skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
367 'Erfscheydinghe ende deijlinge tusschen de kijnderen ende erffgenaemen van Handrick Gerart Govers saliger' en zijn vrouw Marijken.
Gordt Hendrick Gerarts krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff met de schop ende de hoff, bomgaert ende aengelegen landt, potterijen ende gerechticheden, geleghen aen het Havelt, in de Tillaersse tiende, ronsom in de gemeijntte, ende daer jaerlijckx wt te vergelden seven stuijvers aen de costerije ofte den ghenen daer toe gerecht seijnde'.
Ook 'een stuck lans, gelegen in het Ackert, groot ontrent drie lopensaetten, gemeijndelkijck genoemt Handrick Ooms Veldeken'
* e.z.: het goed van Aert Jan Laemers
* a.z.: Peter Handrickx, mede condivident
* e.e.: 'het Groodt Voedermaetien'
* a.e.: het Snelven
Ook 'een hoeijbemt genaemt het Groot Voedermaetien'
* e.z.: sijns selffs lant
* a.z. den middel bemt
* a.e.: Wouter Jacopkx cum suis
Ook ' een gedeltte in eenen hoeijbemt gemeijndelijck genoemt Dirck Jan Denen Bemdt, wesende het vierde gedelt, hoeijende met Petter Hendrickx, sijnen broeder'.
Dit lot is belast met een erfcijns van 19 gulden aflosbaar met een kapitaal van 400 gulden, aan Jacop Pool in Den Bos.
Geraert soone Handrick Gerardts krijgt toebedeeld 'eenen acker tuellans gemeijndelijck genoemt den Kesselacker', groot ontrent 6 lopensaetten.
* e.z.: het goed van de weduwe van Jan Aertssen van Scheijndel
* a.z.: de gemeijntte
* e.e.: het goed van de heere van den Velde
* a.e.: Dirck Aertssen cum suis
Dit goed is belast met een erfcijns van 19 gulden, aflosbaar met een kapitaal van 400 gulden aan Johan van Boeckstel.
Ook het 1/4 deel om 'eenen hoeijbemt genaemt den Crommen Bemdt, hoeijende ende reijende met de kijnderen Luijcas Tonissen
* e.z.: Handrick Henssen cum suis
* a.z.: de kinderen van Jan Marten Meussen cum suis
* e.e.: de gemeynne Aa aldaer vlietende
Ook 'eenen hoeijbemt gelegen aen het Bloemegat, reijende tegens de kijnderen Jan Aertssen van Scheijndel'
Vervolg:
* e.z. en e.e.: Andries Lamers van den Bogaert
* a.z. en a.e.: Gerart Roeffs en de kinderen van Evert Aert Evers
Thijs Laemers krijgt toebedeeld 'eenen acker lans ende weijlant gemeijnelijck genoemt de Ortsse Hoeve, groot ontrent seven lopesaetten'
* e.z.: het goed van Jan Handrick Gerarts
* a.z.: de gemeijntte
* a.e.: Dirck Martens
Ook 'eenen halven hoijbemt, hoeijende met Geraert Stevens'
* e.z.: het goed van de mede condividenten
* a.z.: Andries Lambers van den Bogert
* a.e.: den Appelen wert
Ook 'een erfrentte' van 15 gulden uit een kapitaal van 300 gulden, te betalen uit 'eenen acker genaemt het Sommerlaet, die wordt betaald door Handrick Jan Handrick Arijaens.
Jan Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'weijlant ende heijlant, de afterste halve hoeve, groot ontrent seven lopesaetten'
* e.z.: het goed van Teijs Laembers mede condivident
* a.z.: de kinderen van Roeff Seghers
* e.e.: Tonis Handrick Laembers
* a.e.: de gemeijntte
'Ende sal de vorste hoeve de affterste moeten weghen'.
Ook 'eenen acker tuelans ghenaemt den Groesacker', groot ontrent 1 1/2 lopesaetten'
* e.z.: het goed van de kinderen van Willem Handrick Jan Claes
* a.z.: den armen
* e.e.: Dirck Martens
* a.e.: de gemeijne straet
Ook het 1/8 deel in Aert Jan Poules bemdt achter het Ackert'.
Antonis Laembers van de Veen krijgt toebedeeld 'den schuere met eenen acker lans, gemeijnelijck genoemt Handrickx Hoff', groot ontrent drie lopesaetten'
* e.z.: het goed van de weduwe van Lambert Laembers
* a.z.: Handrick Segher Donckers
* a.e.: de gemeijne straet
Dit goed is belast met een cijns van 3 gulden 'aen de kercke van Vechel'.
Ook 'een stuck lans, gemeijnelijck genoemt het Patstuck, groot ontrent anderhalff lopesaet'
* e.z.: Jan Jan Dirckx Padsij
* a.z.: Peter Handrickx mede condivident
* a.e.:: de bemden
Ook 'eenen hoeijbemt achter Ham'
* e.z.: het goed van de kinderen van Michiel Donckers
Vervolg 2:
* a.z.: de heere van den Velde
* e.e.: de Vlodtbemt
* a.e.: de gemeijne A aldaer vlietende
Peter Handrick Gerarts krijgt toebedeeld 'het heytvelt met een lodt in Lijs Lonis erve', groot ontrent vier lopesaetten'
* e.z.: het goed van Huijbert Aerts
* a.z.: Lijs Lonissen
* e.e.: de kinderen van Luijcas Tonissen
* a.e.: Huijbert Aerts
Ook 'een stuck landts geleghen in het Ackert genoemt de Cortte Stucken metten gehelen middelcandt', groot ontrent 2 lopesaetten
* e.z.: Goordt Handrick Gerarts, mede condivident
* a.z.: Tonis Lamberts van de Veen
* e.e.: het Snelven
* a.e.: de A bemden
'Midts te weghen Handrick Ooms Veldeken, wesende het ierste lodt'.
Ook 'een bemdeken genaemt het Cleijn Voedermaetken', gelegen affter het Aeckert'
* e.z.: den Crommen Bemdt
* a.z.: de kinderen van Handrick Laembers
* e.e.: Marij Jan Poules Bemdt
* a.e.: de kinderen van Jan Marten Meussen
Ook het 1/4 deel in 'eenen hoeijbemdt genaemt Dirck Jan Denen Bemdt'
* e.z.: Andries Lambers van den Bogaert
* a.z.: de kinderen van Dirck van Erdt
* e.e.: den Appelenwerdt
* a.e.: de gemeijne A
Dit lot krijgt 36 gulden van het eerste lot.
Getuigen: G. Roeffs, Aert Claessen en Peter van Valderen, schepenen
Datering:
29-12-1673
Pagina:
493-498
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS