skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
783 'Alsoe sekere twist ende verschill opgeresen was tusschen Jan soene wylen Jan Aert Philips, en Jan Melis Jacops en Arien Jan Aert Philips als voogden over Geertruyt minderjarige dochter van Jan Jan Aert Philips, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de ene zijde, en Delis soene wylen Jan Willems van Duersen als man van Jenneken dochtere Henrick Jan Symons, weduwe van Gerit soene wylen Jan Gerits van Haselberch, aan de andere zijde, oirspronck nemende van de tocht ende zyne actie die de voerscreven Delis als van Jenneken zyne huysvrouw wegen wilde pretenderen ende eysschen op het vierde gedeelte van den achtergelaten guederen van Jan Gerits van Haselberch ende Maryken zynre huysvrouw, dochter wylen Thonis van Rysingen.
Om van alle voerdere swaricheyt ende altricatie te verhueden die optenvoerscreven parthyen souden mogen geschieden, soe zyn parthyen voerscreven tusschen spreken van goeden mannen met den anderen veraccordeert ende verleken in deser vuegen navolgende. Dat 's te wetene dat die voerscreven momboren van den voerscreven onmundigen kynde van Jan Jan Aerts Philips den voerscreven Deliss als man ende momboer van Jenneken synre huysvrouw voerscreven sullen geven eens de somme van hondert Carolus gulden ende noch vijff ende tseventich der gelycker Carolus gulden. Ende welcke enningen Delis bueren ende ontfangen sal aen Dirick Everts, screynwercker, ende hyer mede sal Delis als man ende momboer zynre huysvrouwe voerscreven hem tevreden houden, sonder meer te hebben oft te eyssen.'
Getuigen: als voor
Persoon in schepenakte:
Jenneken van Haselberch
Delis van Duersen
Gerit van Haselberch
Jan Gerits van Haselberch
Arien Jan Aert Philips
Jan Jan Aert Philips
Jan Jan Aerts Philips
Jan Melis Jacops
Thonis van Rysingen
Dirick Everts
Jan Aert Philips
Jan Gerits van Haselberch
Jan Willems van Duersen
Henrick Jan Symons
Jan Gerits van Haselberch
Datering:
06-02-1589
Pagina:
1006-1008
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
30
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS