skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
63 'Staat van de goederen die van primo januarij tot ultimo juni des jaars 1697 voor schepenen van Vechel sijn getransporteert, vernadert, beleent ofte verbonden, ende waar van den 40en penningen met de thiende verhooging is betaalt als volgt'
* op 02-01-1697 transporteert Zeger Donckers cum suis aan Aalken weduwe van Jan Dirck Martens en haar kinderen 'een huijs, hoff, schuur en anderhalf loopens lant, gelegen aant Buuckelaar, voor 579 gulden, 12 stuivers en 8 penningen, 15-19-2
* Op 10-01-1697 transporteert Lambert Jan Hendrick Dircks aan Teunis Hendrick Lamberts 'anderhalf loopens teullant, gelegen aan Franckevoort', voor 270 gulden, 7-8-8
* Op 12-01-1697 transporteert Jan van Rosmaelen aanMargrita weduwe van Lambert Gerrit Stevens het 1/4 deel in 'eenen hoijbeemt over de Aa'. Ook een deel in 'eenen buunder gelegen aant Hintelt', voor 118 gulden, 3-4-14
* Op 17-01-1697 transporteert Jan Fredrix cum suo aan Heijlken weduwe van Lambert Jan Dircks van Tillaer 'vijff karren hoijgewas, gelegen agter Ham', voor 400 gulden, 11-0-0
* Op 24-01-1697 transporteert Lambert Luijcassen aan Rut Hendrick Rutten 'een kar hoijgewas, gelegen agter Ham'voor 50 gulden, 1-7-8
* Op 29-01-1697 transporteert Antonij Hendrick Gerrit Klockgieters aan zijn broer Jan 'sijn gedeelte in huijs, hoff, hoij en heijlant', voor 50 gulden, 1-7-8
* Op 05-02-1697 transporteert Jan Hendrick Gerrit Klockgieters aan Teunis Hendrick Lamberts 'de helft in vier loopens kant, gelegen aant Buuckelaer', voor 155 gulden, 19 stuivers en 6 penningen, 4-5-14
* Op 11-02-1697 transporteert Lambert Luijcassen aan Jan Jan Thijssen van den Hurck het 1/4 deel 'in Helberts velt, gelegen aant Buuckelaar', voor 215 gulden, 5-18-4
* Op 11-02-1697 transporteert Lambert Tijssen cum suis aan Thunis Hendrick Lamberts 'een half loopens teullant in de Nederbieste tient gelegen', en 56 roeden 'lants op Ham', voor 595 gulden, 16-7-4
Vervolg:
* Op 23-02-1697 heeft Jan Aart Gerrit Hendricks vernaarderd van Teunis Hendrick Lamberts van de Ven 'drie gebont huijsinge', voor 84 gulden en 10 stuivers, 2-6-8
* Op 06-03-1697 heeft Jacob Arien Dircks in een ruil uitgegeven aan Aart Goorts ontrent 25 roeden 'heijvelt gelegen op Middegaal', voor 12 gulden en 10 stuivers, 0-6-14
* Op 06-03-1697 heeft Aart Goorts in een ruil uitgegeven aan Jacob Arien Dircks 'een halve kar hoijgewas gelegen int Aabroeck', voor 12 gulden en 10 stuivers, 0-6-14
* Op 25-03-1697 transporteert Ariaan Jan Arien Goossens aan Ariaan Arien Goossens 'twee loopens teullant gelegen in de Donckerstraat', voor 195 gulden, 5-7-4
* Op 27-03-1697 transporteert Lambert van Gerwen de Milling den Ouden aan zijn zoon Lambert 'ontrent agt loopens teullant gelegen aan de Eert', voor 395 gulden, 2 stuivers en 8 penningen, 10-17-4
* Op 27-03-1697 transporteert Lambert van Gerwen de Milling de Jonge aan Heijlken weduwe van Jan Roovers 'het selve stuck lants ende somme', 10-17-4
* Op 11-04-1697 heeft Luijcas Jansen van Heenbergen beloofd 100 gulden te betalen aan Teunis Hendrick Lamberts, 2-15-0
* Op 13-04-1697 transporteert Michiel Schroevers cum suo aan Jan Leunis Peters zijn deel 'int teul, weij en heijlant, gelegen aan de heij', voor 100 gulden, 2-15-0
* Op 15-04-1697 heeft Jacob Jan Thijssen beloofd 100 gulden te betalen aan 'de arme taafel van Vechel', 1-7-8
* Op 26-04-1697 transporteert Peter Aarts van Haeselberg aan Jan Ariens van de Ven 'vier loopens lant gelegen op Haeselberg', voor 300 gulden, 8-5-0
* Op 01-05-1697 transporteert Evert Fredrick Evers cum suis aan Lambert Luijcassen het 1/3 deel in 'twee opperen hoijgewas gelegen agter Ham', voor 43 gulden, 1-3-10
* Op 01-05-1697 transporteert Willem Peter Laurenssen van den Berg aan Jan Thijssen 'eenen halven buunder, soo heij als weijlant, gelegen aan de Vechelse Heij', voor 12 gulden en 10 stuivers, 0-6-14
Vervolg 2:
* Op 11-05-1697 transporteert Simen Jan Goorts cum suis aan Maijcken weduwe van Daandel Goorts 'twee loopens teulant gelegen aan Franckevoort', voor 195 gulden, 5-7-4
* Op 16-05-1697 trasporteert Simen Lamberts van Boxmeer aan zijn broer Peter 'een huijs en hoff', gelegen aan de Agter dijck', voor 100 gulden, 2-15-0
* Op 31-05-1697 transporteert Hendrick Jansen Verputten aan Teunis Hendrick Lamberts 'drie karren hoijgewas gelegen in de Bunt Beemden', voor 295 gulden, 8-2-4
* Op 31-05-1697 transporteert Servaas Matthijs Dielissen cum suis aan Jan Rombout Jacobs 'drie gedeelte in vijff loopens teullant gekegen in de Bruggen', voor 525 gulden, 14-8-12
* Op 06-06-1697 transporteert de gravinne van Berlo aan Aart Goorts 'drie karren hoijgewas gelegen int Aabroeck', voor 150 gulden, 4-2-8
* Op 06-06-1697 transporteert deselven aan Gijsbert Jan Teunis de Smidt 'drie karren hoijgewas gelegen in de Hel', voor 350 gulden, 9-12-8
* Op 13-06-1697 transporteert Elisabeth Dirck Teunis Tibos aan Tonij Dirck Tibos het 1/5 deel in een 'huijs, hoff en negen loopens lant gelegen int Dorhout', voor 245 gulden, 12 stuivers en 8 penningen, 6-15-2
* Op 13-06-1697 transporteert Aart Dirck van Eert aan Thonij Dirck Tibos zijn 1/5 deel 'in de goederen voorschreven', voor 227 gulden, 12 stuivers en 8 penningen, 6-5-6
* Op 24-01-1697 heeft Rut Hendrick Rutten vernaarderd van Heijlken weduwe van Goort Hendricks van Dooren 'eenen hoijbeemt groot vijf karren hoijgewas, gelegen agter Ham', voor 400 gulden, 11-0-0
Totaal 182-2-10. Voor het schrijven ontvangen 6-0-0 'van den heere Vrijbergen'.
Ondertekend: J. Boor
Persoon in schepenakte:
Jan Dircks van Tillaer
Jan Thijssen van den Hurck
Hendrick Lamberts van de Ven
Luijcas Jansen van Heenbergen
Peter Aarts van Haeselberg
Jan Ariens van de Ven
Peter Laurenssen van den Berg
Simen Lamberts van Boxmeer
Jan Teunis de Smidt
Aart Dirck van Eert
Goort Hendricks van Dooren
Lambert Jan Hendrick Dircks
Antonij Hendrick Gerrit Klockgieters
Jan Hendrick Gerrit Klockgieters
Jan Aart Gerrit Hendricks
Ariaan Jan Arien Goossens
Elisabeth Dirck Teunis Tibos
Jan Dirck Martens
Teunis Hendrick Lamberts
Lambert Gerrit Stevens
Rut Hendrick Rutten
Thunis Hendrick Lamberts
Jacob Arien Dircks
Ariaan Arien Goossens
Jan Leunis Peters
Jacob Jan Thijssen
Evert Fredrick Evers
Simen Jan Goorts
Hendrick Jansen Verputten
Servaas Matthijs Dielissen
Jan Rombout Jacobs
Tonij Dirck Tibos
Thonij Dirck Tibos
Jan van Rosmaelen
Lambert van Gerwen
Zeger Donckers
Jan Fredrix
Lambert Luijcassen
Lambert Tijssen
Aart Goorts
Jan Roovers
Michiel Schroevers
Jan Thijssen
Daandel Goorts
J. Boor
Datering:
06-07-1697
Pagina:
91-99
Soort akte:
Register
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
71
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga