skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
470 Bovenschrift op fol. 323: Peteren Eymberts die Greve. Jutten, wijlen de vrouw van Goert Hanricx, dochter wylen Jacop Janss vander Santvoert saliger was gedood door Eeffsa dochter Thyssen Gerit Thyssoen. Voor de schepenen van Veghel zijn verschenen Goert soene wylen Hanrick Maessens en Melis Jacopss vande Santvoert en Jan Hanricx Joriss en Gerit Lambert Thonissoen, optredend mede namens de andere vrienden en familieleden van de dode, en Thys Gerit Thyssoen en Jan Hanricx van Hoeck voor de dader. Zij hebben 'arbiteren' aangesteld. Voor Goert Hanrick Maessenss en de zijnen treden op Goerden van Erpe soene wylen Rutgers en Willen Hanricx vander Ryt en Thonissen Hanricx Roefss. Voor Thys Geritss en Jan van Hoeck treden op Aernden Hanricx Aerntss en Wouteren Willemss en Jannen Hanricx van Tillair. De arbiteren leggen de volgende zoen op. - De vrienden en familieleden vergeven de misdaad. - Eeffsa, 'delinquant' zal 'voer den voetval' 2 wassen kaarsen geven, elk 1 ½ pond zwaar, die Eeffsa aanstaande Pasen voor het 'Eer. Heilige Sacrament inder kercken van Vechel' zal zetten, 'die een int hoech choer ende die ander in Onser Vrouwen choer'. - Eeffsa zal 6 Carolus gulden geven voor een 'jairgetydt' voor het zieleheil van de dode. - Voor het zieleheil van de dode zal Eeffsa aanstaande Pasen ook 2 'tortsen' geven, 'den Eer. Heilige Sacrament binnen der kercken van Vechel'. - Ook zullen voor Pasen 2 'dertichsten' opgedragen worden door 'enen eerlycken priester, goet van leven, of in plaats daarvan 25 stuivers te geven. - Aanstaande kerstmis zal Eeffsa 5 Carolus gulden geven, in plaats van 'bevarden'. - Eeffsa zal binnen een jaar 'doen setten e(e)n houten cruys, int viercant enen voet breyden ende lanck vierthien voeten ende dat versch hout naeden eysch vanden cruys aen die byesteycken daer men des jaers mitten Heyligen Geest tot defensie vanden vruchten.' - Eeffsa zal 31 Carolus gulden geven voor de kosten die de vrienden en familieleden van de dode gemaakt hebben.
Vervolg:
- Eeffsa zal 92 Carolus gulden geven aan de vrienden en familieleden van de dode 'ter soonen recht'. - Eeffsa zal 2 jaar lang 'des sondaechs ende heyligen daechs' uit de 'gemeynen herbergen in die straet van Vechel' blijven, en 'vuyt gemeynen feesten van bruloften ende costen ende cramen ende vuyt Roede twee jair lanck duerende'. Getuigen: Aernt Hanricx, Willem Hanricx, Wouter Willems, Dirck Hanricx, Jan Hanricx, Thonis Hanricxs en Goert van Erpe, schepenen te Veghel.
Persoon in schepenakte:
Jacop Janss vander Santvoert
Jan van Hoeck
Willen vander Ryt
Jannen van Tillair
Thyssen Gerit Thyssoen
Gerit Lambert Thonissoen
Thys Gerit Thyssoen
Jan van Hoeck
Goert van Erpe
Goert Hanricx
Aernt Hanricx
Willem Hanricx
Wouter Willems
Dirck Hanricx
Jan Hanricx
Thonis Hanricxs
Hanrick Maessens
Datering:
16-03-1547 (=1548)
Pagina:
322-325
Soort akte:
Zoenovereenkomst
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga