skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
63 Schepenen, bourgemeesters, kerckmeesters, heijlige geestmeesters, gesworene ende alle andere gemeijne nabueren oft ingesetenen der vrijheijt van Oss bekennen van over lange jaren herwarts heeren ende mr. Peter Eijmberts Griensven van Geffen, priester, canonick (als hij leeffden) der kercke cathedrale ende segelaer des bisdoms van sHertogenbosch schuldich te sijn geweest ende ter saicken van dien te hove bevonnist vande executeuren des testaments des voirs heere zegelairs oft den genen des last hebbende, ter somme toe van 1605 carolus gulden; ende soo de voirs heere zegelair dese somme van 1605 gulden bij sijne testamentlicke dispositie, geaffecteert ende bij sijnen levenden lijve geappliceert ende getransporteert heeft met meer andere goederen tot behoeff vanden wandelgraet clericael oft societeijt van scholieren bij hem gefundeert onder tijtele dat de somme voirs soude wesen geconverteert in twee distincte erfflosrenten elcke rente van 56 carolus gulden siairs op dingesetenen van Oss; soe eest dat wij daeromme tot verhuedinge vander executie des voors vonnisse vanden hove ende om dat wij in dese benaude oirlochsche tijden ende oirlochsche overcomende dagelixe lasten ende wtteringen egeenen rait en weten om de voors hootsomme te voldoen, voor ons ende onse nacomelingen innegesetenen deser voirs vrijheijt van Os, wt crachte van sekere opene brieven van octroije van hare hoocheden als hertogen van Brabant verleent inden Raide van Brabant geexpedieert d.d. 19-2-1603 on specialick ten effecte van desen gegeven ende verleent; machtigen Rijcarden Rubbens van Wechelresande procureur agerende voirden gerichte der stadt sHertogenbossche om te compareren voir schepenen deser voirs stadt sHertogenbossche om op verbant van onse ende onser nacomelingen ingesetenen der voirs vrijheijts van Oss te constitueren tot behoeff der voirs fundatie de voirs twee distincte renten, elcke rente van 56 carolus gulden ten prijse als boven,
Vervolg:
alle jaer te geven ende te betalen int hoochtijt van kersmisse.
Gegeven den 11-4-1603.
Persoon in schepenakte:
Eijmberts van Geffen
Datering:
11-4-1603
Pagina:
33-35
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
54
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga