skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
91 Aert Wouter Reijnen als man van Jenneken dochter van Jan Roelofs, ten behoeve van de minderjarigen kinderen verwekt bij deze Jenneken, Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henricx, verwekt bij zijn vrouw Tonisken, Roef Segers als man van Alken, en Dirick Tonissen als man van Lijsken, allen kinderen en erfgnamen van Jan Roeloffs Olieslaeger, verwekt bij Heijlken dochter van Meus Janssen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen hun ouders.
Aert Wouter Reijnen, ten behoeve van de minderjarigen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen lant', gelegen op Ham, groot ontrent 5 lopensaet, 'met de poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende'
* e.z.: de gemeijne steeghde aldaer
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Michiel Arien Donckers
* a.e.: zijn mede condivident
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 35 stuivers aan 'het groot gasthuijs' in Den Bosch
* een erfpacht van 3 vaten rogge aan Claes Jan Claes tot Vechgel
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Ook 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden, ter plaetssen genomt opt Erpt', groot ontrent 6 'Udense vaetse'
* e.z.: het goed van Romb Rombens
* a.z.: het goed van de erfgenamen van Dirick Henricx
* e.e.: 'schietende operve Doof Peters bemt'
* a.e.: de gemeijne straete aldaer
'Met allen den houtwas ende gerechticheijt daer toe behoorende'. Het goed is belast met een erfpacht van 1 mauwwer rogge, Bossche maat, te leveren in Den Bosch aen 'het closter ofte convent achter de Tolbrugge'.
Ook het 1/3 deel 'int Halse velt gelegen binnen den dorpe van Uden, groot ontrent twee Udensche vaetse'
* e.z.: het goed van Aert Reijnders
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Henrick Sijmons
* a.e.: den berch aldaer
Thijs Jan Thijssen als man van Lijntken, dochtere voornoempt,
Vervolg:
krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants', gelegen op Ham, groot ontrent 2 1/2 lopensaet, 'met alle hollen, grachten ende houtwas daer toebehoorende'
* e.z.: het goed van Henrick Ariens met anderen
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Michiel Arien Donckers
* a.e.: zijn mede condivident
Het 1/4 deel in 'eenen hoijbemdt', gelegen in de Bimt bemden, rijdende tegen Michiel Arien Donckers.
Ook de helft van 'een schuerken staende op de huijsplaets aldaer'.
Dit goed is belast met:
* een erfpacht van 1 vat rogge aan Claes Jan Claes
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Ook 'eenen halven ecker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij, ter plaetssen op Vorstenbos, genomt het Bijstervelt, groot ontrent dri Nistelroijsche vaetse'
* e.z.: het goed van Corst Peters
* a.z.: het goed van Peter Aertssen
* e.e.: de gemeijnte van Vechgel
* a.e.: zijn mede condivident
Dit goed is belast met een erfcijns van 3 gulden te betalen in Den Bosch aan de daartoe gerechtigden.
Ook de helft van 'eenen hoijbemt genomt Cuijpers bemt, gelegen onder den dorpe van Nistelroij'.
Ook de helft van 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden, resorterende onder de Lande van Ravesteijn, ter plaetssen int Halse velt, groot ontrent twee Udense vaetse'
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Marten (H)enssen
* a.z.: het goed van zijn mede condivident
* e.e.: het goed van Jan Gerarts
* a.e.: op den berch aldaer
*
Peeter Willems als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henrick Thijssen, verwekt bij zijn vrouw Tonisken dochter voornoemd krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants', gelegen 'op Ham, met alle sijne holle, grachten, houtwassen ende poterije daer toebehoorende', groot ontrent 2 1/2 lopensaet
* e.z.: het goed van Henrick Ariens met anderen
* a.z.: de gemeijne straet ofte steeghde aldaer
Vervolg 2:
* e.e.: Henrick Arienssen
* a.e.: het ged van Meus Bastiaens
Ook een 'stuck tuelants', gelegen aldaar, groot ontrent 2 1/2 lopensaet
* e.z.: de gemeijne steeghde aldaer
* a.z. en e.e.: het goed van Michiel Arien Donckers
* a.e.: het goed van Meus Bastiaens
Ook de helft van 'een schuerken'.
Dit goed is belast met een erfpacht van 1 vat rogge aan Claes Jan Claes.
Ook de helft van 'eenen acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij genomt het Bijstervelt, groot ontrent dri Nistelroijsche vaetsen'
* e.z.: Corst Peeters
* a.z.: Romb Rombens
* e.e.: zijn mede condivident
* a.e.: het goed van Melis Janssen
Dit goed is belast met een erfcijns van 3 gulden te betalen in Den Bosch aan de daar toe gerechtigden.
Ook de helft van 'eenen hoijcamp genomt Cuypers bemt, gelegen binnen den dorpe van Nistelroij'.
Ook 'eenen halven acker tuelants, gelegen binnen den dorpe van Uden resorterende onder den lande van Ravesteijn ter plaetssen int Halse velt, groot ontent twee Udensche vaets'
* e.z.: het goed van Peeter Deckers
* a.z.: zijn mede condivident
* e.e.: opten berch
* a.e.: het goed van Jan Gerartssen
*
Roef Segers als man van Alken dochter voornoemd krijgt toebedeeld een 'halven ecker tuelants', gelegen 'op Ham, met allen den houtwas, poterije ende gerechticheijt daer toebehoorende', groot ontent 4 1/2 lopensaet
* e.z. en a.z.: het goed van zijn mede-condivident
* e.e.: het goed van Willem Ariens
* a.e.: de gemeijnte van Vechgel
Dit goed is belast met een erfpacht van 3 vaten rogge aan Claes Jan Claes.
Ook de helft van een 'huijs met het aengelegen lant, gelegen binnen den dorpe van Uden'.
Ook de helft van Huijpenvelt'.
Ook de helft van 'eenen acker tuelants genomt het heijvelt'.
Dit goed is belast met:
* een erfcijns van 3 gulden te betalen in Den Bosch aan de daar toe gerechtigden
* een erfcijns van 11 stuivers en 1 oort aan het 'closter van Bijnderen'
Persoon in schepenakte:
Aert Wouter Reijnen  
Thijs Jan Thijssen  
Jan Olieslaeger  
Michiel Arien Donckers  
Claes Jan Claes  
Henrick Henrick Thijssen  
Peeter Willems  
Henrick Henricx  
Roef Segers  
Dirick Tonissen  
Dirick Henricx  
Aert Reijnders  
Henrick Sijmons  
Henrick Ariens  
Corst Peters  
Peter Aertssen  
Jan Gerarts  
Henrick Arienssen  
Meus Bastiaens  
Corst Peeters  
Melis Janssen  
Peeter Deckers  
Jan Gerartssen  
Willem Ariens  
Jan Roelofs  
Meus Janssen  
Datering:
03-01-1641
Pagina:
153-164
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga