skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
64 Albert ende Isabel Clara Eugenia infante van Spaingnen bijder gratien Godts eertzhertoghen van Oistenrijck etc.etc. Van weghen onse beminde die schepenen, borghmeesters, kerckmeesteren, heijligegheestmeesters, gezworens ende alle andere gemeijne naegebueren der vrijheijt van Oss is ons te kennen gegeven geweest hoe dat sij supplianten vanden begintsele deser inlantscher troublen altijt meer sijn overvallen ende beschadicht geweest, dan eenighe andere dorpen int voirs quartier van Maeslant ende besundere sedert vier jaeren herwaerts, als noijt een jaer gerostelijck geseten sonder continuelijck legers gehadt te hebben, sulcx dat hun is overcommen, de allendichste calamiteijt, die oijtgedurende dese troubelen eenighe dorpen is overcomen, in vueghen dat den supplianten onmogelijck is geweest, hunne schulden te cunnen voldoen, ende dair deure genootsaect sijn geweest te treden in proces voir onsen Raede van Brabant, teghens den executeuren vande testamente wijlen heere Peeter Eijmberts van Grinsven, die vande supplianten eijsschende de somme van 1606 gulden ende dat inden selven processe, soe verre is geprocedeert, dat de supplianten tot voldoeninghe der voirs somme sijn gecondempneert; nu eest soe dat sij supplianten soe deur tgene voors staet als oock mits de menchfuldighe dagelijcxe nijeuwe lasten hun vande gemutineerde als anderssints overcoemene egheene ander middel en weeten, voorts te keeren, om d’executie vande voers vonnisse te verhueden, dan hun recours tot ons te nemen ende oitmoedelijck te bidden dat ons gelieven soude hun te verleenen behoirlijcke brieven van octroije ter sommen voirs, om het corpus der voirs vrijheijt te moghen belasten met twee lossrenten teghen den penninck veerthien naer gewoonlijcke usantie onser stadt van sHertogenbossche ende tot contentemente der voors executeuren.
Vervolg:
Doen te wetene dat wij de zaecken voirs overgemerckt ende gesien in onsen voirs Raede van Brabant die van Oss oirloven, octroijeeren ende consenteeren dat sij het corpus der voirs vrijheijt van Oss sullen moeghen belasten totte somme van 1606 gulden.
Gegeven in onse stadt van Bruessele den 19-2-1603. Opden plick stont gescreven: bijde eertzhertoghen, onderteeckent J. Collen ende was met eenen grooten vuijthangende zegele in rooden wassche besegelt.
Gecollationeert.
Persoon in schepenakte:
Peeter Eijmberts van Grinsven
Isabel Clara Eugenia
J. Collen
Datering:
10-2-1603
Pagina:
37-39
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
54
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS