skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
326 Willem Willems, Dirck Joosten als man van Grietien Willems, Aert Jan Ariaens en Willem Willems als voogden over het minderjarig dochtertje Heijlken Willems, Hendrick Jan Hendricx en Antonis Jacobs tot Erp voogden over de minderjarige kinderen van Jan Willems, verwekt bij zijn vrouw Anneken, allen kinderen en erfgenamen van Willem Henrick Jan Claes, verwekt bij Grietien dochter van Jan Ariaens van Helvoirdt, hebben het goed gedeeld dat zij erfden.
Willem Willems krijgt toebedeeld 'twee gebont huijsinge met het leugengebont, hoff, groes, bogaert, aengelegen landt, poteryen ende gerechticheden van dijen, groot ontrent 5 lopen, gelegen aent Beuckelaer
* e.z. en e.e.: Hendrick Jan Hendrix cum suis
* a.z.: de kinderen van Hendrick Dirck Jacobs
* a.e.: de gemeyne straet
Ook het 1/4 deel in 'een bundervelt, gelegen in de Bundersen Hoeck', met de condividenten te hooien
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Margriet Jan Tyssen
* a.z.: het Udens Kemken
* e.e.: het Busselen
* a.e.: het goed van Aert Leytten
Dit lot is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Jan WIllem de Smidt tot Uden.
Aert Jan Ariens en WIllem Willems als voogden over het minderjarige dochtertje Heylken Willems krijgen toebedeeld 'de oude huijsplaets bij Peter Hendrick Jan Claes, lant, groes, hoff, bomgaert, poteryen ende gerechticheden daer by gelegen', groot ontrent 3 1/2 lopen, gelegen aent Bueckelaer
* e.z.: Peter Hendrix
* a.z.: Goossen Mechiors cum suis
* e.e.: de H. Geest hoeve
* a.e.: de gemeyne straet
Ook 'twe gebont huysinge vant eerste lodt vant huijs te ruijmen, terstont alst het eerste lodt gelieven sal'.
Ook 'twe stucken lants in de Heese', groot 1 1/2 lopen
* e.z.: het goed van Peter Hendrix
* a.z.: de Geer cum suis
* e.e.: Peters acker
* a.e.: Marten Hendrix
Ook 'een hoijveltien gelegen int Franckevoirt', groot ontrent 1 1/2 lopen
* e.z.: den Vosacker
* a.z. en e.e.: Aert Jan Ariaens cum suis
* a.e.: Marten Hendrix
Vervolg:
Ook het 1/4 deel in 'het Kemken in den Bundersen Hoeck', te hooien met de condividenten
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Margriet Jan Tyssen
* a.z.: het Udens Kempken
* e.e.: het Busselen
* a.e.: het goed van Aert Leytten
Dit lot is belast met:
* een erfpacht van 6 vaten rogge 'aen de arme taeffel tot Vechel'
* een erfcijns van 5 gulden aan Jan Willems tot Uden
Hendrick Janssen en Antonis Jacobs als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Willems krijgen toebedeeld 'het Kempken aent Hoechecker', groot ontrent 5 lopen, 'wesende groes ende landt'
* e.z., a.z. en e.e.: de gemeyne straet
* a.e.: Meeus Willemse cum suis
Dit goed is belast met:
* een erfpacht van 12 vaten rogge 'aen den arme taeffel tot Vechel'
* een cijns van 14 stuivers 'aen den rentmeester Donders'
'Mede te onderhouden het vijfde deel int Hoecx Hecken'.
Ook 3 'stucken lants, gelegen op de Boeckt, groot ontrent 1 lopen en 31 royen
* e.z.: het goed van Handrick Geryts
* a.z.: Handrick Goorts
* e.e.: Dirck Martens
* a.e.: de gemeyne straet
Ook 'een 'karken hoywas in de Bunders'
* e.z.: het goed van Dirck Martens
* a.z.: het Udens Kemken
* e.e.; de Lange Bunders
* a.e.: het Busselen
Ook het 1/4 deel 'int Kemken in den Bunderssen Hoeck, met malkanderen te hoyen'
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Margriet Jan Tijssen
* a.z.: het Udens Kemken
* e.e.: het Busselen
* a.e.: Aert Leytten
Dirck Joosten, man van Grieten Willems, krijgt toebedeeld de 'Adriaens Acker, gelegen in de Neerboeckse tiende', groot ontrent 4 lopen, 'met synne poteryen'
* e.z. en e.e.: Jan Welten
* a.z.: Geryt Aerts cum suis
* a.e.: de gemeyntte
Ook het 1/4 deel 'in den beemt genaemt den Auden Brughbeemt', hooiende met Dirck Martens en Peter Hendrick Jan Claes cum suis.
Ook het 1/4 deel in 'een Kemken in den Bundersen Hoeck'
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Margriet Jan Tyssen
* a.z.: het Udens Kemken
Vervolg 2:
* e.e.: het Busselen
* a.e.: Aert Leytten
Getuigen: Meeus Willems. Aert Claessen en Peter van Valderen, schepenen
Persoon in schepenakte:
Grietien van Helvoirdt
Willem Henrick Jan Claes
Peter Hendrick Jan Claes
Aert Jan Ariaens
Hendrick Jan Hendricx
Hendrick Jan Hendrix
Hendrick Dirck Jacobs
Margriet Jan Tyssen
Aert Jan Ariens
Marten Hendrix Ook
Margriet Jan Tijssen
Peter van Valderen
Willem Willems
Dirck Joosten
Grietien Willems
Heijlken Willems
Antonis Jacobs
Jan Willems
Aert Leytten
Heylken Willems
Peter Hendrix
Goossen Mechiors
Marten Hendrix
Hendrick Janssen
Meeus Willemse
Handrick Geryts
Handrick Goorts
Dirck Martens
Grieten Willems
Adriaens Acker
Jan Welten
Meeus Willems
Aert Claessen
Jan Ariaens van Helvoirdt
Datering:
24-01-1673
Pagina:
430-433
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga