skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
56 Geintenteerde gerichtelijcke vercoopinge
Andries van de Steen ,richterbode tot Herpen, vernemens Sijmon Cornelissen, Wouter Dappers en Gert Jacobs contra Jan Thomassen Herpen 2 januarij 1685
Naer gedanepandinge. Slijtinge ende uitrickinge, ook verleende en gepubliceerde vercoopdagh, presenteert Andries van der Steen, rigterbode tot Herpen, uit craghte van scubineele voorwaarden de dato 10 julij 1682, sijnde eene publicquen uijtcoop vant sterfhuis van Anneken Wouter Hendricx, publiqulijck voor alle man te vercoopen het pandt vant huijs van Jan Thomassen schrijnwerker uijtgeright, om daaraen te verhaeken, uijt cragt van deselve coopvoorwaarden, eene somme van thien gl 15 st ter goeder rekeninge, cum expensis, facti en faciendis. Excutant Jan Thomassen versoeckt salvis tanne pretentatio nibus expentarum, datmen overde dese dootschulden, bestaande in de doottkist, lijcklinnen etc gelick men in reekening sall bevinden, welcke rekening men ook dickmaels is geschiet volgens beslagh vande richterboode, uijt sall gelicken naar besien.. Waartegens sijn gecompareert de momboirs Sijmon Cornelissen en Wouter Dappers en Gurt Jacobs seggen die Jan Thomassen de voorwaarden sall betaelen, datse haer ook sullen betaelen. Jan Thomassen segt te hebben pretensie van gemaakt dootkist en geleverde licklinnen etc, alsoo dat bij afrekening bevonden wort, op heden van momboirs en schepenen gedaan dat hem nog compt boven de somme van 10 gl 15 st ad 2 gl 10 st van dewelcken men versocht betaeling gelick de momboirs ook belooft hebben te betaelen in ** de huijsvrouwe van Jan Thomassen sig niet ende will expucheren , dat sij geen kennise en hadde, dat sij met participant sou sijn ,van seeker erme zonde *****, istelicken dat aan haar ook is gedefereert worden, gelick schepen present is bekent. En comparant Anneken Jan Thomassen, ende haar informa stipulatie, den solemnelen eedt afgeleght, op heden den 2 januarij 1685.
Vervolg:
Ende nogh bevindt Anneken Jan Thomassen dat de momboirs wederom critiseeren, protesteert van t genen deselve nog moght hebben, ende mede van costen gewesen, ende alnoch te rijsen.
Decretum: Presente schepenen renvoijeren dese banck tott voll banck. Herpen 2 januari 1685. Getekent; Theodorus van Gheest scholtis; Dirck van Helmomt schepen; Cornelis Peters van Schaix schepen; Th: Baum landschrijver
Persoon in schepenakte:
Cornelis Peters van Schaix
Jan Thomassen Herpen
Anneken Wouter Hendricx
Anneken Jan Thomassen
Andries van de Steen
Andries van der Steen
Theodorus van Gheest
Dirck van Helmomt
Sijmon Cornelissen
Wouter Dappers
Gert Jacobs
Jan Thomassen
Gurt Jacobs
Datering:
02-01-1685
Pagina:
203-206
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga