skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
16 Aert Janssen Vercreijel, cranck van lichaem, ontfangen hebbende de heijlich sacramenten, maer sterck ende cloeck van verstande, heeft zijn testament gemaakt. Hij maakt de St Janskercke sHertogenbosch eenen stuijver eens ende de fabrijcke tot Geffen 2 stuijvers eens nae henne doot bijden lancxtlevenden betaelt te worden. Hij ende sijnen tegenwordige huijsvrouwe (Dijelisken?) legateeren den lanxtlevende huijs, hoff ende aengelegen erffenisse in de broeckstraet, belendingen: Jan Jacobs vanden Bogart; de gemeijnen stege; den campen; de gemeijne strate; gelijck het zelve Metken saliger huijsvrouwe Jan Sweeren hen voor door testamente gemaect ende gelateert heeft d.d. 24-7-1625 lestleden voor schepenen van Geffen gepasseert ende hen alsoo door de doot der zelver Metkenen gedevolveert ende aengecomen. Item maecken de vors tesstatoren met Dijelisken sijne huijsvoruwe voors den lanxlevenden van hen beijden 4 lopensaten lants int Geffense velt genoempt clompen stuck aen Herberch eijnt, belendingen: Metken Jan Sweeren; Brues Bauwens; den heer van Mierlo; den breden wech; om hen schulden ende pachten daer mede te quiteren ende aff te leggen ende betalen. Ordonerende midts desen tot momboren Claes Janssen Vercreijel sijne testateurs broeder ende jan Henrix Vercreijel sijnen neffve om opsicht met sijne vrouwe voer den onmondigen te dragen.
Getuijgen waren hier over Willem Fredericx vanden Goor ende Anthonis Reijnder scepenen in Geffen. Gegeven 12-10-1625. In presentie vande h. sacramente ende heer ende mr. Gerart van Amstel pastoor tot Geffen ende meer anderen.
Persoon in schepenakte:
Jan Jacobs vanden Bogart  
Willem Fredericx vanden Goor  
Aert Janssen Vercreijel  
Metken Jan Sweeren  
Claes Janssen Vercreijel  
Gerart van Amstel  
Jan Sweeren  
Henrix Vercreijel  
Anthonis Reijnder  
Datering:
12-10-1625
Pagina:
17-18
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga