skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
285 Thonis Jan Arienssen van Helvoirdtt, Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt, Jenneken, 'bejaerde dochter des voorschreven Jan Ariens Verhelvoirt', en Willem Henrick Jan Claessen als man van Margriet dochter van voorschreven Jan Ariens, allen kinderen en erfgenamen van Jan Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Jan Dirircx, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Anthonis Jan Arienssen van Helvoirdtt krijgt toebedeeld een 'acker teulants mette groese als houdtwassen, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 3 lopensaten, genoemd de Braeck, gelegen int Franckefort
* e.z. en a.z.: Bartolomeus Willemssen
* e.e.: de straet
* a.e.: de Vossacker van Henrick Thonissen
Ook een 'acker teulant mette groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 2 lopensaten, gelegen int Franckefort
* e.z. en e.e.: Bartholomeus Willemsem
* a.z.: het goed van Meriken dochter van Aert Janssen van Erp
* a.e.: de gemyne straet
Ook 'eenen halven bunder hoyvelts', gelegen in de Langbunder
* e.z.: het goed van Dirck den Cuyper Camp
* a.z.: het goed van Thonis Thonissen Tibos cum suis
* e.e.: de gemyne Water steegde
* a.e.: het goed van Margrit weduwe van Jan Tyssen
Ook een bedrag van 25 gulden, te ontvangen van Willem Henrick Jan Claessen, mede condivident.
Dit deel is belast met:
* een erfcijns van 36 stuivers, te betalen 'tot Vucht'
* een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond
* een cijns van 7 stuivers 'aen de domeynen van Brabant'
Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt krijgt toebedeeld een 'acker teulants genoemd Anneken Bochten Hoeffken, met allen poteryen, grechticheden van dijen', groot ontrent 6 lopensaten
* e.z.: de gemyne Kerckstraet
* a.z. en e.e.: Claes Gerytsen van Soest
* a.e.: het goed van Willen Henrick Jan Claes, mede condivident
Vervolg:
Ook de helft in een 'hoijcampken', gelegen aent Beuckelaer
* e.z.: Margriet weduwe van Jan Tyssen
* a.z.: Jenneken Jan Ariens van Helvoirdt, mede condivident
* e.e.: het gemyne broeck
* a.e.: Margriet voorschreven
Het goed is belast met:
* jaarlijks 2 gulden en 16 stuivers 'te betalen tot Shertogenbosche opt stadthuijs'
* een erfcijns van 28 stuivers 'aen St. Achten altaer in de kerck tot Vechel'
* een cijns van 2 blancken min 1 duit aan de heer van Helmond
Jenneken, 'bejaerde dochtere' van voorschreven Jan Ariens Verhelvoirdtt krijgt toebedeeld een 'huys, esthuys, schop, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen, groese, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 4 lopensaten, gelegen int Franckefort
* e.z.: het goed van de h. geest hoeve van Den Bosch
* a.z.: het goed van jan Jan Wouterssen
* e.e.: de gemyne straet
* a.e.: de heylige geest hoeve voorschreven
Ook 'eenen hoijcamp, gelegen tot Vechel'
* e.z.: den h. geest hoijcampken
* a.z.: het goed van Aert Jan Ariens, mede condivident
* e.e.: de gemynt
* a.e.: het goed van Margriet Jan Tyssen en haar broer Jan
Ook de helft in een 'hoijcamp', gelegen aent Beuckelaer, hooiende en delende met haar broer Aert.
Dit deel is belast met:
* een erfpacht van van 6 vaten rogge, Vechelse maat, 'aen de arme taffele tot Vechell
* een ballinckchyns van 2 stuivers
Willem Henrick Jan Claessen krijgt toebedeeld een 'acker teulants mette groese, poteryen ende gerechticheden', gelegen aen Hoecx Hecken, groot ontrent 4 lopensaten
* e.z., a.z. en e.e.: de gemyne straet
* a.e.: het goed van Bartolomeus Willems en Dirick Thonissen
Ook een 'acker teulants genoemt Ariens ecker, met poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 3 1/2 lopensaten
* e.z. en e.e.: Jan Welten
* a.z.: het goed van Mariken weduwe van Claes Rutten
* a.e.: de gemyne straet
Vervolg 2:
Het goed is belast met jaarlijks 12 vaten rogge en 14 stuivers 'voor desen aen den pastoir betaelt, niet wetende aen welcke beneficie wert gegouwen'
Getuigen: Gerart Gerarts, Michgiel Donckers en Daniel Jan Thonissen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Meriken van Erp  
Jan Arienssen van Helvoirdtt  
Claes van Soest  
Jan Ariens van Helvoirdt  
Aert Jan Ariens Verhelvoirdtt  
Willem Henrick Jan Claessen  
Willen Henrick Jan Claes  
Jan Ariens Verhelvoirt  
Thonis Thonissen Tibos  
Anneken Hoeffken  
Jan Ariens Verhelvoirdtt  
Aert Jan Ariens  
Margriet Jan Tyssen  
Daniel Jan Thonissen  
Dirck den Cuyper  
Jan Ariens  
Bartolomeus Willemssen  
Henrick Thonissen  
Bartholomeus Willemsem  
Jan Tyssen  
Jan Wouterssen  
Bartolomeus Willems  
Dirick Thonissen  
Jan Welten  
Claes Rutten  
Gerart Gerarts  
Michgiel Donckers  
Jan Dirircx  
Aert Janssen van Erp  
Datering:
23-04-1652
Pagina:
288-291
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga