skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
57 'Alsoo seeckere process ende verschille was opgestaen' tussen Dirick Baltissen van der Rijtt, Gerit Heijmens als man van Mariken, Jenneken, weduwe van Laureijns Baltissen met haar minderjarige kinderen, absentt, waar voor genoemde Van der Rijt, geassisteerd door Jenneke's oudste zoon Baltis Lauereijnssen, optreden, Goert Alberts, Jan Alberts, Flips Alberts en Thunis Jan Handricx als man van Anneken, allen kleinkinderen van Arien Alberts aan de ene zijde, en Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Thijs Goijertse van Rullen, die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens, eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde, 'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende.
* Soo hebben de voorschreven Dirick Balttijssen van der Rijt cum suis wel expresselick van den selven contractten gedeessisteert ende van allen de goederen des selffs contractts mellende gherenuncieert ten behoeve van de onmundige kinderen Willem Tijssen van Rullen voorschreven, verweckt bij Anneken Goossen Ariens voorschreven'.
* Ook 'zijnde geassopieert, doot ende te niet alsulcken vijftich gulden als bij den voorschreven Van der Rijt ende conssorten hebben wt gegeven aen Willem Thijssen voorschreven, ende voordere andere ongelden tot dijen eijnde wtgereijckt.
Vervolg:
* Soo hebben de voorshreven momberen ten regaerde van dijen in consideratie genomen ende de voorschreven erffgenamen van Arien Alberts de sess jaeren vruechten, baeten, proffijtten der gronden van erven bij hun genoten vrij gelaten ende quijt geslagen, ende dat tot redenen voorschreven dat den voorschreven Van der Rijt met de zijnen verschijen penninghen ende oock meer als de vruchten, proffijtten in de zess jaeren waeren bedraegende heeft gedeborseert ende wtgegeven, ons gebleken,
* met verdere regeling over de betaling van kosten
Getuigen: Melijs Gerijt van Dijeperbeck, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris
Persoon in schepenakte:
Dirick van der Rijtt  
Arien Goossens den Jongen  
Thijs Goijertse van Rullen  
Arien Goossens den Ouden  
Dirick van der Rijt  
Willem Tijssen van Rullen  
Melijs Gerijt van Dijeperbeck  
Thunis Jan Handricx  
Sijmen Arien Albertse  
Anneken Goossen Ariens  
Jan Jan Dierckx  
Peter van Valderen  
Gerit Heijmens  
Laureijns Baltissen  
Baltis Lauereijnssen  
Goert Alberts  
Jan Alberts  
Flips Alberts  
Arien Alberts  
Jan Lauereijnssen  
Willem Tijssen  
Willem Thijssen  
M. van der Sloot  
Goossen Ariens  
Sijmen Arien Alberts  
Datering:
22-01-1661
Pagina:
110-112
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
53
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga