skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
33 Voor schepenen in veghel verscheen Cornelis Hendrix van der Heijden, wonende te Veghel, oud ongeveer 24 jaren, die op verzoek van de kinderen van Willem Hendrik Jan Martens, verwekt bij Willemke Adriaan Boermans, die nu hertrouwd is met Melis Seger Donckers, een verklaring aflegt. Hij verklaart dat hij "in off ontrent de maant aug(ustus) des voorledene jare 1736, sonder den preciesen dag onthouden te hebben, heeft vercogt aan Melis Seger Donckers voornoemt, de togte van seeckere camere metten den hoff daar aan gestaan ende gelegen alhier aent Heselaer, teijnde de huijsinge van Cornelis Willem, hem comparant uijt hoofde van Sijken Seger Doncquers, zijne overledene huysvrouw competerende, ende dat omme ende voor de somme van veertig gulden. Dat hij comparant dese togtregt voor sijn leven gedurende van geseyde camer en hoff niet aen den voorn(oemde) Melis Seger Doncquers als cooper, maar op zijn versoek aan Agnees sijne dogtere op den tienden aug(ustus) 1700 sesendertig ter s(ecreta)rije alhier heeft opgedragen. Egter de volle cooppenn(ingen) soo in gelt als waare van de voors(creven) Melis Seger Doncquers ontfangen, en door hem alleen voldaen, betaelt ende verreekent te sijn."
Persoon in schepenakte:
Cornelis Hendrix van der Heijden
Willem Hendrik Jan Martens
Willemke Adriaan Boermans
Melis Seger Donckers
Sijken Seger Doncquers
Melis Seger Doncquers
Cornelis Willem
Datering:
23-1-1737
Pagina:
267
Soort akte:
Attestatie
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
100
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga