skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
236 Er was een geschil ontstaan tussen de erfgenamen van Ariaens soene wylen Jans Stanssarts aan de ene zijde, en Godscalcken dochter wylen Dircx soene wylen Dirck Jorissoen en ‘haren swager’ Wynanden soene wylen Hanricx Driessen, getrouwd met haar dochter Anna, aan de andere zijde over ‘eender stegen’ gelegen in die Hantfoert,
- e.z.: ‘tusschen erffenisse Ghysbrechs soene wylen Hanricx soene wylen Hanricx Driessen ende den Eenquincel toebehoirende Godscalcken ende Wynanden’
- a.z.: ‘tusschen erffenisse der erffgen(amen) Ariaen Jan Stanssarts voers(creven) genoemt die Dries eechde’

Het geschil werd voorgelegd aan vier schepenen, namelijk: Jan Hanricx van Tillair, Goert van Erp soene Rutgerss, Peter Hanrics Heymans en Jannen Hanricx Janssoen. Uitspraak:
- door middel van deze uitspraak dient het geschil ten einde gekomen te zijn
- de erfgenamen van Ariaen Jan Stanssartss zullen ‘die stege voirs(creven) beginnende aen die gemeyne straet tuschen erfenissen Ghysbrechs soene wylen Hanricx Driessen v(oir)s(creven) ter eenre syden ende tusschen het stuck lants genoemt die Dries eechde toebehoirende den v(oir)s(creven) erffgen(amen) Ariaen Jan Stanssartss ter andere syden erffelycken toebehoiren ende gebruycken mitten houtwassche dair op staende als hen eygen erve totten twee palen toe aldair gesteken by den heere ende in presentie van scepenen op huyden, dae van desen teynden eermen coemt en dat stuck lants genoemt den Eebquinckel toebehoirende Godtscalcken ende Wynanden haren swager voirs(creven), strycx dese ywee palen tegen malcanderen overstaende.
- Oyck sullen die voirs(creven) erffgen(amen) Ariaen Janss erffelyck gebruycken ende behouden den geheelen grave soe hy daer nu leet voertaen rontom dat voirs(creven) stuck lants genoemt die Dries Eechde ende teynden dat stuck lants genoemt den Eenquinckel totten bempden van den Aabroeck toe.
Vervolg:
- Ten dorden doe sal Godtscalck ende Wynant hair swager voert erffelycken behouwen ende gebruycken alle tgheene dat teynden den Eenquinckel gelegen is over den grave teynden die Dries eechde als hen eygen erve vanden twee palen voirs(creven) totten beempden van den Aabroeck toe nederwaert, behouwelyc dat dese partyen elck met het syne wegen sullen alle die gene die hennen wech van rechs wegen daer over hebben.

Ende nae welcke vuytspraeck alsoe gedaen ende geproduceert synde hebben partyen te wetene Jan Aertss van der Bruggen ende Willem Ghysbrecht Jorissoen als man van Jennen en Fyen hennen huysfr(ouwen), beyde wittige dochteren wylen Ariaen Janssoen voirs(creven) voer hen selven ende oyck mede voer Hanricken ende Jannen gebroederen onmundigen soenen wylen Ariaen Janss voirs(creven) ter eenre ende Godscalck ende Wynant haer swager voirs(creven) ter andere syden hebben dese vuytspraeck gelaudeert, geratificeert ende geapprobeert.’
Getuigen: Goert van Erp, Jan van Tillair, Peter Heymans en Jan Hanricx Janss, ‘scepenen in Vechel’.
Persoon in schepenakte:
Jan van Tillair  
Jan van der Bruggen  
Ariaen Jan Stanssarts  
Peter Heymans  
Jannen Janssoen  
Willem Ghysbrecht Jorissoen  
Goert van Erp  
Jan van Tillair  
Dries Eechde  
Ariaen Janssoen  
Peter Heymans  
Jans Stanssarts  
Dirck Jorissoen  
Datering:
19-9-1553
Pagina:
156-158
Soort akte:
Geschil
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
26
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga