skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
46.751  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
149 Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat wij vandaag het bezit hebben getaxeerd ter instantie van Andries Jans Santegoets als erfgenaam van zijn overleden zoon Aert Andries Santegoets die op 8 juli alhier in St. Michielsgestel is overleden. * Een stuk slecht akkerland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen te St, Michielsgestel op de Midakkers, genoemd het Mauwersaet, b.p. de weduwe van Pouwels Wijnants, Teunis Janssen te Vucht, de erfgenamen van van der Aelst (soms Verelst)de Midakkerse dijk daar. Is belast met diverse roedes dijkonderhoud. Boven de lasten geschat op 500 gulden. * Nog een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel op de Midakkers, b.p. de weduwe van Rut Robben, Marten Peters, genoemde erfgenamen zelf, de Midackerse dijk. Geschat boven het dijkonderhoud op 225 gulden. * Nog een stuk akkerland genoemd de Geeren, groot ca. drie en een halve lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel op de Midakkers, b.p. Dries Janssen en meer anderen, Willem Willems Meulenbroeck, Arien Spierincks, het erf van Heijlke Matheussen en meer anderen. Is getaxeerd op 300 gulden. * Nog een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad genoemd de Guldenacker, gelegen in St. Michielsgestel in de Pijnappelse Hoeve, b.p. Gijsbert Cornelis, Willem Roelofs, Peter Corsten. Geschat op 400 gulden. * Een stuk akkerland groot ca. 40 roedes, gelegen te St. Michielsgestel op de Midackers, b.p. Adriaen Janssen Vercuijlen, de kinderen van Joost Jan Anthonissen, de Ruijmelsche Beemden, de gemeenschappelijke straat daar. Hieruit jaarlijks twee en een halve .... als gewinschijns te betalen en nog 3 oortstuivers als gewinchijns aan de heer van Herlaer. Boven de lasten geschat op 80 gulden. * Nog een perceel hooiland groot ca. een halve morgen, gelegen in St. Michielsgestel in de Ruijmelsche beemden, genoemd de Rondenwaert, jaarlijks te wisselen zoals van oudsher gebruikelijk. Geschat op 100 gulden.
Vervolg:
Die bezittingen waren qua erfrecht in bezit van Aert Andries Santegoets, maar Andries Janssen Santegoets (=vader van Aert) had er het vruchtgebruik van, welke Andries nu nog in leven is en er nu van Aert Andries Santegoets het erfrecht van heeft verkregen. Aldus getaxeerd door genoemde schepenen te St. Michielsgestel, actum 15 augustus 1661
Persoon in schepenakte:
Jan Janssen Spierincks  
Andries Jans Santegoets  
Aert Andries Santegoets  
Willem Willems Meulenbroeck  
Adriaen Janssen Vercuijlen  
Joost Jan Anthonissen  
Andries Janssen Santegoets  
Willem Adams  
Pouwels Wijnants  
Teunis Janssen  
Rut Robben  
Marten Peters  
Dries Janssen  
Arien Spierincks  
Heijlke Matheussen  
Gijsbert Cornelis  
Willem Roelofs  
Peter Corsten  
Datering:
15-08-1661
Pagina:
97v
Soort akte:
Taxatie
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
148 Tienden
Wij Adriaen Jans Vercuijlen en Aert Jacobs van Groenendael verklaren dat vandaag voor ons is verschenen Willem Adams de Gestel huidige presidentschepen, Barnardt van der Waerden oud-secrataris, Jan Hendricks van Venroij oudschepen en thans H. Geestmeester en Jan Wouter Hoefnagels schepen, allen in funktie te St. Michielsgestel, verklaren onder ede ten behoeve van de Prinses zu Zolleren, markiezin van Bergen op Zoom, vrijvrouwe van de heerlijkheid Gestel, dat ze zeer wel weten dat de drossaard en rentmeester van St. Michielsgestel destijds het beneficie van het bezit en de tiendes die tot het het personaatsschap van St. Michielsgestel behoorden, verpacht heeft gehad en het inkomen van dat personaatschap als privepersoon heeft genoten als een donatie aan hem gedaan door graaf Hendrick zu den Bergen. Ze weten zulks omdat ze genoemde jonker Elbert Lelijon in die tijd toen hij deze tiende verpachtte, onder andere hebben horen zeggen * nu ben IK pastoor van Gestel*. Actum 10 augustus 1661.
Persoon in schepenakte:
Aert Jacobs van Groenendael  
Willem Adams de Gestel  
Jan Hendricks van Venroij  
Adriaen Jans Vercuijlen  
Jan Wouter Hoefnagels  
Barnardt van der Waerden  
Elbert Lelijon  
H. Geestmeester  
Datering:
10-08-1661
Pagina:
97r
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
147 Verschenen is Hendrick Goijaerts (=van Oirschot) en verklaart voor zijn zevende deel te zijn voldaan. (zie hiervoor) Actum als boven.
Persoon in schepenakte:
Hendrick Goijaerts  
Datering:
08-08-1661
Pagina:
95r
Soort akte:
Kwitantie
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
146 Voor schepenen verscheen Willem Gerrit Spierinks uit de vorige akte en verklaart het geld van de verkoop te hebben ontvangen voor de minderjarige kinderen om dat voor hen te beleggen en hij vrijwaart daarvoor zijn medevoogd Pouwels Janssen op onderpand van zijn persoon en bezit. Actum als boven. Getekend Willem Spierincks.
Persoon in schepenakte:
Willem Gerrit Spierinks  
Pouwels Janssen  
Datering:
08-08-1661
Pagina:
95r
Soort akte:
Kwitantie
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
50
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: