skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
57 Ter instantie van de arme tot Gemonde. Dick Willems van der Steen als man ende momboir van Anna Huijberts Zegers waer van grootmoeder was Jenneke Matijs Meusse, ende Peeter Peetersse van Aerle beeck als vader en vooght van Maria sijne minderjarige dogtere bij Perijn Ariaens sijne eerster huijsvrouwe verweck, waervan moeder was Cathalijn Materis Meussen, soo voor haar selve als mede inden name ende gemechtight van Agneeske natuurlijke dogtere Goijert Mathijs Meussen. Item van Matijs ende Hendrick gebroederen ende Ariaentje gesustere kinderen Bartholomeus Matijs Meussen. Van Matijs ende Bartholomeus gebroederen ende van Jan Peeters van Overbeeck als man ende momboir van Cathalijn gesustere kinderen van Jan Matijs Meussen. Van Hendrik Claessen als man van Maria ende Hendrik Evers als man van Magdalena gesuster dogteren Jan soone Lambert Jan Ariaens bij Jenneken Matijs Meussen verwekt. Van Lambert Matijs ende Jan gebroederen. Van Jan Henricx van Roosmalen als man van Maria. Van Claesken, Catalijn ende Adriaentje gesusteren alle seven meerderjarige kinderen Ariaen soone Lambert Jan Ariaens ende Jenneken Matijs Meussen.Van Jan meerderjarige soone Bartolemeus waer van moeder was Eijcken dogtere Lambert Jan Ariaens ende Jenneke Meussen voornoemt. Van Lamert Jacobs hem fort ende sterck gemaeckt hebbende voor Merieke sijne moedere oock dogtere Lambert ende Jenneke voorschreven. Van Gijsbert van der Horst als man van Teuntje dogtere Huijbert Zegers bij Margriet dochtere Lambert ende Jenneke voorschreven. Van Jan Peeter ende Hendrik gebroeders van Claes Gerits als man van Cathalijn. Van Hendrik Willems als man van Lijsbet ende van Peeter Wouters als man van Maria gesusteren, kinderen van wijlen Paulus soone Adriaen Peeter Rijne ende Cathalijn Matijs Meussen.
Vervolg:
Van Peeter Eijmberts dogtere Jenneken dogter Ariaen Peeter Reijne ende Cathalijn Matijs Meussen. Van Hans Krot? soldaet onder de compagnie van de Heer van Amelisweert als man van Maria Jacobs bij Claesken Matijs Meussen verweckt. Soo voor hem selve als mede voor Evert soone Peeter de Bresser bij Jenneken dogtere Jacob ende Claesken voorschreven verweckt. Alle erfgenamen van Meriken Matijs Meussen inne procuratie voor Willem Mans als openbaar notaris ende seeckere getuijgen ten Dungen gepasseert in dato den neegende januarij 1697. Item alnog inden name als gemeghtigd van Joost Croub soldaet onder compagnie van de heer capitijn Alendorff ende des selfs huijsvrouw Maria Vos dogtere Dielis Vos bij Peercken dogter Ambrosius Matijs Meussen inne procuratie voor Johan Wijnants de Lahaije als openbaar notaris ende seeckere getuijgen tot Mastricht gepasseert in dato den 16 januarij 1697. Ende de voorschreven geconstitueerden alnogh in de name van de twee onmundige kinderen Franck Janse van den Brant bij Merieke Matijs Meussen verweckt van de vier onmundige kinderen van Matijs Lambert Jan Adriaens daer grootmoeder af was Jenneken Matijs Meussen ende van Maria minderjarige dogter Peeter van Aerlebeeck, waervan grootmoeder was Cattalijn Matijs Meussen. Alsoo gemegtight bij authorisatie van heeren schepenen deser stat gestelt op de marge der register aen hen ten dienst fine overgelevert in dato den negentiende januarij 1697. Een parceel teullant gelegen in de parochie van Gemonde jurisdictie van Sint Oedenrode op Berselaer genaemt het Vossenhool. Een parceel teullant gelegen in de parochie van Gemonde jurisdictie van Boxtel ter plaetse genaemt De Hogaert nevens de kercke van Gemonde. Hebben sij overgegeven aan Jan Matijsse van der Merendonck armmeester van Gemond tot behoef van de selven armen.
Persoon in schepenakte:
Dick Willems van der Steen
Peeter Peetersse van Aerle
Jan Peeters van Overbeeck
Jan Henricx van Roosmalen
Johan Wijnants de Lahaije
Franck Janse van den Brant
Jan van der Merendonck
Matijs Lambert Jan Adriaens
Anna Huijberts Zegers
Jenneke Matijs Meusse
Cathalijn Meussen
Goijert Mathijs Meussen
Bartholomeus Matijs Meussen
Jan Matijs Meussen
Lambert Jan Ariaens
Jenneken Matijs Meussen
Adriaen Peeter Rijne
Cathalijn Matijs Meussen
Ariaen Peeter Reijne
Claesken Matijs Meussen
Meriken Matijs Meussen
Ambrosius Matijs Meussen
Merieke Matijs Meussen
Cattalijn Matijs Meussen
Gijsbert van der Horst
Peeter de Bresser
Peeter van Aerlebeeck
Perijn Ariaens
Hendrik Claessen
Hendrik Evers
Lambert Matijs
Jenneke Meussen
Lamert Jacobs
Huijbert Zegers
Jan Peeter
Claes Gerits
Hendrik Willems
Peeter Wouters
Peeter Eijmberts
Hans Krot
Maria Jacobs
Willem Mans
Joost Croub
Maria Vos
Dielis Vos
Datering:
1717
Pagina:
157
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
156
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga