skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
398 Steven Geraert Stevens en Lambert Geraert Stevens, kinderen en erfgenamen van wijlen Geraert Stevens, verwekt bij zijn vrouw Anneken Willems, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Lambert Geraert Stevens krijgt toebedeeld een 'huijs, scheur, schop, boomgaert met het aengelegen lant, poteryen ende gerechticheden van dyen', groot ontrent samen 5 lopen, gelegen op Zyttart
* e.z.: het goed van Aert Dirck Donckers
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: Herman Ariaens van Boxtel
* a.e.: de gemeynte straet
Ook 'eenen acker teulants', groot ontrent 4 lopen, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van Joncker Boxe
* a.z.: de condividenten
* a.e.: Herman Ariaens
Ook 'eenen acker in de Valstraet gelegen', groot 2 lopen
* e.z.: het goed van Jan Peter Huijberts
* a.z.: Hendrick Goorts cum suis
* e.e.: de erfgenamen van mevrouwe Dirx
* a.e.: de gemeyne straet
Ook 'een stuck telants over d' Aa', groot 1 lopens
* e.z.: het goed van Wouter van de Santvoort
* a.z.: Merijken Tonissen
* e.e.: Jan Aerts van Schyndel
* a.e.: de gemeyne straet
Ook 'hen gedeelte wesende in Merijken Hendrick Huijben erve naest het huijs', gelegen op Zyttart
* e.z. en a.z.: het goed van de condividenten
* e.e.: Herman Ariaens
* a.e.: de gemeyne straet
Ook 'eenen parceel hoyvelts in de Lyntse Campen', groot ontrent 4 lopen
* e.z.: het goed van Peter Franssen
* a.z.: de condividenten
* e.e.: Herman Ariaens
* a.e.: de gemeynt van Erp
Ook 'een parceel groesvelt, gelegen op Zyttart', groot ontrent 5 lopen, 'rontsom in de gemeyntte, ende hier vuijt te vegelden den chijns'.
Ook 'eenen hoybeemt in de Donckerbeemde', groot ontrent 3 karren hoijwas
* e.z.: het goed van Lambert Dirx cum suis
* a.z.: de gemeyne Aa
* e.e.: Jan Joordens
* a.e.: Jan Dirck Willems beemt
Ook het 1/4 deel van 'den grooten Beemt', gelegen in de Zyttarse beemden', groot ontrent 2 karren hoywas
Vervolg:
* e.z.: het goed van Adriaen Michiel Donckers
* a.z.: rydende met de kynderen Adriaen Aerts
* e.e.: Dirxken Adriaens
* a.e.: de gemeyne Aa
Ook 'eenen beemt aent Havelt, wesende de hellicht', groot ontrent 1 1/2 karren hoywas, rijdende met Dries Lamberts van den Bogaert
* e.z.: de mede condivident
* a.z.: de gemeyne Aa
Ook het 1/6 deel in 'eenen hoijbeemt op den Beeckgraef', groot ontrent 2 karren hoywas
* e.z.: rijdende tegen de kinderen van Marten Hendrick Jan Claes
* a.z.: Tys Jan Tyssen
* e.e.: Mevrouwe van Erp
* a.e.: den Beeckgraef
Steven Geraert Stevens krijgt toebedeeld 'een huijs, schop, hoff ende bomgaert, landt ende groesvelt, poteryen ende gerechticheden van dyen, met afgehouwen hout', groot ontrent 13 lopen, gelegen op Zytatart
* e.z.: de weduwe van Daniel Lenaerts
* a.z. en e.e.: de gemeynte
* a.e.: de weduwe van Lonis Lonissen
Dit goed is belast met:
* een erfcijns van 1 mud rogge 'aen den rentmeester Donder'
* een cijns van 2 stuivers 'aen de gemeynte van Vechel'
Ook 'eenen acker teulants', groot 3 lopen, gelegen op Zyttart
* e.z., a.z. en e.e.: het goed van Heijlken weduwe van Adriaen Hendrick Ariaens
* a.e.: de kinderen van Aert Geraerts
Ook 'eenen halven camp in de Lyntse Campen', groot 4 lopen
* e.z. en a.z.: de condividenten
* a.e.: Herman Ariaens
* a.e.: de gemeynt van Erp
Ook 'een camp genaemt den Haversen Camp', groot 4 lopen daer neffen gelegen
* a.z.: Hendrick Jan Aerts
* e.e.: Herman Ariaens van Boxtel
* a.e.: de gemeynt van Erp
Ook het 1/4 deel in 'een beemt int Akert', groot ontrent 2 karren hoywas
* e.z.: de erfgenamen van Joncker Baussel
* a.z.: de weduwe van Gysbert Dirx tot St. Oedenrode
* e.e.: de kinderen van Jan Marten Meeussen cum suis
* a.e.: de gemeyne Aa
Ook 'den halven beemt in de Syttartse beemden', groot ontrent 3 karren hoywas
* e.z.: Heylken Adriaens
* a.z.: Adriaen Michiel Donckers
Vervolg 2:
* e.e.: Hendrick Hendrick Martens cum suis
* a.e.: de gemeyne Aa
Ook 'een hoybeemtien wesende het vierde part', groot ontrent 2 karren hoywas
* e.z.: Aert Donckers
* a.z.: Heylken Adriaens
* e.e.: Aert Michiel Donckers
* a.e.: de gemeyne Aa
Ook het 1/6 deel in 'een hoybeemtien op den Beeckgraef', groot ontrent 2 karren hoywas
* e.z.: het goed van Tys Jan Tyssen
* a.z.: de kinderen van Hendrick Jan Claes
* e.e.: mevrouwe van Erp
* a.e.: dem Beeckgraef
Ook een deel in 'Meryken Hendrick Huijben erve'
* e.z.: het goed van Joncker Boxen
* e.e.: de mede condivident
* a.e.: de gemeynte van Vechel
Dit lot krijgt 25 gulden van het eerste lot.
Getuigen: Jan Aertsen van der Mee en Geraert Penninckx, schepenen
Persoon in schepenakte:
Herman Ariaens van Boxtel
Jan Aerts van Schyndel
Dries Lamberts van den Bogaert
Jan Aertsen van der Mee
Marten Hendrick Jan Claes
Steven Geraert Stevens
Lambert Geraert Stevens
Aert Dirck Donckers
Jan Peter Huijberts
Merijken Hendrick Huijben
Jan Dirck Willems
Adriaen Michiel Donckers
Tys Jan Tyssen
Adriaen Hendrick Ariaens
Hendrick Jan Aerts
Jan Marten Meeussen
Hendrick Hendrick Martens
Aert Michiel Donckers
Hendrick Jan Claes
Meryken Hendrick Huijben
Wouter van de Santvoort
Geraert Stevens
Anneken Willems
Boxe
Herman Ariaens
Hendrick Goorts
Merijken Tonissen
Peter Franssen
Lambert Dirx
Jan Joordens
Adriaen Aerts
Dirxken Adriaens
Daniel Lenaerts
Lonis Lonissen
Aert Geraerts
Baussel
Gysbert Dirx
Heylken Adriaens
Aert Donckers
Boxen
Geraert Penninckx
Datering:
08-02-1675
Pagina:
546-550
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga