skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
342 Alsoo Gerit Janss Snijders ende Peeter Willem Jacops, beijde inwoonderen van Geffen, op 3-5-1638 in coope vercregen hadden tegens Broes ende Roeloff gebroederen, soonen Baudewijn Michielsen, Jannen Handrix van Creijl als man van Merijken zijnder huijsvrouwe oijck dochtere Baudewijn Michielsen voorgenoemt, ende Adriaen Handrix van Amstel van wegen sijnder huijsvrouwe, ende allen deselleve als erffgenamen wijlen Cornelis Baudewijns Michielsen, secker huijs, hoff ende aengelegen ackerlant tsamen 5 vaetsaeth lants in Geffen ter plaetsen inde wijxe straeth, belendingen: Peeter Handrix van Creijl oistwaerts; Jenneken dochtere Jans Baudewijns; de gemeijne wijxe strate; eenen weijcamp genoemt de gemeijnte; belast met een erfpacht van 7 sesteren roggen aen Frans Loeff binnen sHertogenbosch; noch een erfcijns van 4 gulden aen Avennens gasthuijs binnen sHertogenbosch; noch een blanck gewijn chijns aenden heere van Geffen (schepenbrief Geffen d.d. 3-5-1638); soo heeft de voors Gerit Janssen zijn helft opgedragen den voors Peetren Willem Jacops sijnen mede cooper.
Testes scabini in Geffen Bernaert Geritss ende Jan Handrix van Creijl, den 24-12-1640.
Persoon in schepenakte:
Jannen Handrix van Creijl
Adriaen Handrix van Amstel
Peeter Handrix van Creijl
Jan Handrix van Creijl
Peeter Willem Jacops
Cornelis Michielsen
Janss Snijders
Baudewijn Michielsen
Frans Loeff
Gerit Janssen
Jans Baudewijns
Datering:
24-12-1640
Pagina:
595-597
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga