skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
220 Danelt soene wylen Mathys Geritss en Hanrick soone wylen Hanrick van Hoeck als man van Eeff, en Peter soone wylen Willem Spierincx als man van Johanne, allebei dochters van wylen Mathys Geritss voirscreven, en Jan soene wylen Huibert Hanricxs als man van Geertruydt, en Marten soene Ariaens Aert Goertss als man van Berte, allebei dochters van wylen Gysbert Hanrick Driessen (van Gysbert en wylen zijn vrouw Geertruyt dochter wylen Mathys Gerits), en Danelt Mathys Geritss voirscreven en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Arien Gysbert Hanricxs en Ertken, minderjarige kidneren van Gysbert en Gertruyd, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Mathys en hun moeder Heylwig sochter wylen Jan die Vriesse.
Danelt Mathyss krijgt toebedeeld 'eenen bempt mit een stucxken lants daer aen liggende', gelegen int Akart
- e.z.: Beliken weduwe Wouter Raessen met anderen
- a.z.: heer Cornelis die Lew
- e.e.: Jan Hanricxs van Hoeck
- a.e.: Danelt Tyssen met anderen
Nog 'enen halven ecker lants genoempt den Boeckt ecker', gelegen op die Hoege Boeckt
- e.z.: den wech
- a.z.: Hanrick Hanricxs van Hoeck
- e.e.: de erfgenamen van Joest Delis
- a.e.: den wech
Ook een eenmalig bedrag van 20 Carolus gulden.
Ook een eenmalig bedrag van 16 Carolus gulden die Hanrick Tielens schuldig is te betalen.
Ook een erfcijns van 4 Carolus gulden, die wordt betaald door Jan Danelt Maessen.
Ook een erfcijns van 5 Carolus gulden die wordt betaald door Hanrick Hanrick Roevers.
Ook een erfcijns van 12 Bossche ponden die wordt betaald door Hanrick Peter Willems.
Ook de helft van een erfcijns van 2 Carolus gulden die wordt betaald door Hanrick Willem Roeverss
Ook een erfcijns van 2 1/2 gulden en 7 1/2 stuivers die wordt betaald door de erfgenamen van Jan Vredericx.
Ook de helft van een erfpacht van 1 mud rogge die wordt betaald door de Heilige Geest van Den Bosch uit de Davelaer.
Vervolg:
Dit deel is belast met jaarlijks 9 gulden en de helft van 1 mud rigge, Bossche maat, aan de 'Erme Fraters binnen Den Bossche' en anderen.
Getuigen: Jan van Tillair en Ariaen Dirck Hermans, scepenen in Vechel
Persoon in schepenakte:
Jan van Tillair  
Jan van Hoeck  
Hanrick van Hoeck  
Hanrick Willem Ook  
Gysbert Hanrick Driessen  
Arien Gysbert Hanricxs  
Jan Maessen  
Hanrick Hanrick Roevers  
Hanrick Peter Willems  
Ariaen Dirck Hermans  
Hanrick van Hoeck  
Jan die Vriesse  
Cornelis die Lew  
Jan van Tillair  
Willem Spierincx  
Wouter Raessen  
Joest Delis  
Hanrick Tielens  
Jan Vredericx  
Den Bossche  
Huibert Hanricxs  
Mathys Gerits  
Datering:
14-04-1569
Pagina:
184-186
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
28
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga