skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
267 Mathys soene wylen Jan Vredericxs heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Margrieten dochter wylen Aernt Stanssartss voor het vruchtgebruik en aan haar dochter Aerntken, getrouwd met Meeussen soene Jacop Meeuss, voor het erfrecht, ‘een huys, schuer, scop, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ontrent 8 ‘loepensen’, gelegen op Sontvelt
- e.z.: de erfgenamen van Willem Willem Houbraken
- a.z.: Hanricx Dirck Wouters
- e.e.: ‘die gemeynt’
- a.e.: de verkoper

Ook 2 ‘stucken lants mit eenen heytvelde daer teynden, dat een genoemt dat Nederlant, dat andxer dat Coelvelt, groot 1 ‘buente’, gelegen aldaar
- e.z.: Hanrick Dirck Wouterss met anderen
- a.z. en e.e.: Ariaen Aernt Heym met anderen
- a.e.: ‘voornoemde hostat mitten erffenissen’

Ook 2 ‘stucken lants, dat een genoemt den Grooten Pael ende dat ander den Cleynen Pael, groot tsamen mitten heycampen ende bemptken daer inne omtrent een mauwersaets, gelegen binnen der voirs(creven) prochien van Vechel ende eens deels inder heerlychyt van Jecscot
- e.z. en e.e.: de erfgenamen van Jans Willem Bevers
- a.z. en a.e.: de erfgenamen van Willems Willem Houbraken

Ook een ‘stuck lants mit een bemptken aan d’een syde ende mit eenen heytveltken aen d’ander syde, genoemt het Doeren bossken, wesende leengoet onder den heere van Jecscot ende aldair gelegen
- e.z.: Joncker Dobbelsteyn
- a.z.: de erfgenamen van Jan Meeussoen met anderen
- e.e.: Ariaen Aert Heym
- a.e.: Joncker Dobbelsteyn

Mathys had dit goed gekocht van Claeussen soene Dirck Hanricxs die Lew die Jonge en van Peteren soene wylen Hanricx Wouterss als man van Heyman dochter Dirck Hanricxss.
Vervolg:
‘Tvoirs(creven) alsoe gedaen synde hebben Jacop soene wylen Meeus Jacops ende Meeus syn wittige soen wederon in eenre erffwisselinge opgedragen ende overgegeven Thyssen Jan Vredericxsoen het 1/6 deel in ‘eenen aabempt, rydende tegen andere gedeelten toebehoirende Hanricken Gerit Houbraken ende den erffgen(amen) Jans Danelt Bontwerckers ende de erffgen(amen) Jan Martens’, gelegen in die Donckers bempden
- e.z.: Peter Hanricx Heymanss
- a.z.: Dirck Hanricx Sleuwen die Aude
- e.e.: ‘die gemeyne Aa al(daer) vloeyende’
- a.e.: de erfgenamen van Goessen Aernt Dircxs
Lasten:
- een grondcijns van 0-0-12 aan de heer van Helmont
Getuigen: als boven.
Persoon in schepenakte:
Dirck die Lew  
Willem Willem Houbraken  
Ariaen Aernt Heym  
Jans Willem Bevers  
Willems Willem Houbraken  
Ariaen Aert Heym  
Thyssen Jan Vredericxsoen  
Jans Bontwerckers  
Dirck Sleuwen  
Goessen Aernt Dircxs  
Dobbelsteyn  
Jan Meeussoen  
Jan Martens  
Jan Vredericxs  
Meeus Jacops  
Datering:
29-12-1553
Pagina:
178-180
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
26
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga