skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
85 Jan Teunissen als voogd over Catharina Daniels, nagelaten dochter van Daniel Jan Pauwels, wil, met procuratie van schepenen van St. Anthonis van 26-12-1677, openbaar verkopen 'de helft van eenen acker tuijlants met sijne poterie ende gerechticheyt van dien', groot int geheel 2 lopens en 7 roeden, gelegen aan den Heuvel'
* e.z.: Gerard Penninx
* a.z.: Peter Willem Aarts cum suis
* e.e.: het Tillerstraatie
* a.e.: de gemeene weg van den Heuvel
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 3 gulden en 4 stuivers aan de kinderen van Aart Jan Aarts van Schijndel
* een ballingchijns van 1 stuiver
Het goed wordt gekocht door Geraerd Penninx.
Ook 'een hoijbeemtien van een kar hoijwas', gelegen achter de Schaapacker, hooiende en rijdende met Lambert Gerrit Stevens en Frederick Everts cum suis.
Het goed wordt gekocht door Lambert Gerrit Stevens.
Met de voorwaarden. De openbare verkoop eindigt op 06-01-1678 'in de secretarie'.
Getuigen: Arij Smidts, Wouter van der Santvort en Jan Aerts van der Mee, schepenen
Bijschrift: 'Alsoo Jan Tonissen uijt krachten van de procuratie hier in desen neffens gaende conditie gementioneert de coop penninge daer van gecomen sijnde heeft hij Jan Thonissen voldaen ende betaelt aen den vorster, schepenen loon, oncosten, als dat hem Jan Tonissen komt van geleent ende verschoten gelt seventien gulden en acht stuijvers. Item aen Jan Goort Denissen vijf en twinticg gulden van wegens een beleening. Item alnoch vijf en sestig gulden aen Claes Hendricx Roeffen wegens een obligatie. Item alnoch betaelt aen Meereken suster van de voorschreven Cathalijn Jan Pauwels de somme van seven en tachtentig guldens, de welcke sij Meereken bekent ontfangen van Jan Tonissen voorschreven te hebben' op 21-01-1678. Getuigen: Gerit Pennincx, schepen, mij present in absentie van den secretaris, H. Bijmans
Persoon in schepenakte:
Jan Aarts van Schijndel
Jan Aerts van der Mee
Daniel Jan Pauwels
Peter Willem Aarts
Lambert Gerrit Stevens
Jan Goort Denissen
Claes Hendricx Roeffen
Cathalijn Jan Pauwels
Wouter van der Santvort
Jan Teunissen
Catharina Daniels
Gerard Penninx
Geraerd Penninx
Frederick Everts
Arij Smidts
Jan Thonissen
Jan Tonissen
Gerit Pennincx
H. Bijmans
Datering:
29-12-1677
Pagina:
269-271
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
68
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga