skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Roxanne Lokin
Roxanne Lokin Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Roxanne Lokin
Roxanne Lokin Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
267 Deling tussen Marten Dirck Martens als man van Magdalena Michiel van den Boogaart, mede optredend als voogd over kinderen van Jan Dirck Martens bij Aaltie Michiel van den Boogaart en Hendrick Michiel van den Boogaart, kinderen en erfgenamen van Michiel van den Boogaart bij Anneken Hendricks 'van de goederen haarder ouders zalliger'. Hendrick Michiels van den Boogaert krijgt toebedeeld 'huijs, schuur, brouwhuijs en hof aan de kerck met sijne appendentie'. Ook 'half eeusel op de Watersteeg', e.z.: de Buunders, a.z. en e.e.: Teunis Jan Gijsberts, a.e.: de Buunders. Ook 'acker teulant tot Geffen aan Cruijsweg, groot twee loopens', e.z.: de heer Pelgrom, a.z.: Jan Gerrits, e.e.: de straat, a.e.: N.N. tot Nistelroij. Ook 'stuck lants als voor der plaatse in de Vleijnt, groot ontrent een loopens en vijf en twintig roeden', e.z.: Jan Joosten de Kort, a.z.: heer van Deursen als rentmeester, e.e.: Wiggart van Duuren, a.e.: Frans Aarts van Os. Ook 'stuck teulants genaemt Sasten camp als boven, groot twee loopens en vijff roeden', e.z.: goed van Eijmert Willems van Kessel, a.z.: N.N. tot ’s Hertogenbos, e.e.: erfgenamen van Willem Jansen, a.e.: kinderen van Claes Driessen; 'mergen hoijlant tot Giffen in den groote hoijvelde', e.z.: goed van Jan Gijsbert Jongens, a.z.: Aart Jacobs van Grinsven, e.e.: kinderen van Aart Jacobs van Kraij, a.e.: de Varren graeff. Ook 'kluijtven tot Vechel over huijsinge van Aart Deenen'. Ook 'halven mergen hoijlant tot Kessel op den Breeden Eert', e.z.: Hendrick Hacken cum suis, a.z.: N.N. tot Lit, e.e.: de Steeg, a.e.: Aart van Thiel cum suis. Ook 'oude schaer weij tot Lit in de Ham'. Ook cijns van 10 gulden te betalen uit goederen toebehoord hebbend Ariaan Goossens aant Buuckelaar. Dit lot is belast met 4 1/2 vaten in erfpacht van 11 1/2 vaten 'ten comptoire heer van Deursen'. Marten Dirck Martens krijgt toebedeeld 'huijs, schuur, hoff en aangelegen lant, groot drie loopens' op de Cruijstraat, e.z.: Antonij Spierincx, a.z.: de straat,
Vervolg:
e.e.: Jacob Martens, a.e.: de straat. 'Het huijs op de Cruijsstraat' is belast met erfpacht van 4 vaten rogge aant comptoir van de heer van Heurn. Ook 'stuck teulants genaamt het Cromstuck, groot twee loopens',e.z.: goed van Ariaan Arien Goossens, voorts: rontom de straat. Ook 'stuck lants genaamt de Streep, groot twee loopens' int Russelt, e.z.: Dirck Jan Ariens, a.z.: Dirck Aart Jan Roeffen cum suis, e.e.: de straat, a.e.: de Aa. Ook 'eeusel op de Watersteeg', e.z.: de armen, a.z.: kinderen van Marten Jan Thijssen, e.e.: de steeg, a.e.: Jan Jacobs. Ook 'buunder in de Gemeijne Buunders ontrent het Poejervelt'. Ook 'kluijtvenneken opt Ven'. Marten Dirck Martens als voigd over de kinderen van Jan Dirck Martens krijgt toebedeeld 'acker teulant genaemt Wensels acker aant Buuckelaer', 'groot met groesvelt ontrent vijff loopens', e.z.: de straat, a.z.: kinderen van Marten Jan Tijssen cum suis, e.e.: de straat, a.e.: kinderen van Hendrick Martens. Ook 'acker daaraan genaamt Emmericks acker, groot vier loopens', e.z.: de straat, a.z.: Dirck Aart Jan Roeffen, e.e.: Wendels acker, a.e.: Arien Willen Meeuwissen. Ook 'halven Henskens acker, groot twee loopens' op de Laag Boeckt, e.z.: Lambert Dirck Jaspers, a.z.: Quirinus van den Endepoel, e.e.: Van Endepoel, a.e.: Peter Corsten. De 'Henskens acker' is belast met jaarlijks 6 gulden, te betalen met Lambert Dircks aan N. van Boxmeer tot 's Hertogenbosche. Ook 'den Coolen camp, groot anderhalf loopens' op Middegaal, e.z.: Jan Teunis Gijsberts, a.z.: straat, e.e.: heer Tibos, a.e.: Frans Wouters. Ook 'camp op de Watersteeg, groot ontrent drie karren hoijgewas', e.z.: Aart Goorts, a.z.: Dirck Jan Ariens, e.e.: de Watersteeg, a.e.: Gerrit Dirck Jaspers cum suo. Ook 'mergen hoijlant in meerder camp van agt mergen ongedeijlt tot Nieu lant in de zeven vieren deelen'. Ook 100 gulden te betalen door Reijndert Jan Willems. Ook 50 gulden te betalen door kinderen van Huijbert Aarts.
Vervolg 2:
Ook 100 gulden, 'in meeder som', te betalen door Thijs Dielissen. Getuigen: C. van der Hagen, Adrij Smits en Jacop Martens van Tillaer, schepenen, mij present J. Boor.
Persoon in schepenakte:
Magdalena Michiel van den Boogaart  
Aaltie Michiel van den Boogaart  
Hendrick Michiel van den Boogaart  
Hendrick Michiels van den Boogaert  
Jan Joosten de Kort  
Frans Aarts van Os  
Eijmert Willems van Kessel  
Aart Jacobs van Grinsven  
Aart Jacobs van Kraij  
Jacop Martens van Tillaer  
Dirck Aart Jan Roeffen  
Marten Dirck Martens  
Jan Dirck Martens  
Teunis Jan Gijsberts  
Jan Gijsbert Jongens  
Ariaan Arien Goossens  
Dirck Jan Ariens  
Marten Jan Thijssen  
Marten Jan Tijssen  
Arien Willen Meeuwissen  
Lambert Dirck Jaspers  
Jan Teunis Gijsberts  
Gerrit Dirck Jaspers  
Reijndert Jan Willems  
Michiel van den Boogaart  
Aart van Thiel  
Quirinus van den Endepoel  
Anneken Hendricks  
Jan Gerrits  
Willem Jansen  
Claes Driessen  
Aart Deenen  
Hendrick Hacken  
Ariaan Goossens  
Antonij Spierincx  
Jacob Martens  
Jan Jacobs  
Hendrick Martens  
Peter Corsten  
Lambert Dircks  
Frans Wouters  
Aart Goorts  
Huijbert Aarts  
Thijs Dielissen  
N. van Boxmeer  
C. van der Hagen  
J. Boor  
Datering:
11-6-1695
Pagina:
521-524
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga