skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
280 'Alsoo seeckere questie, verschille was geschapen te geryssen tusschen Henrick Dirick Thonis, ende met hem gevoegde Jan Hendrick Diricx synen soone ter eenre, ende Anthonis Jan Ariens Verhelvoirdt, Aert Jan Ariens Verhelvoirdt ende Jenneken henne wettige sustere, ende Willem Henrick Jan Claessen, als man ende mombor over Margriet dochtere des voorscheven Jan Ariens Verhelvordtt, syne wittige huysvrouwe', allen kynderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Ariens Verhelvordt, verweckt vuyt Meriken Jan Diricx, in hennen leven echte luijden, ter andere sijde, over seecker geconquesterde erffelycke als erffhaeffelycke goederen by den voorschreven Henrick in vollen bedde hennen moeder vercregen'. Er is een accoord gesloten.
* Henrick Dirick Thonissen, 'henne schoonvader', krijgt volgens de costuimen van de stad en meijerij van Shertogenbosche alle 'gereede als erffelycke geconquesterde goederen als anderen huysraet tegenwoordich synde, als landeryen als andere meubelen, niet vuytgesondert, behoudelyck gereservert twee de beste coije ten profyte des (voorschreven) kynderen'
* Henrick zal betalen de schulden die op het 'sterffhuyse hender moeder wesende', en mag het goed een jaar lang gebruiken
* Henrick doet ten behoeve van de voorkinderen afstand van het geld dat hij tijdens zijn huwelijk had 'vuytgeleeght der voorschreven voorkynderen goederen tselve dyen aengaende'
* Henrick sal geven aan Jenneken dochter van Jan Ariens 'tot een vuytsetsel' 50 gulden, een mud rogge, veghelse maat, met 'twee nieu sacken, een goede coije ende mael, een bedde met sijn toebehoordt, eenen moespot ende een ketell, een sijde specx'
Getuigen: Gerit Handrix en Daniel Jan Thonis
Persoon in schepenakte:
Anthonis Jan Ariens Verhelvoirdt  
Aert Jan Ariens Verhelvoirdt  
Willem Henrick Jan Claessen  
Henrick Dirick Thonis  
Jan Hendrick Diricx  
Jan Ariens Verhelvordtt  
Jan Ariens Verhelvordt  
Meriken Jan Diricx  
Henrick Dirick Thonissen  
Daniel Jan Thonis  
Gerit Handrix  
Jan Ariens  
Datering:
11-04-1652
Pagina:
283-284
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga