Janssen
Symon Luycas Haebraeken
Pauwels Symon Willems
Gerart Handrick Jan
Gerart Janssen Verweteringh
Gerart Jan Symons
Gerart Janssen Verwetering
Delis Handrick Smits
Aert van Heck
Pieter van Griensven
Jenneken van den Boogart
Willem Gijsberts
Jan Aert Dircx
Jan Aert Dircx
Jan Dircx van Kessel
Corstaien Anthonis van Sochel
Jan Dircx
Adriaen Janssen van Kessel
Dirck Jan Bevers
Adriaen Janssen van Kessel
Pauwels van Rosan
Gijsbrecht van den Boogart
Handrick Gijsbert Smits
Handrick Gijsbert Smits
Jan Gijsberts van den Boogart
Laurens Jan Laurenssen
Jan van den Boogart
Willem van den Boogart
Claes Jan Aertsen
Willem van den Boogart
Claes Jan Aertsen
Jan Janssen Verwetering
Jan Aertsen Verhaegen
Jan Gijsberts van den Boogart
Jan Symons van de Ven
Jan Laurens
Jan Symons
Jan Gerits van der Heyden
Jan Gerits van der Heyden
Jan Gerits van der Heijden
Bartholomeus van den Boogart
Daniel Hendrix van Gerwen
Gijsbert Janssen van den Boogart
Jan Seberts
Jan Seberts
Jan Seberts
Huybert Handricx van Herethum
Datering:
15.4.1665
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
81
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga