skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
382 Hendrick Hendrix, Aert Dirck van Eerdt man van Metien Hendrix, Hendrick Hendrix voorschreven en Adriaen Janssen van Schijndel als voogden Maria Tyssen, het minderjarige kind van Mathijs Janssen, Catharina Hendrix, Adriaen Janssen voorschreven als man van Margrietien Hendrix, en Anneken Hendrix, kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick Dirck Jacobs, verwekt bij Merijken Hendrick Jan Claes, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Hendrick Hendrix krijgt toebedeeld, 'het eerste lodt ende twede lodt tsamen gelyckelyck te deijlen ende effen groot te maecken, wesende huijs met synnen poteryen, halven hof ende hellicht van de aengelegen landt', groot voor zijn helft 5 lopen, gelegen aent Bueckelaer
* e.z.: de erfgenamen van Willem Hendrick Jan Claes
* a.z.: Adriaen Jacobs cum suis
* e.e.: Hendrick Jan Hendrix cum suis
* a.e.: de gemeyne straet
Ook de helft van 'eenen hoybeemt, genaemt den Viscer, gelegen int achterste Dorshout', groot ontrent 2 karren hoywas
* e.z. en e.e.: de erfgenamen van Tonis Hendrickx
* a.z.: Lambert Goossens cum suis
* a.e.: de gemeynte
Dit lot is belast met:
* een cijns van 2 gulden en 10 stuivers aan 'den H. geest tot Vechel'
* een kapitaal van 200 gulden 'aen den geestelycken rentmeester Donder'
* de helft van een kapitaal van 100 gulden aan Lijsken Lenaerts ten Bosch of haar erfgenamen
* een cijns aan de heer van Helmond
Adriaen Janssen van Schyndel, man van Margrietien krijgt toebedeeld 'de scheur met de poteryen, met den halven hoff, de hellicht vant aengelegen landt, groot voor sijn hellicht vijf lopen, ende met het eerste lodt effen groot te deylen', gelegen aent Beuckelaer, mits de scheur te verdrijven op synne eygen erve binnen den tijt van drij jaren ofte eerder soo hem gelieven sal'
* e.z.: het goed van Adriaen Jacobs
* a.z.: de erfgenamen van Willem Hendrick Jan Claes
* e.e.: Hendrick Jan Hendricx cum suis
* a.e.: de gemeyne straet
Vervolg:
Ook de helft van 'eenen hoybeemt genaemt den Viscer, gelegen int achterste Dorshout', groot ontrent 3 karren hoijwas
* e.z. en e.e.: de erfgenamen van Tonis Hendrix
* a.z.: Lambert Goossens cum suis
* a.e.: de gemeynte
Dit lot is belast met:
* een cijns van 1 stoter aan rentmeester Donder
* een kapitaal van 200 gulden aan de erfgenamen van Peter Bauwens tot Shertogenbos
* de helft van een kapitaal van 100 gulden aan de erfgenamen van Lysken Lenarts tot Shertogenbos
Dit lot krijgt ook 'vijf gesmette appelboomen met vijf gesmette eijcken te ruijmen over een jaer eerstcomende'.
Het minderjarige kind Maria Tijssen van Schijndel krijgt toebedeeld een 'huijs met een est staende bij het eerste lodt, hoff, aengelegen landt, poterijen', groot ontrent 2 lopen, gelegen aent Beuckelaer, genaamd aent Hecken
* e.z. en e.e.: Peter Hendrick Jan Claes
* a.z. en a.e.: de gemeyne straet
Ook 'een lopen teulants met eenen dries', groot ontrent 1/2 lopen, gelegen aent Beuckelaer
* e.z.: het goed van Peter Hendrick Jan Claes
* a.z.: de mede condividenten
* a.e.: de gemeynte
Ook 'eenen hoijcamp', groot ontrent 6 lopen, gelegen achter het Poijervelt
* e.z.: het goed van Peter Hendrick Jan Claes
* a.z.: Jan Tonis Peter Tielens
* e.e.: Aert Goorts
* a.e.: de erfgenamen van Jan Wijnen
Dit lot is belast met:
* een kapitaal van 150 gulden aan Hendrixken Michielsen in Den Bosch
* een kapitaal van 80 gulden aan de daartoe gerechtigden
* een cijns van 1 stoter aan rentmeester Donder
Catharina Hendrix krijgt toebedeeld 'drij stuckens landts genaemt de Weechscheyden', groot ontrent 2 lopen, gelegen aent Beuckelaer
* e.z.: Peter Hendrick Jan Claes
* a.z. en e.e.: de gemeyne straet
Ook 'drij stucken in de Quade Coop, mits de pael te steecken aen den dries neffens den cant van de voor alsoo tegenwoordich de ploech heeft gescheijden', groot ontrent 1 lopens en 20 roiijen, gelegen aldaar
Vervolg 2:
* e.z.: het goed van Luijcas Roeloffs
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: de erfgenamen van Willem Geraert Stoven
* a.e.: de erfgenamen van Mathys Peters
Ook 'den halven geer', groot 3 karren hoywas, gelegen op de Watersteechde, rijdende met Aert Everts
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Dirck Willems van der Straten
* a.z.: Tys Willem Meeussen cum suis
* e.e.: de Geer
* a.e.: de Watersteechde
Dit lot is belast met een kapitaal van 150 gulden aan Hendrixken Michielssen tot Shertogenbosse.
Anneken Hendrix krijgt toebedeeld 'twee stucken lants met een driesken daer aen gelegen', groot ontrent 2 1/2 lopen, gelegen aent Beuckelaer, genaemt den Cloot
* e.z.: het goed van Jan Rombouts
* a.z. en e.e.: Peter Hendrick Jan Claes
* a.e.: de gemeynte
Ook 'een stuck teulants', groot ontrent 28 roijden, gelegen op de Boeckt
* e.z.: het goed van Jan Hendrick Jan Claes
* a.z.: Willem Symons
* e.e.: de erfgenamen van Hendrick van Erp
* a.e.: de gemeijne straet
Ook 'een halven hoijbeemt, groot ontrent twe karren hoijwas, genaemt den Buntbeemt'
* e.z.: het goed van Jan Jan Gerijts
* a.z.: de laeck
* e.e.: rijdende met Denis Jan Denis cum suis
* a.e.: de erfgenamen van Lenaert den Molder
Ook 'een driesken, groot ontrent een half karre hoijwas, genaemt het Rijtken
* e.z. en e.e.: Michiel Gijsberts
* a.z.: Wouter Donckers
* a.e.: Dirck Ariaen Roeffen
Dit lot is belast met:
* een cijns van 7 stuivers aan rentmeester Donder
* een cijns van 3 gulden en 15 stuivers 'aen de kercke tot Vechel'
* een erfcijns van 25 stuivers aan Joost Campers tot Shertogenbosse
Aert Dirck van Eert man van Metien krijgt toebedeeld 'vier stuken teulandts, gelegen aent Havelt, genaemt den Kesselacker', groot ontrent 2 lopen en 7 roijen
* e.z.: het goed van Jacob Rommen
Persoon in schepenakte:
Aert Dirck van Eerdt
Adriaen Janssen van Schijndel
Adriaen Janssen van Schyndel
Maria Tijssen van Schijndel
Dirck Willems van der Straten
Aert Dirck van Eert
Merijken Hendrick Jan Claes
Willem Hendrick Jan Claes
Peter Hendrick Jan Claes
Jan Tonis Peter Tielens
Jan Hendrick Jan Claes
Hendrick Dirck Jacobs
Hendrick Jan Hendrix
Hendrick Jan Hendricx
Willem Geraert Stoven
Tys Willem Meeussen
Jan Jan Gerijts
Denis Jan Denis
Dirck Ariaen Roeffen
Hendrick van Erp
Lenaert den Molder
Hendrick Hendrix
Metien Hendrix
Maria Tyssen
Mathijs Janssen
Catharina Hendrix
Adriaen Janssen
Margrietien Hendrix
Anneken Hendrix
Adriaen Jacobs
Tonis Hendrickx
Lambert Goossens
Lijsken Lenaerts
Tonis Hendrix
Peter Bauwens
Lysken Lenarts
Aert Goorts
Jan Wijnen
Hendrixken Michielsen
Luijcas Roeloffs
Mathys Peters
Aert Everts
Hendrixken Michielssen
Jan Rombouts
Willem Symons
Michiel Gijsberts
Wouter Donckers
Joost Campers
Jacob Rommen
Datering:
28-07-1674
Pagina:
519-526
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS