skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
76 Willem Meusen cuijper inwoonder van Geffen heeft vercoft aen Jacob Willems vorster ende Peter Hendrickxen Creijl als tegenwoordige kerckmeesters der parochie deser heerlickheijt van Geffen ende dat tot behoeff derslever kercke, een erfrente van 2 gulden 10 stuijvers van ende uijt huijs, hoff ende boomgaert groot ontrent 2 loopensaet lants in Geffen ter plaetse genoemt inde molenstraet aen het clophecken, belendingen: oostwaerts Jacob Dircx van Grinsven met meer anderen; zuijdtwaerts Geultjen weduwe Evert Everts van Ravesteijn zaliger; westwaerts mr. Geraerdt van Amstel woonende op Slaperick; noortwaerts de gemeijne molenstraet. Belast met een rente van 5 gulden jaerlijx die den armen taeffele des H. Geestes binnen Geffen uijt het voorn. onderpant is heffende. Met conditie dat de voors vercopere de voors renthe altijt sal mogen lossen metten somme van 50 gulden ende met alle alsulcke onbetaelde ende ten achteren sijnde renthen; opzegtermijn van een half jaar.
Getuijgen waeren hier over de schepenen van Geffen Bernart Geraerts president ende Hendrick Dircx van Grinsven.
[in marge:] Den 17-4-1694 hijer van copije autentijck uijtgemaeckt en aen de armmeisters overgelevert.
Persoon in schepenakte:
Jacob Dircx van Grinsven  
Evert Everts van Ravesteijn  
Hendrick Dircx van Grinsven  
Peter Creijl  
Geraerdt van Amstel  
Willem Meusen  
Jacob Willems  
H. Geestes  
Datering:
27-1-1659
Pagina:
157-160
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
28
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga