skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
161 'Gesien 't proces bedingt ende beleyt tusschen Jannen Bitsen Aertssoen als actie ende opdracht hebbende van den voer kynderen Jannen Roeffen veweckt van Yden synder huysvrowen, zustere ge..lyck zynde van Willem Aert Bitsen, ende Jan Alarts als man ende mommer van Gysberden Janssen ende inne dyer qualiteyten aenleggeren, ter eenre,
ende Mathys Joris Rutten, gedaechde ende verwerdere, ende midts synder afflyvichheyt Beelken zyn naegelaete weeduwer desumante, ende met hem Geertruyt weduwer wilneer Willem Aerts was gevuechde, ter andere zyden,
ende op all wel ende rypelyck geleth, geconcideert die voirscsreven Jan Bitsen is agerende als actie ende opdracht hebbende van den voirkynderen Jannen Roeffen, ende die selver ende die selve opdrachte nyet en is exhberende gelyck die verwerdere in den tweeden artikel van synder duplycke dat is versueckende ende sustinerende, ende dat oeck die selve aenleggeren nyet en zyn exhiberende d' acten van resilitie daer mede dat zij hen van den voergaende proces 't recht hebben bedanckt, gelyck oeck die verwerderen dat zyn sustinerende in den dorden artickel van den voirscreven duplicke,
wysen ende vercleren wij scepenen met advys van meesteren geleert in den rechte voer recht dat die voirscreven aenleggeren yers ende voer all schuldich sullen syn te exhyberen die voirscreven opdrachte daer mede dat is blyckende dat Jan Bitssen, aenleggere, totter voirscreven geintendeerde actie is gecoemen, ende oeck dat hy schuldich sal syn te exhibere d' acte van resilitie daer mede hij hem 't recht heeft bedanckt van de voergaende proceduere, den selven dair toe dach accorderende tot den yersten genecht dach toe nae de pronunciatie van desen omme tselve ierst gedaen ende geweesen te worden, zoe men nae de gelegentheyt van den zaecken zal bevynden te behoeren'.
Getuigen: 'in den volle gerichte der bancke van der heerlicheyt van Vechel
Persoon in schepenakte:
Jannen Aertssoen  
Willem Aert Bitsen  
Mathys Joris Rutten  
Jannen Roeffen  
Jan Alarts  
Gysberden Janssen  
Willem Aerts  
Jan Bitsen  
Jan Bitssen  
Datering:
23-12-1581
Pagina:
136-139
Soort akte:
Geding
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
34
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga