skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
54 Lijsken dochtere Jacop Jan Lamberts weduwe Adriaen Handrix van Amstel met consent Peeter soone wijlen Jan Janssen haren tegenwoirdighen man en momboir, heeft 3 stucken ackerlants met een busselken tsamen ontrent 5 vaetsaeth lants in Geffen achter den berghe, belendingen: Jenneken dochter Jan Baudewijns; Goosen Broesen; den breeden wech; Cornelis Handrixss van Creijl; de voors Lijsken van hare ouders aengecomen; opgedragen inne pantschap ende belendingen: Antonis Reijnders; Willem Janssen van Boeckel; Lambert Gijsbert; het zelants steeghsken; overgegeven tot behoeff van hare zes kijnderen namentelijck Handrick, Jan, Aert, Geraert ende Lambert gebroeders ende Aleken henne sustere bij haer ende den voorgenoemden Adriaen Handrix verweckt. Wel verstaende dat de voors hare kijnderen de getransporteerde partijen sullen verhijpothiseren ende daervuijt vesten de somme van 325 gulden eens ende alnoch de somme van 100 gulden tzij tsamen off aen verscheijde persoonen ende dat Jenneken voors henne moedere desen nijetteenstaende haer leven geduerende de vruchten baten ende proffijten vande voors getransporteerde goederen ende erffenis volcommelijck sal trecken.
Getuigen waren hier over de schepenen van Geffen Andries Thooniss ende Jan Aertssen van Lith.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Handrix van Amstel
Cornelis van Creijl
Willem Janssen van Boeckel
Jan Aertssen van Lith
Jan Janssen
Goosen Broesen
Antonis Reijnders
Lambert Gijsbert
Adriaen Handrix
Jacop Jan Lamberts
Jan Baudewijns
Datering:
16-11-1644; 28-7-1650
Pagina:
165-167
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
26
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga