skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
238 Jan Jan Tijssen, Lambert Sijmons, man van Maijken dochter van Jan Tijssen, Dirck van Ert en Tijs Janssen voogden over het minderjarige kind van Aert Jan Tijssen verwekt bij Anneken Dirck Aertssen van Eert voorschreven, Marten Jan Tijssen, allen kinderen en erfgenamen van Jan Tijssen en zijn vrouw Margrietien, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Jan Tijssen krijgt toebedeeld 'het oudt huijs met den halven hof met de hellicht vant landt bij het huijs, de hellicht vant huijs op de plaets te laten staen'
* e.z.: het goed van Tijs Jan Tijssen
* a.z.: de mede condividenten
Ook 'den halven acker'
* e.z.: het goed van Adriaen Gossen
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: Tijs Jan Tijssen
* a.e.: de mede condivident
Ook 'het schtste half eussel met de half strep daer achter aen gelegen'.
Ook 'een strep lants'
* e.z.: het eussel
* a.z.: Aert Geraerdt Hendrickx
* e.e.: Tijs Jan Tijssen
* a.e.: de mede condivident
Ook 'het half Helberts velt'
* e.z.: Jan Tijssen
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: de erfgenamen van Goyaert Geraerts
Ook 'een hoijveldeken met het landt gelegen in den Bunderssen hoeck'
* e.z.: het goed van Aert Peters
* a.z.: Willem Jan Hendrick Jan Claes
* a.e.: de gemeijnte van Veghel
Ook 'het achterste groesvelt genoemdt Roeffen camp'.
Ook 'van Roefs camp sal soo veel afgemeten worden als het parceel in den Bunderssen hoeck cleynder is, daer mede sullen dese twee parcelen effen groot gemackt worden'
* e.z.: het goed van Tijs Jan Tijssen
* a.z.: Aert Jan Roeffen
Ook 'een heijtvelt genoemdt den Knockert'
* e.z.: het goed van Jan Tonis Peter Tielens
* a.z.: Tijs Jan Tijssen
* a.e.: Claes Loijen
Ook het 1/4 deel 'in eenen beemdt achter den Schopacker', hooiende en rijdende met Fredrick Everts cum suis.
Ook 'een groesvelt met het lant gelegen aen de Heij'
* e.z., e.e. en a.e.: het goed van Tijs Jan Tijssen
Vervolg:
Dit lot is belast met:
* de helft van een cijns van 3 1/2 gulden en 5 stuivers, zijnde 37 stuivers en 2 oorten 'aen het Gertruijen closter tot Sertogenbossche'
* een cijns van 21 stuivers 'aen Onse Lieven Vrouwen autaer tot Veghel'
Lambert Sijmons krijgt toebedeeld 'het achterste half huijs te ruijmen met den halven hof, het half landt, het half voorste eussel, een heel stuck lants ende de half strep daer teynen aen gelegen, alle beyde dese looten effen groot te maecken te deylen groes ende landt'
* e.z.: het goed van Adriaen Goossens
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: de erfgenamen van Aert Geraert Hendrickx
Ook 'het half Helberts velt'
* e.z.: het goed van Adriaen Gossens
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: Geraert Geraerts
Ook 'het voorste van Roeffen Camp'
* e.z.: het goed van Aert Jan Roeffen
* a.z.: den H. Gheest van den Bosch
* e.e.: de gemeijnte
Ook 'eenen halven bunder bij het Poijervelt'
* e.z.: Matijs Peters
* a.z.: Jan Roeffen
Ook 'een strep gelegen aen de Heij'
* e.z.: het goed van Jenneken Hendrickx
* a.z.: Laureijns Peters
Ook het 1/4 deel in 'eenen beemdt achter den Schopacker', hooiende en rijdende met Fredrick Everts cum suis.
Dit lot is belast met:
* de helft van een cijns van 3 gulden en 15 stuivers 'aen Gertruijden closter tot Sertogenbossche'
* de helft van 22 stuivers 'aen Ons Lieve Vrouwen altaer tot Veghel'
Dirck van Eert en Tijs Jan Tijssen als voogden over het minderjarige kind van Aert Jan Tijssen krijgen toebedeeld 'de schuer met vier stucken lants, gelegen op de Hees'
* e.z.: Peters Acker
* a.z. en e.e.: Jan Jan Wouters
* a.e.: de gemeynte
Ook 'het Rondtackerken gelegen aen de Heij'
* e.z. en e.e.: Tijs Jan Tijssen
* a.z. en a.e.: de mede condivident
Ook 'den halven beemdt aen de Oude Aa', hooiende en rijdende met Tijs Jan Tijssen.
Vervolg 2:
Ook 'den Langhen Bunder hoijvelts in Rutten velt', gelegen aen de Heij, hooiende met Mariken weduwe van Hendrick Rutten.
Marten Jan Tijssen krijgt toebedeeld 'een stuck teulans in de Hese
* e.z.: het goed van Jan Roeffen
* a.z.: Jan Jan Wouters
* e.e.: Peter Jan Hendrick Lambers
* a.e.: de gemeijnte
Ook 'een stuck lants in de Seven Strepen'
* e.z.: het goed van Tijs Jan Tijssen
* a.z.: Peter Hendrickx
* e.e.: Matijs Peters
* a.e.: St. Antonis acker
Ook 'een stuck lants, gelegen op den Heijacker'
* e.z.: het goed van Tijs Jan Tijssen
* a.z.: Jan Roeffen
* e.e.: de gemeijnte
Ook het 1/8 deel in 'eenen beemdt achter den Schopacker', hooiende en rijdende met Peter Hendrick Jan Claes cum suis'.
Ook 'eenen hoijcamp gelegen aen de Hintelt aen de Heij'
* e.z.: het goed van Tijs Jan Tijssen
* a.z.: Philips Jan Tonis
* e.e.: Huijgen Bosch
* a.e.: de gemeijnte
Ook 'een hoijcampken aen de Heij', hooiende met de weduwe van Hendrick Rutten, neffen de erfgenamen van Jan Rutten.
Getuigen: Jan Roelofs van Kilsdonck en Jacop van der Hagen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Dirck Aertssen van Eert
Jan Roelofs van Kilsdonck
Willem Jan Hendrick Jan Claes
Jan Tonis Peter Tielens
Tijs Jan Tijssen Dit
Peter Jan Hendrick Lambers
Peter Hendrick Jan Claes
Jan Jan Tijssen
Aert Jan Tijssen
Marten Jan Tijssen
Tijs Jan Tijssen
Aert Geraerdt Hendrickx
Aert Jan Roeffen
Aert Geraert Hendrickx
Jan Jan Wouters
Philips Jan Tonis
Dirck van Ert
Dirck van Eert
Jacop van der Hagen
Lambert Sijmons
Tijs Janssen
Jan Tijssen
Adriaen Gossen
Goyaert Geraerts
Aert Peters
Claes Loijen
Fredrick Everts
Adriaen Goossens
Adriaen Gossens
Geraert Geraerts
Matijs Peters
Jan Roeffen
Jenneken Hendrickx
Laureijns Peters
Peters Acker
Hendrick Rutten
Peter Hendrickx
Huijgen Bosch
Jan Rutten
H. Gheest
Jan Tijssen
Datering:
23-02-1671
Pagina:
300-304
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga