skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
746 Peter soone Roeff Janssoon inden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (dochter van Hanricken en wijlen zijn vrouw Baten dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese en wijlen zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals) heeft een erfcijns van 8 Carolus gulden verkocht aan Jasparen Surmonts soene wylen Jans, ‘onse mede scepene’. De erfcijns wordt betaald uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot omtrent 1 ‘sesterze’, gelegen aent Vranckevoirt int Davelair
- e.z.: Jan Peter Dircxs
- a.z.: ‘die gemeynt’
- e.e.: Jan Aertss van Hilvoert
- a.e.: Elysabeth dochter wylen Lambert Thonissoon

Ook uit ‘eenen stuck lants’ groot omtrent 1 ‘sesterze’, gelegen aldaar
- e.z. en e.e.: Gerit Lambert Thonis
- a.z.: ‘die gemeyne straet’
- a.e.: Rombout Hanricx Lamberts

Ook uit ‘eenen stuck lants genoemt die Keris streep’, groot omt
Ent 1 ‘Bosch sesterze, mit eenen stuck hoeyvels genoemt die Ryt, groot een dachmaet’, bij elkaar gelegen in die Nederboechse thiende
- e.z.: de erfgenamen van h(eer) Danels die Lew met anderen
- a.z.: Jan Loeyen hanricx en de erfgenamen van Hanricx Wouters en Ariaen dochter Seger Hanricx met anderen
- e.e. en a.e.: ‘die gemeyn straet’
Getuigen: Peter Hanricx Heymans en Jan van Tillair, ‘scepenen’.

In marge: ‘Joncker Joost Surmont ende Jan Christiaen van Stock(..) bekennen eerlijck voldaen te wesen voor eene helft deser erffelijcke renthe vuijt handen Handrick Lambertsse, waar mede dese helfte deser renthe is gecasseert ende annulleert in presentie van schepenen desen ondertekent desen (..) maij anno 1653’.
Getuigen: Peter Claessen en (met een merkteken) Daniel Jan Thonis, ‘schepenen’.
Persoon in schepenakte:
Marie van Bel
Baten die Vriese
Jan van Hilvoert
Jan Christiaen van Stock
Jan Peter Dircxs
Gerit Lambert Thonis
Rombout Lamberts
Peter Heymans
Joost Surmont
Daniel Jan Thonis
Wouters vanden Pals
Jan van Tillair
Roeff Janssoon
Jan Loeyen
Handrick Lambertsse
Peter Claessen
Hanricx van Bel
Aernt Janssoon die Vriese
Lambert Thonissoon
Seger Hanricx
Datering:
27-1-1556 (=1557)
Pagina:
527-528
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
26
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga