skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
21 De erfgenamen van Aert Jan Delis:
- Ermgaert, dochter van Marten Jan Delissoon, en Adriaen soon Rombout Hanricx Lambertss, mede optredend voor zijn vader Rombout, en Dirck Hanricx Driessoon als mannen van Dirck en Heylwig, dochters van wylen Dirck Dirck Smeets en zijn vrouw Ariaen, dochter van wylen Marten Jan Delis, en Jan soone wylen Jan Janssen van Dyeperbeeck als man van Mechtelt, dochter wylen Jans Marten Jan Delissen, mede optredend voor Marten soone wylen Jan Martenss en voor zijn zus Elysabeth, en Loey soon wylen Jans Jan Geritssen en van wijlen zijn vrouw Elysabeth, dochter wylen Marten Jan Deliss,
- en Katheryn dochter wylen Jacop Jan Deliss, weduwe wylen Broes Jan Goessens, en haar zoon Jan, mede optredend voor Jacop soone Broes Janss en voor hun broers Goessen, Hanrick, Gerit en Jan, en voor hun zussen Weyndel en Heylwig, en voor Roever Peter Willems als man van Katheryn, dochter wylen Joseph Jan Goossenss, en Peter dochter van wylen Josep Peter Goessens, Lysken en Jenneken haar zussen, kinderen van genoemde Josep en wylen Elysabet, dochter van wylen Jacop Jan Deliss, en mede optredend voor Jan Gerit Janssoon, zoon van Gerit en wijlen Heylwig, dochter van wijlenJacop Jan Delissen, en ook voor Jacop soone Roeloff Gerits, van Roelof en wijlen Anna, dochter wylen Jacop Jan Deliss, en Aernt soone wylen Heymerick Janssoon en Thonis Joerden Janss, mede optredend voor de broers Gerit en Peter, minderjarige zonen van wylen Peter Jacop Jan Deliss
- en Gerit soone wylen Jans Roever Segerss als man van Mechtelt dochter wylen Rombouts Hanricx Driessen, van Rombout en wijlen Geertrude, dochter wylen Jan Jan Delissen, mede optredend als gemachtigden van Jan Claeus Aert Peterss en Jan soone wylen Ariaen Willemss, en voor zijn broer Peter, en voor Marten Philips Martenss en zijn broer Peter en Lenaert Thonis Ghysberts als wylen man van Heylwig, dochter wylen Claeus Aernt Peterssoon, en wijlen zijn vrouw Gertrude, dochter wylen Jan Jan Delis,
Vervolg:
en optredend namens de kinderen van voornoemde Lenaert en Heylwig, en Katheryn, dochter wylen Philips Martens , mede voor Theuwen (..) en voor Marie, dochter wylen Rombout en Gertrude, en Hanrick Loeniss van der Horst als man van Leonie, dochter van wylen Jan Jan Delissen, mede optredend voor Katheryn, dochter wylen Jan Jan Delissen,
en de erfgenamen van Katheryne, dochter wylen Jan Lamberts die Vriese:
- heer Gerit soone wylen Jan Lambertss die Vriese, priester, en Lambert soone wylen Joest Peter Bloemertss, als man van Heylwig, dochter van wylen Jans die Vriese,
- en Ghysbert soone wylen Lambert Janssen die Vriese, mede optredend voor Thonis Hanricx van Dommelen, man van Johanne, en voor Goert Melissoon als man van Adriane, en voor Vriens Gerit Boeyen als man van Heylwig, en voor Aernt Dirck Hanricxs als man van Wilhelme, alle vier dochters van Lambert Janssen die Vriese, en voor Gerit soone wylen Gerit Geritssen van Keeldonck en zijn zus Willem, die Gerit van Keeldonck verwekt heeft bij zijn vrouw Katheryn, dochter van Lambert Janssen die Vriese, en Jan Hanricx van Hoeck, als man van Beatris, dochter Lambert Janssen die Vriese, mede optredend voor Goert Lambertssen die Vriesse,
- en Hanrick soone wylen Aernt Janssen die Vriese en zijn broer Jan, mede optredend voor Jacop soon wylen Goessen Goessen Knoeyen als man van Aleydis, en voor Amisse dochter wylen Aernt Jan Dircxssen, beide kinderen van Aleyts dochter wylen Aernt Janssen die Vriese, en Peter soone Roeff Janssen als man van Marie, dochter Hanricx Dircxs van Bel, verwekt bij zijn vrouw Beatris, dochter wylen Aernt Janssen die Vriese,
- en Ansem soone wylen Heymerick Willem Thonissen, man van Katehrine, dochter wylen Aert Aertssen die Vriese, mede optredend voor de broer Jan en Aernt, en voor hun zussen Fyke en Anne, kinderen van wijlen Aernt Aerntssen die Vriese,
- en Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de nagelaten kinderen van Jasper Aerntssen die Vriese,
Vervolg 2:
- en Lambert soone wylen Hanricx Janssen die Vriese, en Walraven soone wylen Wouter Lauwereynssen, als man van Arck, dochter Hanricx Janssoon die Vriese, mede optredend voor Lenart Lucass als man van Anne, en voor Ariaen Janss als man van Fye, allebei dochters van Hanricx Janss die Vriese,
- en Mechtelt dochter wylen Wouter Aerntss die Vriese, mede optredend voor haar broer Hanrick en haar zys Fyke,
hebben het nagelaten goed van Aernt Jan Delissoen en wylen Katheryn, dochter wylen Jan Lambertss die Vriese gedeeld.
De erfgenamen van Aernt Jan Delis krijgen toebedeeld 'een stuck lants genoemt den Vosecker'gelegen int Davelair, tsamen mitter ryten ende groesvelde daer by gelegen'
- e.z.: de erfgenamen van Thonis Aernt Smeedtss
- a.z.: de erfgenamen van Evert Hanricxs van Strybosch
- e.e.: Jan Aertss van Helvoert en anderen
- a.e.: 'die gemeynen wech'
Ook een erfcijns van 6 gulden die wordt betaald door Jan Lenaertssen van Dungen.
Ook een erfcijns van 3 gulden die wordt betaald door Hanricx Hanricxs van Hoeck.
Het goed is belast met:
- een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan de Armentafel van Veghel
- een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan de erfgenamen van Thonis Hanricx Aertssen
- een erfcijns van 3 gulden aan Melis Jacopssen van der Santvoert
- een erfcijns van 7 stuivers voor het jaargetijde van Aerndt Jan Delissen en zijn vrouw Katheryn, dochter wylen Jans die Vriese
- de helft van een erfcijns van 2 1/2 gulden aan Jan van Tillair
- een bedrag van 4 gulden eens, te betalen aan Baltazar heer Gert Janssen die Vriese
- een bedrag van 24 gulden eens, te betalen aan Lambert Joest Bloemarts
Getuigen: Jan van Tillair en Hanricx Peter Willenssen, scepenen.
Persoon in schepenakte:
Mechtelt die Vriese  
Jan Janssen van Dyeperbeeck  
Hanrick van der Horst  
Jan Lamberts die Vriese  
Jan die Vriese  
Lambert Janssen die Vriese  
Thonis van Dommelen  
Gerit van Keeldonck  
Jan van Hoeck  
Goert die Vriesse  
Aernt Janssen die Vriese  
Aert Aertssen die Vriese  
Aernt die Vriese  
Jasper die Vriese  
Evert van Strybosch  
Jan van Helvoert  
Jan van Dungen  
Melis van der Santvoert  
Gert Janssen die Vriese  
Jans Marten Jan Delissen  
Aert Jan Delis  
Marten Jan Delissoon  
Dirck Driessoon  
Dirck Dirck Smeets  
Marten Jan Delis  
Jans Jan Geritssen  
Jan Gerit Janssoon  
Jacop Jan Delissen  
Jan Jan Delissen  
Lenaert Thonis Ghysberts  
Jan Jan Delis  
Vriens Gerit Boeyen  
Aernt Dirck Hanricxs  
Aernt Jan Dircxssen  
Aernt Jan Delissoen  
Aernt Jan Delis  
Thonis Aertssen  
Lambert Joest Bloemarts  
Jans die Vriese  
Gerit van Keeldonck  
Janssen die Vriese  
Janssoon die Vriese  
Janss die Vriese  
Jan van Tillair  
Roeloff Gerits  
Philips Martens  
Goert Melissoon  
Roeff Janssen  
Wouter Lauwereynssen  
Josep Peter Goessens  
Rombouts Driessen  
Goessen Goessen Knoeyen  
Wouter die Vriese  
Datering:
17-05-1559
Pagina:
16-21
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga