skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
50 Voor Willem Fredericx vanden Ghoor ende Hendrick Janssen Vercreijel, schepenen in Geffen, is verschenen heer ende mr. Gerart van Amstel vicarius perpetuus tot Geffen. Deze heeft geclaecht dat hem den wech beleth worden om te varen of drijven op de ackerkens gelegen achter de elshoff de pastorije toebehorende, ostwart den h. Geest, westwart Adriaen Willemss ende Jan Rembouts, noortwart Jan Jacobs vanden Bogart suijtwart; ende hebben alsoo ten versuecke ende bede van hem des heere requirants gegaen ten vors plaetse ende oculaire inspectie genomen over tvors erff ende mede de gelegentheijt der zelver nerstelijck gevisiteert, oock geinformeert sijnde opte usantie des lants aldaer, ende op alles wel ende rijpelijck geleth, soo eest dat wij bovens. schepenen ter manisse des schouteths hebben verclaert ende tonser bester juge ende wetenscap wtgesproken als dat tvors lant westwart gelegen als wesende den naesten wech ende minste scade, subject sall sijn soo wel des des eenen als des anderes geerffenisse immediatim daer gelegen te weghen het vors lant aldaer de pastorije toebehorende, tot den wech lopende over den naestgelegen acker ende alsoo naeder gemeijnder straten; soo nochtans datmen den selven sal neemen aen d’een oft d’ander sijde tot minste lesie oft scade der geerffden, ende dat hij den vors wech sal mogen gebruijcken tot sinte Marten toe, emmers ter tijt ende wijlen toe dat contrarie deser sal bevonden oft bethoont worden.
13-10-1626.
Persoon in schepenakte:
Willem Fredericx vanden Ghoor  
Jan Jacobs vanden Bogart  
Hendrick Janssen Vercreijel  
Gerart van Amstel  
Jan Rembouts  
Datering:
13-10-1626
Pagina:
52-52
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga