skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
18 Delen van een akte, vermelding van: Willem Willems en een huijs. Sijn broeder Goort Goorts van Dinter. Peeter Teulincx. Hendrick van de Loo. De weduwe Dirck Peeters. Peeternel Tijsse Versantvoort wegens huijshuer. Jan de Vroom. Dirck Dirckx. Lijsebth de meijt. Gegeven aen den Kuster Hops voort open doen van de groote kerck. Adriaen Kerckhof pastoor alhier. Peter Luijcasse van Ham. Jan Frans Rovers. Marie de meijt. Weduwe Jacob Tolofs. Peeter van Gestel medecine docter verdient inde siekte van wijle Goort Goorts van Dinter. Meester Johannes Berincx sin sijn leven surigijn alhier. Noch op dato als voor gegeve aen Johan Berincx wegens slach van het vercke. Lijn van de Loo voor gelevert koore ‘tgeene is verbacke tot het spijnde ende uijtgereijkt aende aen de arme lieden. Catharine het onmundigch kint als het naer Leuven toe ginck. Heeft de rendant ten Bosch betaelt voor schuijtvracht als verteringh gedaen met Jenneke van Lieshout begijntje tot Leuven die mede naer den Bosch is geweest omt goet te coopen. Rogier van Deursen armmeester. Herman Cramers. Tijs Tijsse den knecht voor tgeene hij int leven van Goort Goorts van Dinter had verdient. Willem Willems den Raijmakers voort maake van de dootkist. Evert Peeter Evers. Willem Adam van Lieshout voort make vande kleere voor Marie het onmundich kint. De weduwe Handrick Franse wegens verdienst bij haere soon gedaen met kar en peerdt gevaere twee dage. Dirck Teunis Dirck Gerits. Antoon Peeters van der Horst. Jan Henssen. De weduwe Jan Wouters voort make van nieuw tande inde eeght. Cornelis van Duppen voor een paar klompe. Peeter van de Loo. Gijsbert Webster. Klaes Marten Kelders voort repareren vant perdgetuijgh. Heer de Jeger. Peeter Brock. De weduwe Jan van de Loo. Voor een slot op een sluijtmant van Catharien het onmundige kint dat tot Leuven woont. Hendrick Cornelisse van den Oever. Aen Martien de Cort voor Lijsbet als anderen dingen gehaelt voor de onmundige.
Vervolg:
Aen Lijs Segers voor mede gebrochte salf van den Bosch. Cornelis Bossser. Juffrouw van de Vliet. Pieternel Tijsse Versantvoort voort houden van ’t onmundige kint. Jan Handrick Rutte. Jan de Rijck. Aen Jan Frans Rovers voor een paer schoen die hij naer Leuven heeft gesonde voor de onmundige. Jan Kemps voor gehaelde bieren. Emont Jan Emonts. Jan Henssen Vervoort voort omploegen van teullant. Jenneke Handrick Aerts. Peeter Luijcas van Ham wegens gehaelde honingh. Pieter Versterre. Hendrik Timmermans. Hendrick Frans Rovers. De weduwe Jacob Tolofs. Aen Willem Cluijtmans voor een paer klompen. Dirck Dirck Peeters. Geraert Tomisse van de Mosselaer. Jan van Herentum de oude. Jan Jooste. Wouter Jooste van Erp. Matijs Versantvoorts soon Lambert voort vaeren van den mutsert aende steenoven die Goort Goorts van Dinter in sijn leven aengenomen had van Peeter Teulincx om afte stoocken. Wemmer Dirck Dielen. Hendrick van de Laer. Aen de huijsvrouw van Peeter Molemakers. Peeter Lambers vande Donck. Aen Peeter van Heeswijck ten Bosch wegens gehaalde korsaije. De weduwe van wijle Goort van Dinter. Weeshuijs ten Bosch. Antonij van Bellekom blockmeester woonende tot Shertogenbosch opden Vuchteredijck. Marie Goorts van Dinter het onmundich kint. Aen Peeter van Heessel eene somme van negen gulden ses stuijver, welcke penningen waeren verschoten tot Leuven door Marie van Lieshout wegens schoolgeld als meesterloon vande oogen? van Catharina Goorts van Dinter een der onmundigen. De weduwe Aert Vrins vant geene Goort Goorts van Dinter in sijn leven aen haer huijs verdroncke had. Tijs Gerit Dielen. Hendrick van de Loo. Dirck Franse van Keuringe. Adam Tijsse van der Hage. Dirck Aert. Jan de Vroom. Jan Cluijtmans. Advocaet Snellens. De heer van Breugel rentmeester vant H. Geesthuijs ten Bosch. De erffgenamen van Jan van de Sande. Jan Franke van Oirschot. Willem der Kinderen.
Vervolg 2:
Twee reijse van Ollant af naer de straet toe moeten gaen om de sijnse te betaelen. Willem van Lieshout. Henrick van den Brant. Teunis Peter van Dooremalen. Jan Francke. Lambert Kan Willems. Willem van Soetendael. Dielis Croonenburch. Michiel van Coersel. De redant heeft betaelt voor Marike het onmundich kint voor een kniepmeske.
Persoon in schepenakte:
Goort Goorts van Dinter  
Peter van Ham  
Willem Willems den Raijmakers  
Willem Adam van Lieshout  
Antoon Peeters van der Horst  
Hendrick Cornelisse van den Oever  
Peeter Luijcas van Ham  
Geraert Tomisse van de Mosselaer  
Wouter Jooste van Erp  
Marie Goorts van Dinter  
Catharina Goorts van Dinter  
Dirck Franse van Keuringe  
Adam Tijsse van der Hage  
Jan Franke van Oirschot  
Teunis Peter van Dooremalen  
Dirck Teunis Dirck Gerits  
Peeternel Tijsse Versantvoort  
Jan Frans Rovers  
Weduwe Jacob Tolofs  
Johannes Berincx  
Evert Peeter Evers  
Klaes Marten Kelders  
Pieternel Tijsse Versantvoort  
Jan Handrick Rutte  
Emont Jan Emonts  
Jan Vervoort  
Jenneke Handrick Aerts  
Hendrick Frans Rovers  
Dirck Dirck Peeters  
Wemmer Dirck Dielen  
Tijs Gerit Dielen  
Lambert Willems  
Hendrick van de Loo  
Jan de Vroom  
Peeter van Gestel  
Lijn van de Loo  
Jenneke van Lieshout  
Rogier van Deursen  
Cornelis van Duppen  
Peeter van de Loo  
de Jeger  
Jan van de Loo  
Martien de Cort  
van de Vliet  
Jan de Rijck  
Jan van Herentum  
Hendrick van de Laer  
Peeter van Heeswijck  
Goort van Dinter  
Antonij van Bellekom  
Peeter van Heessel  
Marie van Lieshout  
Jan van de Sande  
Willem der Kinderen  
Willem van Lieshout  
Henrick van den Brant  
Willem van Soetendael  
Michiel van Coersel  
Willem Willems  
Peeter Teulincx  
Dirck Peeters  
Dirck Dirckx  
Adriaen Kerckhof  
Johan Berincx  
Herman Cramers  
Tijs Tijsse  
Handrick Franse  
Jan Henssen  
Jan Wouters  
Gijsbert Webster  
Peeter Brock  
Lijs Segers  
Cornelis Bossser  
Jan Kemps  
Pieter Versterre  
Hendrik Timmermans  
Jacob Tolofs  
Willem Cluijtmans  
Jan Jooste  
Matijs Versantvoorts  
Peeter Molemakers  
Peeter Lambers  
Aert Vrins  
Dirck Aert  
Jan Cluijtmans  
Jan Francke  
Dielis Croonenburch  
H. Geesthuijs  
Datering:
1717
Pagina:
783-904
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
95
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga