skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
21 De erfgenamen van Aert Jan Delis:
- Ermgaert, dochter van Marten Jan Delissoon, en Adriaen soon Rombout Hanricx Lambertss, mede optredend voor zijn vader Rombout, en Dirck Hanricx Driessoon als mannen van Dirck en Heylwig, dochters van wylen Dirck Dirck Smeets en zijn vrouw Ariaen, dochter van wylen Marten Jan Delis, en Jan soone wylen Jan Janssen van Dyeperbeeck als man van Mechtelt, dochter wylen Jans Marten Jan Delissen, mede optredend voor Marten soone wylen Jan Martenss en voor zijn zus Elysabeth, en Loey soon wylen Jans Jan Geritssen en van wijlen zijn vrouw Elysabeth, dochter wylen Marten Jan Deliss,
- en Katheryn dochter wylen Jacop Jan Deliss, weduwe wylen Broes Jan Goessens, en haar zoon Jan, mede optredend voor Jacop soone Broes Janss en voor hun broers Goessen, Hanrick, Gerit en Jan, en voor hun zussen Weyndel en Heylwig, en voor Roever Peter Willems als man van Katheryn, dochter wylen Joseph Jan Goossenss, en Peter dochter van wylen Josep Peter Goessens, Lysken en Jenneken haar zussen, kinderen van genoemde Josep en wylen Elysabet, dochter van wylen Jacop Jan Deliss, en mede optredend voor Jan Gerit Janssoon, zoon van Gerit en wijlen Heylwig, dochter van wijlenJacop Jan Delissen, en ook voor Jacop soone Roeloff Gerits, van Roelof en wijlen Anna, dochter wylen Jacop Jan Deliss, en Aernt soone wylen Heymerick Janssoon en Thonis Joerden Janss, mede optredend voor de broers Gerit en Peter, minderjarige zonen van wylen Peter Jacop Jan Deliss
- en Gerit soone wylen Jans Roever Segerss als man van Mechtelt dochter wylen Rombouts Hanricx Driessen, van Rombout en wijlen Geertrude, dochter wylen Jan Jan Delissen, mede optredend als gemachtigden van Jan Claeus Aert Peterss en Jan soone wylen Ariaen Willemss, en voor zijn broer Peter, en voor Marten Philips Martenss en zijn broer Peter en Lenaert Thonis Ghysberts als wylen man van Heylwig, dochter wylen Claeus Aernt Peterssoon, en wijlen zijn vrouw Gertrude, dochter wylen Jan Jan Delis,
Vervolg:
en optredend namens de kinderen van voornoemde Lenaert en Heylwig, en Katheryn, dochter wylen Philips Martens , mede voor Theuwen (..) en voor Marie, dochter wylen Rombout en Gertrude, en Hanrick Loeniss van der Horst als man van Leonie, dochter van wylen Jan Jan Delissen, mede optredend voor Katheryn, dochter wylen Jan Jan Delissen,
en de erfgenamen van Katheryne, dochter wylen Jan Lamberts die Vriese:
- heer Gerit soone wylen Jan Lambertss die Vriese, priester, en Lambert soone wylen Joest Peter Bloemertss, als man van Heylwig, dochter van wylen Jans die Vriese,
- en Ghysbert soone wylen Lambert Janssen die Vriese, mede optredend voor Thonis Hanricx van Dommelen, man van Johanne, en voor Goert Melissoon als man van Adriane, en voor Vriens Gerit Boeyen als man van Heylwig, en voor Aernt Dirck Hanricxs als man van Wilhelme, alle vier dochters van Lambert Janssen die Vriese, en voor Gerit soone wylen Gerit Geritssen van Keeldonck en zijn zus Willem, die Gerit van Keeldonck verwekt heeft bij zijn vrouw Katheryn, dochter van Lambert Janssen die Vriese, en Jan Hanricx van Hoeck, als man van Beatris, dochter Lambert Janssen die Vriese, mede optredend voor Goert Lambertssen die Vriesse,
- en Hanrick soone wylen Aernt Janssen die Vriese en zijn broer Jan, mede optredend voor Jacop soon wylen Goessen Goessen Knoeyen als man van Aleydis, en voor Amisse dochter wylen Aernt Jan Dircxssen, beide kinderen van Aleyts dochter wylen Aernt Janssen die Vriese, en Peter soone Roeff Janssen als man van Marie, dochter Hanricx Dircxs van Bel, verwekt bij zijn vrouw Beatris, dochter wylen Aernt Janssen die Vriese,
- en Ansem soone wylen Heymerick Willem Thonissen, man van Katehrine, dochter wylen Aert Aertssen die Vriese, mede optredend voor de broer Jan en Aernt, en voor hun zussen Fyke en Anne, kinderen van wijlen Aernt Aerntssen die Vriese,
- en Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de nagelaten kinderen van Jasper Aerntssen die Vriese,
Vervolg 2:
- en Lambert soone wylen Hanricx Janssen die Vriese, en Walraven soone wylen Wouter Lauwereynssen, als man van Arck, dochter Hanricx Janssoon die Vriese, mede optredend voor Lenart Lucass als man van Anne, en voor Ariaen Janss als man van Fye, allebei dochters van Hanricx Janss die Vriese,
- en Mechtelt dochter wylen Wouter Aerntss die Vriese, mede optredend voor haar broer Hanrick en haar zys Fyke,
hebben het nagelaten goed van Aernt Jan Delissoen en wylen Katheryn, dochter wylen Jan Lambertss die Vriese gedeeld.
De erfgenamen van Aernt Jan Delis krijgen toebedeeld 'een stuck lants genoemt den Vosecker'gelegen int Davelair, tsamen mitter ryten ende groesvelde daer by gelegen'
- e.z.: de erfgenamen van Thonis Aernt Smeedtss
- a.z.: de erfgenamen van Evert Hanricxs van Strybosch
- e.e.: Jan Aertss van Helvoert en anderen
- a.e.: 'die gemeynen wech'
Ook een erfcijns van 6 gulden die wordt betaald door Jan Lenaertssen van Dungen.
Ook een erfcijns van 3 gulden die wordt betaald door Hanricx Hanricxs van Hoeck.
Het goed is belast met:
- een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan de Armentafel van Veghel
- een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan de erfgenamen van Thonis Hanricx Aertssen
- een erfcijns van 3 gulden aan Melis Jacopssen van der Santvoert
- een erfcijns van 7 stuivers voor het jaargetijde van Aerndt Jan Delissen en zijn vrouw Katheryn, dochter wylen Jans die Vriese
- de helft van een erfcijns van 2 1/2 gulden aan Jan van Tillair
- een bedrag van 4 gulden eens, te betalen aan Baltazar heer Gert Janssen die Vriese
- een bedrag van 24 gulden eens, te betalen aan Lambert Joest Bloemarts
Getuigen: Jan van Tillair en Hanricx Peter Willenssen, scepenen.
Persoon in schepenakte:
Mechtelt die Vriese
Jan Janssen van Dyeperbeeck
Hanrick van der Horst
Jan Lamberts die Vriese
Jan die Vriese
Lambert Janssen die Vriese
Thonis van Dommelen
Gerit van Keeldonck
Jan van Hoeck
Goert die Vriesse
Aernt Janssen die Vriese
Aert Aertssen die Vriese
Aernt die Vriese
Jasper die Vriese
Evert van Strybosch
Jan van Helvoert
Jan van Dungen
Melis van der Santvoert
Gert Janssen die Vriese
Jans Marten Jan Delissen
Aert Jan Delis
Marten Jan Delissoon
Dirck Driessoon
Dirck Dirck Smeets
Marten Jan Delis
Jans Jan Geritssen
Jan Gerit Janssoon
Jacop Jan Delissen
Jan Jan Delissen
Lenaert Thonis Ghysberts
Jan Jan Delis
Vriens Gerit Boeyen
Aernt Dirck Hanricxs
Aernt Jan Dircxssen
Aernt Jan Delissoen
Aernt Jan Delis
Thonis Aertssen
Lambert Joest Bloemarts
Jans die Vriese
Gerit van Keeldonck
Janssen die Vriese
Janssoon die Vriese
Janss die Vriese
Jan van Tillair
Roeloff Gerits
Philips Martens
Goert Melissoon
Roeff Janssen
Wouter Lauwereynssen
Josep Peter Goessens
Rombouts Driessen
Goessen Goessen Knoeyen
Wouter die Vriese
Datering:
17-05-1559
Pagina:
16-21
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga