skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
122 Voor schepenen in Geffen is verschenen heer Peeter Eijmbertss van Griensveenne priestere ende canonick binnen tSarthogen Boesche inder kercke van Sinte Joannis Evangelieste. Deze heeft vercoeft Eijmberden Peterss van Griensvenne zijnen vader onsse meede schepen eenen merghen lans in Geffen ter plaetssen geheijten den echtersten vreede, belendingen: heer Ariaen Kepken Artss priestere; Heijlken Goessens; den vaerren graeff; den uven breede; noch heeft die zelve heer Peter voers opgedragen Eijmberden Peters eenen haelffven mergen lans in Geffen ter plaetssen voers tuessen erffenisse van Jan Pauwels eerfgenamen; de bruerscap van onsse liever vrouwen gulden; den vaerren graeff; den veij vreede; item noch heeft die zelve heer Peeter vercoeft ende opgedragen Eijmberden Peterss zijnen vader voers een kempken hoeij lans van 2½ mergen lans in Geffen ter plaetssen geheijten bij den vreede, belendingen: Eijmbert Peters coeper; Broes Wouters; Eijmbert Peters voers; de gemeijnen dick ofte vaerwech; welcke voers eerffven hij vercoeper in coepe vercregen heeft van Peeter Dierck Roever procuror postulerende inden rade van Brabant tot Bruessele, welcke eerffve die voers meester Dierck Roevers heeft geconstituert ende mechtich gemacht meester Martenen Bordoul om voerts te transporteren voer die heeren schepenen van tSarthogen Boesche heeren Peteren dessen vercoeper, gelick dat tselve blickt bij een certifficatie voer die heeren schepenen boergemeesteren ende raet van Bruessele d.d. 18-3-1568 nae stijle des hoeffs van Brabant.
Actum ut supra. Schepenen Rutgher Hanrix ende Deelis Henrix.
Dezelfde heeft vercoeft Eijmbert Peterss van Griensvenne zijne vader onsse meede schepen eenen eerffeliken tsijens van 3 gulden 2½ stuijver verschijnende altijt int hoech tijt van sunte Bartholomeus appoestel vrij ten Boes te leeveren ende dat wijt huijs ende hoeff metten eerff daer bij geleegen in Geffen ter plaetssen geheijten die clijnsse straet, belendingen: die eerffgenamen van Rutger Janss;
Vervolg:
die gemeijn straet; Joest Thomas; welcke voers tsijens die vercoeper in coeppe vercreegen hadde van meester Dierck Roevers procuroer postulerende inde Rade van Brabant tot Bruessele en die voers Dierck Roeverss die voers rente van 3 gulden 2½ st. in coeppe vercregen hadde van Art Hanrixss die Beever wijt den huijs ende hoeff voers, welcke tsijens van 3 gulden 2½ st nu gheeldende is heer Ariaen Kepken Artss priestere, wlecke voers tsijens mr. Dierck Roeverss procuror wijt zeekere procuratie ende mechtichscap heeft geconstitueert ende mechtich gemacht meester Martenen Bardoul ende in zijn plaetsse gestelt om voerts te moegen transporteren heer Peteren Eijmbertss voirs dese vercoeper (certificatie Brussel d.d. 18-3-1569 nae stijle des hoeffs van Brabant).
Actum ut supra et testes ut supra.
Persoon in schepenakte:
Peeter van Griensveenne  
Eijmbert Peterss van Griensvenne  
Art die Beever  
Peeter Dierck Roever  
Peterss van Griensvenne  
Heijlken Goessens  
Jan Pauwels  
Eijmbert Peters  
Dierck Roevers  
Deelis Henrix  
Joest Thomas  
Datering:
11-8-1571
Pagina:
128-130
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
20
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga