skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
228 De heer Peter van Griensven secretaris tot Schijndel als actie ende transport hebbende soo hij verclaerde van Hendrick soone Pauwels Hendrick Bevers, ende Mariken sijne huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van Vorstenbosch ende Catharina Jans ende alnoch transport hebbende van Jan Anthonis Dilis als wettige man ende momboir van Emken sijn huijsvrouwem dochtere Jan Gijsberts van den Bogaert ende Peterkens van de Vorstenbosch. Jan Peter Heijms den jongen bij den selve Jan Peeter Heijms ende Catharina sijne huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van de Vorstenbosch voorschreven te samen verweckt ende alnoch Jan Pauwels Reniers ende Gijsbert soone Jan Gijsberts van den Bogaert voornoemt, soo voor hem selve als mede last ende procuratie hebbende van Evert Aert Everts bij den selven ende Catharina sijne huijsvrouwe, dochteren Jan Peters vanden Vorstenbosch voorschreven verweckt. Anthonis Willem van de Auwen huijsen als wettige man ende momboir van Engeltien sijne huijsvrouwe dochtere Aert Everts ende Catharina voornoemt. Jan ende Dielis gebroederen soonen wijlen Jan Peters Heijms verweckt bij Catharina sijne huijsvrouwe dochtere Jan Peters van den Vorstenbosch voorschreven. Hendrick Lambert Amelis als wettige man ende momboir van Maijken als wettige man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe, dochteren Jan Peters ende Catharina voornoemt. Margriet ende Engeltien dochtere wijlen Pauwels Hendrick Bevers ende Maijken Jan Peters voorschreven. Anthonis Willem Jacobs als wettige man ende momboir van Metien sijn huijsvrouwe. Jan Lambert Reijnders van der Hagen als wettige man ende momboir van Heesken sijn huijsvrouwe ende Reijndert Laurens Jans als wettige man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe alle wettige dochtere Jan Gijsberts vande Bogart verweckt bij Peterken sijn huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch met Mariken henne susteren…… in dier qualiteit erffgenaemen van Jenneken dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch.
Vervolg:
Hebben vercocht Gerit Jan Sijmons van der Weijven een stuxken teulants, gelegen onder de prochie van Sint Oedenrode ter plaetse Eerde.
Persoon in schepenakte:
Jenneken van der Vorstenbosch
Jan Peters van Vorstenbosch
Jan Gijsberts van den Bogaert
Jan Peters van de Vorstenbosch
Jan Peters vanden Vorstenbosch
Anthonis Willem van de Auwen
Jan Peters van den Vorstenbosch
Lambert van der Hagen
Jan Peters van der Vorstenbosch
Jan Sijmons van der Weijven
Pauwels Hendrick Bevers
Jan Anthonis Dilis
Jan Peter Heijms
Jan Peeter Heijms
Jan Pauwels Reniers
Evert Aert Everts
Jan Peters Heijms
Hendrick Lambert Amelis
Maijken Jan Peters
Anthonis Willem Jacobs
Reijndert Laurens Jans
Peter van Griensven
Catharina Jans
Aert Everts
Jan Peters
Jan Gijsberts
Pauwels Hendrick Bevers
Jan Peters van der Vorstenbosch
Datering:
1668
Pagina:
249
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
119
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga