skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
429 Mathijs Lamberts, Hendrick Jan Hendrick Ariaens man van Emken Peter Lamberts, Adriaen Jan Dirkx en Tonis Hendrick Lamberts, mede optredend voor Adriaen voorschreven, 'alsoo den selven absent is', voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts, verwekt bij Grietien Jan Dirx, kinderen en erfgenamen van Lambert Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Deenken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Tonis Hendrix als voogd, mede optredend voor voorschreven Adriaen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert, aengelegen landt, poteryen ende gerechticheden van dijen, gelegen aent Havelt'
* e.z.: e.z.: het goed van Hendrick Zegers
* a.z.: Jan Janssen van Balgoijen
* e.e.: Willen Symons
* a.e.: de gemeyne straet
Ook het 1/3 deel in 'den Oirbeemt met de condividenten tsamen te deylen'.
Dit lot is belast met:
* een erfcijns van 15 gulden aan de erfgenamen van Joorden Jacob Donckers tot Erp
* een erfcijns van 4 gulden en 15 stuivers aan 'een man wonende op Boerdonck'
* een erfcijns van 5 gulden aan Peter Daniels van bergeyck
Mathys Lamberts krijgt toebedeeld de 'halven Delis acker', groot int geheel ontrent ses lopen, gelegen aent Havelt
* e.z.: het goed van Tonis Lamberts
* a.z. en e.e.: de mede condividenten
* a.e.: de gemeyne straet
Ook de helft van 'een stuck lants', groot ontrent 1 1/2 lopen, gelegen op de Boeckt, genaamd den Muggenberch
* e.z.: Jan Dirx
* a.z. en e.e.: de mede condivident
* a.e.: de weduwe van Jan Aerts
Ook de helft van 'eenen acker op de Boeckt van Hendrick Adriaens gecomen', groot ontrent 2 1/2 lopen
* e.z.: het goed van Lysken weduwe van Aert Jacobs
* a.z. en e.e.: de mede condividenten
* a.e.: de gemeynen wech
'Gereserveert dat dit lodt van Hendrick Ariaens acker boven de hellicht moet grooter wesen vijf ende dertich roijen, om redenen dat derde lodt een streepken daer tegen sal hebben'.
Ook het 1/3 deel in 'den Oirbeemt, de condividenten tsamen te hoyen'.
Vervolg:
Dit lot is belast met:
* een erfpacht van 4 vaten rogge 'aen de arme tafel van Vechel', zijnde deel van een grotere erfpacht van 8 vaten rogge, Veghelse maat
* een erfpacht van 3 vaten rogge, Veghelse maat, aan rentmeester Donder, zijnde deel van een grotere erfpacht van 6 vaten rogge
* een cijns van 15 stuivers aan 'den heere rentmeester Donder'
Hendrick Jam Hendrick Ariaens man van Emken krijgt toebedeeld 'den halven Delis acker', groot int geheel 6 lopen, gelegen aent Havelt
* e.z.: het goed van de weduwe van Mathijs Peter Tonis
* a.z. en e.e.: de mede condividenten
* a.e.: de gemeyne straet
Ook de helft 'van den Muggenberch', groot int geheel 1 1/2 lopen
* e.z.: het goed van Mathys Jan Tyssen
* a.z. en e.e.: de mede condividenten
* a.e.: de weduwe van Jan Aerts
Ook de helft in 'eenen acker op de Boeckt, gereserveert vyf ende dertich roijen die den tweden loote meer moet hebben, genaemt Hendrick Ariaens acker'
* e.z.: het goed van Jan Claes Janssen cum suis
* a.z. en e.e.: de mede condividenten
* a.e.: de gemeyne wech
Ook 'een stuck teulants genaemt Tys Daniels streepken', groot ontrent 36 roijen, gelegen op de Boeckt, 'mette poteryen van dyen'
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Geraert Geryts
* a.z.: de weduwe van Jan Aerts
* e.e.: het goed van Daniel Roeloffs
* a.e.: de gemeyne wech
Ook het 1/3 deel in 'den Oirbeent, met de condividenten tsamen te deylen ende te hoyen'.
Dit lot is belast met:
* een erfpacht van 4 vaten rogge 'aen de arme taefel tot Vechel', zijnde deel van een grotere erfpacht van 8 vaten rogge, Veghelse maat
* een erfpacht van 3 vaten rogge, Veghelse maat, aan rentmeester Donder, zijnde deel van een grotere erfpacht van 6 vaten rogge
* een cijns van 15 stuivers aan de 'heere van Deurssen'
Getuigen: Arij Smits, Jan Dierckx Pasy en Aert Gorts, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Janssen van Balgoijen
Hendrick Jan Hendrick Ariaens
Hendrick Jam Hendrick Ariaens
Emken Peter Lamberts
Adriaen Jan Dirkx
Tonis Hendrick Lamberts
Grietien Jan Dirx
Joorden Jacob Donckers
Mathijs Peter Tonis
Mathys Jan Tyssen
Jan Claes Janssen
Jan Pasy
Mathijs Lamberts
Jan Lamberts
Lambert Lamberts
Tonis Hendrix
Hendrick Zegers
Willen Symons
Peter Daniels
Mathys Lamberts
Tonis Lamberts
Jan Dirx
Jan Aerts
Hendrick Adriaens
Aert Jacobs
Hendrick Ariaens
Tys Daniels
Geraert Geryts
Daniel Roeloffs
Arij Smits
Aert Gorts
Datering:
07-10-1675
Pagina:
591-593
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga