skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
18 Delen van een akte, vermelding van: Willem Willems en een huijs. Sijn broeder Goort Goorts van Dinter. Peeter Teulincx. Hendrick van de Loo. De weduwe Dirck Peeters. Peeternel Tijsse Versantvoort wegens huijshuer. Jan de Vroom. Dirck Dirckx. Lijsebth de meijt. Gegeven aen den Kuster Hops voort open doen van de groote kerck. Adriaen Kerckhof pastoor alhier. Peter Luijcasse van Ham. Jan Frans Rovers. Marie de meijt. Weduwe Jacob Tolofs. Peeter van Gestel medecine docter verdient inde siekte van wijle Goort Goorts van Dinter. Meester Johannes Berincx sin sijn leven surigijn alhier. Noch op dato als voor gegeve aen Johan Berincx wegens slach van het vercke. Lijn van de Loo voor gelevert koore ‘tgeene is verbacke tot het spijnde ende uijtgereijkt aende aen de arme lieden. Catharine het onmundigch kint als het naer Leuven toe ginck. Heeft de rendant ten Bosch betaelt voor schuijtvracht als verteringh gedaen met Jenneke van Lieshout begijntje tot Leuven die mede naer den Bosch is geweest omt goet te coopen. Rogier van Deursen armmeester. Herman Cramers. Tijs Tijsse den knecht voor tgeene hij int leven van Goort Goorts van Dinter had verdient. Willem Willems den Raijmakers voort maake van de dootkist. Evert Peeter Evers. Willem Adam van Lieshout voort make vande kleere voor Marie het onmundich kint. De weduwe Handrick Franse wegens verdienst bij haere soon gedaen met kar en peerdt gevaere twee dage. Dirck Teunis Dirck Gerits. Antoon Peeters van der Horst. Jan Henssen. De weduwe Jan Wouters voort make van nieuw tande inde eeght. Cornelis van Duppen voor een paar klompe. Peeter van de Loo. Gijsbert Webster. Klaes Marten Kelders voort repareren vant perdgetuijgh. Heer de Jeger. Peeter Brock. De weduwe Jan van de Loo. Voor een slot op een sluijtmant van Catharien het onmundige kint dat tot Leuven woont. Hendrick Cornelisse van den Oever. Aen Martien de Cort voor Lijsbet als anderen dingen gehaelt voor de onmundige.
Vervolg:
Aen Lijs Segers voor mede gebrochte salf van den Bosch. Cornelis Bossser. Juffrouw van de Vliet. Pieternel Tijsse Versantvoort voort houden van ’t onmundige kint. Jan Handrick Rutte. Jan de Rijck. Aen Jan Frans Rovers voor een paer schoen die hij naer Leuven heeft gesonde voor de onmundige. Jan Kemps voor gehaelde bieren. Emont Jan Emonts. Jan Henssen Vervoort voort omploegen van teullant. Jenneke Handrick Aerts. Peeter Luijcas van Ham wegens gehaelde honingh. Pieter Versterre. Hendrik Timmermans. Hendrick Frans Rovers. De weduwe Jacob Tolofs. Aen Willem Cluijtmans voor een paer klompen. Dirck Dirck Peeters. Geraert Tomisse van de Mosselaer. Jan van Herentum de oude. Jan Jooste. Wouter Jooste van Erp. Matijs Versantvoorts soon Lambert voort vaeren van den mutsert aende steenoven die Goort Goorts van Dinter in sijn leven aengenomen had van Peeter Teulincx om afte stoocken. Wemmer Dirck Dielen. Hendrick van de Laer. Aen de huijsvrouw van Peeter Molemakers. Peeter Lambers vande Donck. Aen Peeter van Heeswijck ten Bosch wegens gehaalde korsaije. De weduwe van wijle Goort van Dinter. Weeshuijs ten Bosch. Antonij van Bellekom blockmeester woonende tot Shertogenbosch opden Vuchteredijck. Marie Goorts van Dinter het onmundich kint. Aen Peeter van Heessel eene somme van negen gulden ses stuijver, welcke penningen waeren verschoten tot Leuven door Marie van Lieshout wegens schoolgeld als meesterloon vande oogen? van Catharina Goorts van Dinter een der onmundigen. De weduwe Aert Vrins vant geene Goort Goorts van Dinter in sijn leven aen haer huijs verdroncke had. Tijs Gerit Dielen. Hendrick van de Loo. Dirck Franse van Keuringe. Adam Tijsse van der Hage. Dirck Aert. Jan de Vroom. Jan Cluijtmans. Advocaet Snellens. De heer van Breugel rentmeester vant H. Geesthuijs ten Bosch. De erffgenamen van Jan van de Sande. Jan Franke van Oirschot. Willem der Kinderen.
Vervolg 2:
Twee reijse van Ollant af naer de straet toe moeten gaen om de sijnse te betaelen. Willem van Lieshout. Henrick van den Brant. Teunis Peter van Dooremalen. Jan Francke. Lambert Kan Willems. Willem van Soetendael. Dielis Croonenburch. Michiel van Coersel. De redant heeft betaelt voor Marike het onmundich kint voor een kniepmeske.
Persoon in schepenakte:
Goort Goorts van Dinter
Peter van Ham
Willem Willems den Raijmakers
Willem Adam van Lieshout
Antoon Peeters van der Horst
Hendrick Cornelisse van den Oever
Peeter Luijcas van Ham
Geraert Tomisse van de Mosselaer
Wouter Jooste van Erp
Marie Goorts van Dinter
Catharina Goorts van Dinter
Dirck Franse van Keuringe
Adam Tijsse van der Hage
Jan Franke van Oirschot
Teunis Peter van Dooremalen
Dirck Teunis Dirck Gerits
Peeternel Tijsse Versantvoort
Jan Frans Rovers
Weduwe Jacob Tolofs
Johannes Berincx
Evert Peeter Evers
Klaes Marten Kelders
Pieternel Tijsse Versantvoort
Jan Handrick Rutte
Emont Jan Emonts
Jan Vervoort
Jenneke Handrick Aerts
Hendrick Frans Rovers
Dirck Dirck Peeters
Wemmer Dirck Dielen
Tijs Gerit Dielen
Lambert Willems
Hendrick van de Loo
Jan de Vroom
Peeter van Gestel
Lijn van de Loo
Jenneke van Lieshout
Rogier van Deursen
Cornelis van Duppen
Peeter van de Loo
de Jeger
Jan van de Loo
Martien de Cort
van de Vliet
Jan de Rijck
Jan van Herentum
Hendrick van de Laer
Peeter van Heeswijck
Goort van Dinter
Antonij van Bellekom
Peeter van Heessel
Marie van Lieshout
Jan van de Sande
Willem der Kinderen
Willem van Lieshout
Henrick van den Brant
Willem van Soetendael
Michiel van Coersel
Willem Willems
Peeter Teulincx
Dirck Peeters
Dirck Dirckx
Adriaen Kerckhof
Johan Berincx
Herman Cramers
Tijs Tijsse
Handrick Franse
Jan Henssen
Jan Wouters
Gijsbert Webster
Peeter Brock
Lijs Segers
Cornelis Bossser
Jan Kemps
Pieter Versterre
Hendrik Timmermans
Jacob Tolofs
Willem Cluijtmans
Jan Jooste
Matijs Versantvoorts
Peeter Molemakers
Peeter Lambers
Aert Vrins
Dirck Aert
Jan Cluijtmans
Jan Francke
Dielis Croonenburch
H. Geesthuijs
Datering:
1717
Pagina:
783-904
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
95
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga