skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
67 Daniel van Gerwen oud 58 jaar geeft aan dat hij 18 jaren geleden het secretarisambt heeft bediend van Schijndel en destijds voor de ingezetenen heeft opgetekend dat ‘elc int particulier sijne gevlchte meublen bij hun ten tijde van de tweede belegering der stadt van den Bossche gevlucht aen den kerck aende capelle ende op Wijnantshuijsken respective inden jaere 1603 achtervolgens d’uytspraecke daer van zijnde ende gemerckt ennige onwillich waren is geoirdineert geweest dat den vorster soude publiceren, dat soo verre iemant weygerich waer vallende ende niet comparerende omme sijn gevluchte meublen aen te brengen sonder al effen wel geset werden ende op die selve settinge naemaels niet mogende letten, welcke publicatie is gesciet, is tot drie verscheyden reijsen ende de leste reijsse gestelt eenen precisen tijt om over te brengen op conditiën vs. welcke overbrengen eensdeels byden ingesetenen scriftelyck werdende overgebrocht ende het meestepart by hem deponent [getuige] is opgeteeckent geweest reserverende totten scriften daer aff zijnde end ein syns deponents presentie binnen den tijt by de vorgeruerde leste publicatie gesteltniemant van den ingesetenen van Schijndel en is geweijgert geweest die was comparerende om over te brengen sijne gevluchte meublen het sij scfriftelijck oft mondelinge omme opgeteeckent te worden [1603] – daarna volgt een potloodaantekening van archivaris Van Bokhoven dat Schijnden in R 88 op 16 augustus 1633 een Daniel Henricx van Gerwen oud 70 jaren en op 27 februari 1636 Daniel van Gerwen 70 jaren
Persoon in schepenakte:
Daniel Henricx van Gerwen  
Daniel van Gerwen  
Datering:
[1603]
Pagina:
43
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
87
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga