skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
375 Jan Luijcasse en Jan Jacob Hendrickmans man van Merijken Luijcassen, kinderen en erfgenamen van Luycas Tonissen, verwekt bij zijn vrouw Heylken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van ouders.
Jan Jacobs krijgt toebedeeld 'het oude huijs, gelegen tot Vechel op Ham, te midden af te deylen daer den worm op een gelast is'
* e.z.: het goed van de mede condivident
* a.z.: de gemeyne straet
'Item dit lodt sal genieten de eycken boomen, wesende een rije op de grascant naest vorste lodt'.
Ook de helft van 'eenen acker genaemt de Braeck, wesende het vorste, groot ontrent vier lopen', gelegen op Ham
* e.z.: het goed van Aert Jan Lamberts
* a.z.: Huybert Aerts
* e.e.: de mede condivident
* a.e.: het goed van Joncker Broekhoven
Ook de helft van 'eenen dries, gelegen op Ham', groot ontrent 25 royen
* e.z.: het goed van Huijbert Aerts
* a.z. en e.e.: de mede condivident
* a.e.: Jan Janssen
Ook 'het achterste genaemt int vorste hofken, soo tselve is afgepaelt'
* e.z.: het goed van Huijbert Aerts
* a.z.: Jan Luycassen, mede condivident
* e.e.: Jan Jacobs
* a.e.: de gemeynt
Ook de helft van 'de vorste streep vant lant, met den achtersten dries, ende het eussel daer teynen aengelegen', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham
* e.z.: het goed van Lijs Lonissen cum suis
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: Huijbert Aerts
* a.e.: Peter Elias
Het goed is belast met:
* een cijns van 45 stuivers aan de rentmeester Donder
* een kapitaal van 450 gulden te betalen aan de erfgenamen van Jan Driessen en Dries Jan Ouwen tot Gemerdt
* een kapitaal van 50 gulden aan Jan Janssen Penninx tot Aerle
* een erfpacht van 1 mauwer gerst te betalen tot Vucht aan de daartoe gerechtigden
* een cijns van 1 oort 'aen den domeynen van Brabant'
Vervolg:
Jan Luijcassen krijgt toebedeeld 'het achterste huijs met de eycke boomen staende over den wech langst de erve vant eerste lot, gelegen op Ham, tegens het eerste lodt daer den worm op een gelast is af te deylen, mits conditie dat men dal moeten ruymen van het eerste lodt dat geene in de wech staet om het selve neffens huijs ofte achter uijt verdreven te worden'.
Ook 'een plack teulant in het voorste hofken, soo tselve is afgepaelt, gelegen op Ham'
* e.z.: het goed van de mede condivident
* a.z. en e.e.: het goed van joncker Broeckhoven.
Ook 'het achteste van een plack lant met het achterste van den dries genaemt in de Braeck', groot ontrent 4 1/2 lopen
* e.z.: het goed van Jan Aerts van Schyndel
* e.z.: Jan Jacobs
* e.e.: Aert Jan Lamberts
* a.e.: Jan Janssen van Balgoyen
Ook 'den vorsten dries in het eussel met een half streep lants daer neffens', groot 3 lopen, gelegen op Ham
* e.z.: het goed van Huijbert Aerts
* a.z. en e.e.: Jan Jacobs
* a.e.: de gemeyne straet
Ook de helft 'vant achterste eussel', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham
* e.z.: de hoeve van Dirck Martens
* a.z.: Jan Jacobs
* e.e.: de hoeve van Jan Tyssen
* a.e.: Huijbert Aerts
Het goed is belast met:
* een kapitaal van 300 gulden aan de erfgenamen van Catalijn Jan Tonis Jacobs
* een kapitaal van 100 gulden aan Niclaes Ariaen Wynnen
* een kapitaal van 50 gulden te betalen binnen Shertogenbosse
* een cijns van 1 gulden an rentmeester Donder
* ook een erfpacht van 1 mauwer gerst, te betalen tot Vucht
* eem cijns van 1 oort 'aen de domeynen van Brabant'
* een kapitaal van 50 gulden aan Jan Janssen Penninx tot Aerle
Getuigen: G. Roeffen en Adrij Hendricx Smits, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Aerts van Schyndel  
Jan Janssen van Balgoyen  
Catalijn Jan Tonis Jacobs  
Jan Jacob Hendrickmans  
Aert Jan Lamberts  
Dries Jan Ouwen  
Jan Janssen Penninx  
Niclaes Ariaen Wynnen  
Jan Luijcasse  
Merijken Luijcassen  
Luycas Tonissen  
Jan Jacobs  
Huybert Aerts  
Broekhoven  
Huijbert Aerts  
Jan Janssen  
Jan Luycassen  
Lijs Lonissen  
Peter Elias  
Jan Driessen  
Jan Luijcassen  
Dirck Martens  
Jan Tyssen  
G. Roeffen  
Datering:
05-04-1674
Pagina:
510-513
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga