skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
733 Hanrick soone wylen Jan Claeus Vriezen en zijn broer Jan en Jan soone wylen Rutten Janssen als man van Mechtelt, en Hanrick soone wylen Ghysbert Claeuss als man van ELysabeth, allebei dochters van voornoemde Jan Claeus, en Hanrick soone wylen Jan Claeus en Willem soone wylen Ghysbert Joriss als voogden over de minderjarige kinderen nagelaten door Claeus soone wylen Jan Claeussoon, verwekt bij zijn eerste vorouwAnna dochter wylen Gysbert Joriss, en voornoemde Hanrick en Symon Willem Symonss als voogden over de minderjarige kinderen van Claeus soone wylen Jan Claeus, eertijds verwekt bij zijn tweede vrouw Ermgart dochter wylen Willen Symonss Vervest, en Hanrick soone wylen Han Claeus en Peter soone wylen Rut Peters die Auwe, voogden over de minderjarige kinderen nageaten door Lenart soone wylen Jan Claeus Vriesen, eertijds verwekt bij Mechtelt dochter wylen Rut Peter Tielenss, en Thonis soone Roeff Janssen en zijn broer Jan Roeff Janssen als voogden over de minderjarige kinderen verwekt bij voornoemde Anna dochter wylen Jan Claeus 'by toedoen van Thonissen Roeff Janss voirscreven' hebben openbaar verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick soone wylen Hanricx Goertssen 'een huys, sscop, hostat ende hoff miten erffenisen alen ende een yegelycken ende boomgaert ende houtwasschen dair toebehoirende, eensdeels daylant ende eensdeels groese', groot samen omtrent 1 mudsen lants, gelegen aent Bueckelair in die Heessche thiende
- e.z.: die gemeyne Buekelair stege
- a.z.: de erfgenamen van Thonis Aert Smeedts
- e.e.: de erfgenamen van Aelbert van Berkel met anderen
- a.e.: die gemeynt
Het goed is belast met:
- een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Beelen weduwe Jan Danelt Smollers
- een jaargeld van 7 stuivers aan 'der fabriken, vicarien ende costerien van Vechel'
- een erfcijns van 3 Bossche ponden payment aan 'den armen bagijnen binnen Den Bosch'
Vervolg:
- een erfcijns van 20 stuivers aan de erfgenamen van Lenaert Jan Claeuss
- een erfcijns van 1 1/2 gulden aan de erfgenamen van Lenaert Jan Claeus
- een erfcijns van 6 Bossche ponden payment aan de erfgenamen van Thys Gerit Thys
- een erfcijns van 1 Bossche pond payment, zijnde een deel van een erfcijns van 4 Bossche ponden payment, te betalen aan Danelt Dirck Danelss
- een erfcijns van 2 Bossche ponden payment aan 'den armen der tafelen des heiligen geest tot Erpe'
- een erfcijns van 1/2 Bossche pond payment aan 'der fabroken der kerckx van Vechel'
Getuigen: Jan van Tillair en Ariaen Aert Goertss, scepenen in Vechel
Persoon in schepenakte:
Rut Peters die Auwe
Jan Vriezen
Willen Vervest
Jan Vriesen
Jan Roeff Janssen
Thonis Aert Smeedts
Jan Smollers
Lenaert Jan Claeus
Thys Gerit Thys
Aelbert van Berkel
Jan van Tillair
Rutten Janssen
Jan Claeus
Jan Claeussoon
Han Claeus
Roeff Janssen
Jan Claeus
Datering:
29-01-1563 (= 1564)
Pagina:
589-591
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga