skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
40 'Scheijdinge ende erffdeijlinge tusschen Lambert Martens, Hendrick Martens ende Jan Tijs Jan Tijssen als man ende momboir van Margriet Maertens sijnne wettige huijsvrouw, alle kinderen ende erffgenamen van Marten Hendrick Jan Claes, verweckt bij Jenneken dochtere van Lambert Jan Lemmens van de goederen haerder voornoemde ouderen, als meden van de goederen haar bij testament van Peter Hendrick Jan Claes haeren oom aengecomen, sijnde als volgt'.
Hendrick Martens krijgt toebedeeld 'een huijs, scshuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant met de poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 3 loopens, gelegen aent Bueckelaer
* e.z.: het goed van Heijlken Willems
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e. en a.e.: de gemeijnte van Vechel
Ook 'drie stucken tuellants, gelegen op de Hees', groot samen 2 1/2 lopens
* e.z.: het goed van Heijlken Willems
* a.z.: de weduwe van Jan Wouters
* e.e.: Peters acker
* a.e.: de condivident cum suis
Ook 'een stuck tuijllants genaemt Diepenbroeck', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: het goed van de kinderen van Jan Jan Roeffen
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e.: Meus Jaene acker
* a.e.: Lonis Lonissen
Ook 'twee parceelen hoijs in de Aa beemden, groot vier karren hoijs', hooiende met de kinderen van Jan Hendrick Jan Claes.
Ook 'een buendervelt', groot 1 kar hoijs
* e.z.: Huijgen bus
* a.z.: Arien Jan Aerts cum suis
* e.e.: Philips Jan Teunis
* a.e.: de Poijerveltse Hoeff
Ook een kapitaal van 25 gulden 'staende op desen dorpe van Vechel'.
Dit lot is belast met:
* een erfpacht van 6 vaten rogge, Veghelse maat, 'aen de armme taeffel alhier'
* een cijns van 3 pond paijment 'aen de armme taeffel van Vechel'
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Hendrick Corsten

Lambert Marttens krijgt toebedeeld 'eens tuck tueijllants genoemnt de Hees, met sijn poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 4 loopens, gelegen aent Bueckelar
* e.z.: de condivident
Vervolg:
* a.z.: Jan Hendrick Goorts en de gemeijnte
* e.e.: Jan Jan Roeffen
* a.e.: Plips Jan Teunis cum suis
Ook 'een stuck lants aen de Drieweegscheiden', groot 1 1/2 loopens, 'met de poterijen ende gerechtigheden van dien'
* e.z.: het goed van de condivident
* a.z. en e.e.: de gemeijnte
* a.e.: de weduwe van Peter Hendrick Lamnerts
Ook 'een stuck lants, gelegen op de Boeckt', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: Peter Hendrick Gerits
* a.z.: de kinderen van Goort Jan Claes
* e.e.: de gemeijne straet
* a.e.: de weduwe van Dirck Martens
Ook 'een heijveltien, groot een loopens', gelegen aen de Kerckstraet
* e.z.: het goed van Aert Claesen
* a.z.; Arieken Gijsberts
* e.e.: Heijlken Willems
* a.e.: de Kerckstraet
Ook 'een campken', gelegen in de Buenders, groot 1 1/2 buender
* e.z.: het Poijervelt
* a.z.: Cornelis Boermans
* e.e.: Aert Goorts
* a.e: Jan Wijnen cum suis
Ook 'eenen halven buender'
* e.z.: Dirck de Cuijper Camp
* a.z.: Huijbert Aerts cum suis
* e.e.: de Watersteegt
* a.e.: Jan Daendels cum suis
Ook 25 gulden 'hercomende van een beleening van de wedue Jan Hendrick Dirckx'.

Jan Tijs Jan Tijssen als man van Margrita Martens krijgt toebedeeld 'een stuck teuijllant genaemt de Seven Streepen', groot 2 1/2 loopens
* e.z.: het goed van Marten Jan Tijssen
* a.z.: Dirck Aert Jan Roeffen
* e.e.: Meus Jaene acker
* a.e.: den gemeijnen loop
Ook 'een stuck lants genaemt de Cloott', groot 2 1/2 loopens, gelegen in de Hoog bockse thiende
* e.z.: het goed van Leunis Lonnissen
* a.z. en e.e.: de weduwe van Willem Gerit Stoven
* a.e.: Cornelis Boermans
Ook 'een stuck lants aen de Drieweeghscheijden', groot 1 loopens
* e.z.: de condivident
* a.z.: Chatalijn Hendrick Dirck Jacobs
* e.e.: de weduwe van Peter Hendrick Lamberts
* a.e.: de gemeijnne straet
Ook 'een stuck lants int Aeckert', groot 1 1/2 loopens
Vervolg 2:
* e.z.: de weduwe van Jan Hendrick Jan Claes
* a.z.: Jan Joorden Donckers cum suis
* e.e.: de kinderen van Teunis van Eerd cum suis
* a.e.: Meus Willems
Ook 'een gedeelte in den Ouden brughbeemt', hooiende met Dirck Martens en Marten Jan Tijssen cum suis, groot 3 karren hoijwas
* e.z.: d' Astroom aldaer vlitende
* a.z.: Teunis Martens cum suis
* e.e.: de gemeijne straet
* a.e.: Gerrit Aerts
Ook 'een buendervelt gelegen in de Geerbuenders', groot 2 karren hoijwas
* e.z.: Aert Lonissen en Arieken Gijsberts cum suis
* a.z.: de weduwe van Hendrick Jan Aerts 'als gebruijckerse'
* e.e.: Gerrit Jansen
* a.e.: de Watersteegh
Ook 'een buendervelt gelegen in de Heijse Bunders', groot 1 kar hoijwas
* e.z.: de weduwe van Dirck Martens
* a.z.: Jan Gijsen cum suis
* e.e.: Jan van Helvort
* a.e.: de weduwe van Tijs Jan Tijssen
Ook 75 gulden 'hercomende van de wedue Jan Hendrick Dirckx'.
Getuigen: Adrij Smits, Aert Claesen en Jan Tonis van Helvert, schepenen
Persoon in schepenakte:
Jan Tonis van Helvert
Jan Tijs Jan Tijssen
Marten Hendrick Jan Claes
Peter Hendrick Jan Claes
Jan Hendrick Jan Claes
Dirck Aert Jan Roeffen
Chatalijn Hendrick Dirck Jacobs
Jan Jan Roeffen
Arien Jan Aerts
Philips Jan Teunis
Jan Hendrick Goorts
Peter Hendrick Lamnerts
Peter Hendrick Gerits
Goort Jan Claes
Jan Hendrick Dirckx
Marten Jan Tijssen
Willem Gerit Stoven
Peter Hendrick Lamberts
Jan Joorden Donckers
Hendrick Jan Aerts
Tijs Jan Tijssen
Dirck de Cuijper
Teunis van Eerd
Jan van Helvort
Lambert Martens
Hendrick Martens
Margriet Maertens
Heijlken Willems
Cornelis Boermans
Jan Wouters
Meus Jaene
Lonis Lonissen
Hendrick Corsten
Lambert Marttens
Dirck Martens
Aert Claesen
Arieken Gijsberts
Aert Goorts
Jan Wijnen
Huijbert Aerts
Jan Daendels
Margrita Martens
Leunis Lonnissen
Meus Willems
Teunis Martens
Gerrit Aerts
Aert Lonissen
Gerrit Jansen
Jan Gijsen
Lambert Jan Lemmens
Datering:
29-04-1680
Pagina:
78-82
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
57
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga