skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
145 Aerdtt Jan Lambert Aertssen, Delis Jan Lambertssen, Arien Jan Lambertssen, Willem Jan Diricxsen als man van Catarina dochter van Jan Lambert Aertssen, Jan Geryt Arienssen en Peter Jacobssen als voogden over de minderjarige zoon Jan Jan Lambertssen en zijn zus Meriken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen Jan Lambert Aertssen en zijn vrouw Catarina dochter van Gerijt Arienssen.
Jan Gerijt Ariens en Peter Jacobs als voogden over de minderjarige Meriken dochter van Jan Lambertssen krijgt toebedeeld een 'acker teullantts, gelegen in de Akerse tiende', groot ontrent 3 lopensaets
* e.z.: het goed van Henric Cornelissen van Deursen
* a.z.: het goed van Aerdt Willem Aerdt Loijen met anderen
* e.e.: het goed van Boudewijn Peterssen
* a.e.: het goed van de erfgenamen van Henric Jan Sijmons
Dit deel is belast met een erfcijns van 3 gulden 'aent sinnelooshuijs tott Shertogenbosch'
Dit lot krijgt ook een bedrag van 50 gulden te betalen door Dirck Melissen en een bedrag van 50 gulden te betalen door Arien Jan Lambertssen uit zijn lot.
Jan Gerijt Ariens en Peter Jacobs als voogden over de minderjarige Jan Jan Lambertssen krijgen toebedeeld 'twee stucken teulantts optte Boeckt', groot ontrent 2 lopensaten
* e.z.: Henric Verdussen
* a.z.: Heylken weduwe van Marcelis Lambert Aertssen
* e.e.: opt Venne
* a.e.: het goed van Nicolaes Jan Claessen
Ook 'twee stucken landtts gelegen int Akerdtt', groot ontrent 1 lopensaets
* e.z.: het goed van Jan Welten
* a.z.: Henric Gerijt Goortssen
* e.e.: het goed van hun mede condividenten
* a.e.: het goed van Henric Geryt Goortssen
*
Arien Jan Lambertssen krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff, boomgaerdt, esthuijs, torffschop met het binnen landtt daer aen gelegen', gelegen aent Havelt
* e.z.: Jan Thonis Gerlings
* a.z.: Jan van den Velde
* e.e.: de gemyne straet
* a.e.: het goed van Delis Jan Delissen
Vervolg:
Ook 'twee stucken landtts int Akertt'
* e.z.: de erfgenamen van Boudewijn Petersen
* a.z.: het goed van Anthonis Marten Meeussen
* e.e.: het goed van Nicolaes Rutten cum suis
* a.e.: hen mede condividenten
Dit deel is belast met:
* een bedrag van 600 gulden aan 'den rentmeester Schuyl woonende tot Shertogenbosch'
* een erfcijns van 19 stuivers en 2 oort 'aen St. Anthonis cappelle ofte Sintte Catarina altaer alhier'
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
* een cijns van 2 penningen 'aent boeck tot Antwerpen'
* een cijns van 1 stuiver 'aen den selven boeck'
*
Dielis Jan Lamberts krijgt toebedeeld 'eenen acker teulantts, gelegen aent Snelvenne, mette groes ende het cluytvelt daer inne ofte aen gelegen', zoals dat aan zijn ouders toebehoorde, samen groot 5 of 6 lopensaten, gelegen in de Akertse thiende
* e.z.: het goed van Thonis Marten Meeussen
* a.z.: het goed van de erfgenamen van Willem Ariens
* e.e.: Boudewyn Peters en de gemynte van Vechel
* a.e.: het goed van Henric Gerijt Goordtsen, Jan Welten en zijn mede condividenten
Dit deel is belast met een erfcijns van 13 gulden en 15 stuivers aan Henric Tielemans tot Shertogenbosch.
Willem Jan Diricx als man van Catarina dochter van Jan Lambertsen krijgt toebedeeld 'een stuck teulantts met de groese ende cluijtvelt met alle sijne gerechticheden ende toebehoorten, genoemptt Heembergh', gelegen op Ham
* e.z.: het goed van Dirck Melissen
* a.z.: het goed van Luijcas Thonissen en Joncker Bever
* e.e. en a.e.: de gemijntte van Vechel
Ook 'eenen hoijbemptt gelegen achter Hamme', delende en hooiende met Heijlken, weduwe van Marcelis Lambert Aertssen
* e.z.: de gemijne Aa aldaer vlietende
* a.z.: het goed van Nicolaes Gerijtssen van Soest
* e.e.: de bemptt van Daniel Henric Daniels
* a.e.: het goed van Arien Delisen met de zijnen
Vervolg 2:
Ook 'eenen bempt deijlende met Henric Janssen ende rijdende tegens de erffgenamen Sijmon Willemssen'
* e.z.: Joncker Grevenbroeck
* a.z.: het goed van Boudwijn Peters cum suis
* e.e. en a.e.: het goed Grevenbroeck voorschreven
Dit deel is belast met een erfcijns van 22 gulden aan Louwijs Donckers.
Aerdt Jan Lamberdttsen krijgt toebedeeld 'eenen acker teulantts mette groese ende gerechticheden ende toebehoorten', groot ontrent 4 1/2 lopensaten, gelegen aen den Doorenhoeck
* e.z.: het goed van Anneken weduwe van Goosen Ariens
* a.z.: het goed van den Jongen Jan Janssen Coppens
* e.e.: de gemijntte van Vechel
* a.e.: het goed van de weduwe van Goosen Ariens
Dit deel is belasst met:
* een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers aan Luijtken Henricx tot Shertogenbosch
* een erfpacht van 1 vat gerst 'aen de pastorije tot Vechel'
* een cijns 'aent boeck van Antwerpen'
Getuigen: Jan Janssen van Asten en Anthonis Hendricxsen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Henric Cornelissen van Deursen
Nicolaes van Soest
Jan Janssen van Asten
Aerdt Willem Aerdt Loijen
Delis Jan Ook
Jongen Jan Janssen Coppens
Delis Jan Lambertssen
Arien Jan Lambertssen
Willem Jan Diricxsen
Jan Arienssen
Jan Jan Lambertssen
Jan Lambert Aertssen
Jan Gerijt Ariens
Henric Jan Sijmons
Marcelis Lambert Aertssen
Nicolaes Jan Claessen
Henric Gerijt Goortssen
Henric Goortssen
Jan Thonis Gerlings
Anthonis Marten Meeussen
Dielis Jan Lamberts
Thonis Marten Meeussen
Henric Gerijt Goordtsen
Willem Jan Diricx
Daniel Henric Daniels
Aerdt Jan Lamberdttsen
Jan van den Velde
Peter Jacobssen
Peter Jacobs
Boudewijn Peterssen
Dirck Melissen
Henric Verdussen
Jan Welten
Boudewijn Petersen
Nicolaes Rutten
Willem Ariens
Boudewyn Peters
Henric Tielemans
Luijcas Thonissen
Bever
Arien Delisen
Henric Janssen
Sijmon Willemssen
Grevenbroeck
Louwijs Donckers
Goosen Ariens
Luijtken Henricx
Anthonis Hendricxsen
Jan Lambert Aertssen
Gerijt Arienssen
Jan Lambertssen
Jan Lambertsen
Datering:
14-10-1647
Pagina:
232-239
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
47
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga