skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Alemx
beacon
697 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
585 Rekest van Lambertus VAN DEN WATERLAET predikant te ALEM die een verzoek indient voor aanleg van een VOGELKOOI op een van zijn landerijen onder MAREN.
Persoon in schepenakte:
N Waterlaet
Datering:
28 december 1662
Pagina:
558v
Plaats:
Alem / Maren
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
90 De ‘affgeseten ingelanden’ van de dorpen ALEM, MAREN, KESSEL en LITH in het kwartier Maasland verklaren, ‘dat de regeerders der selve dorpen de supplianten hebben doen affeijsschen betalinge van de gemeene dorpslasten aldaer voorvallende, boven de verpondinge, ten behouve vant gemeene landt opgestelt, ende alhoewel de ingelanden buijten deselve dorpen woonende in geene dorpslasten en sijn verplicht dan in de verpondinge, bede ende genegotieerde penningen, met behoorlijcke octrooij opgenomen, dat echter voors. regeerders hun laten gelusten allen de voorvallende dorpslasten onder een te vermeijngen ende de supplianten te willen doen betalen van hunne landerijen als ingesetenen aldaer, directelijck tegen de generale resolutie ende ordre vant lant, twelck alsoo niet en behoort hadden de supplianten aen die van den dorpe van Maren gerechtelijck doen affeijsschen behoorlijck blijck van hunne veele lasten, end egemerckt in de rekeninge geene dicstinctie en werdt gemaeckt van reele ende personele lasten, dreijgende de voors. regeerders de supplianten met executie tot betalinge van alle vermeijnelde lasten te constringeren, waeromme de supplianten genootsaeckt sijn haer te addresseren aen desen Rade, versouckende dat de regeerders aen haer supplianten sullen hebben te leveren pertinente staedt van hunne reele lasten,waerinne sij eenichsints nae rechten mogen gehouden wesen, houdende middelertijt de gecommitteerde executie in surcheantie’.
De Raad besluit over dit rekest te communiceren met de heren die in Den Bosch op de verpachting komen, die vervolgens proberen een accoord te bereiken tussen partijen [zie ook: folio 125 verso].
Datering:
27 februari 1662
Pagina:
82v
Plaats:
Alem / Maren / Kessel /Lith
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
136 Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch verzoekende dat Adriaan van den Heuvel schoolmeester te Alem zal mogen voortgaan in het waarnemen van zijn ambt ter exclusie van de substituut-schoolmeester Pieter de Keesel totdat hij door ouderdom daarin mocht verhinderd worden om alsdan een bekwaam substituut te presenteren aan de Ed: Mo: met kennis van de classis
Persoon in schepenakte:
Adriaan van den Heuvel
Pieter de Keesel
Datering:
11 juni 1711
Pagina:
1435
Plaats:
Alem
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
273 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
131 Rekest van Pieter de Keesel adjunct schoolmeester te Alem die aan de Ed: Mo: vraagt of ze hem willen toestaan dat hij zijn dienst continueert en tegelijkertijd het deurwaardersambt buiten kerk- en schooltijd uitoefent, welk verzoek door de Raad wordt afgeslagen en conform het besluit van 16 april wordt aan Adriaan van den Heuvel schoolmeester te Alem verzocht om binnen 14 dagen een ander gekwalificeerd persoon voor te dragen om het schoolmeestersambt waar te nemen conform de voorschriften vastgelegd in het schoolreglement en indien de suppliant hiertoe niet genegen is volgt een nadere dispositie
Persoon in schepenakte:
Pieter de Keesel
Adriaan van den Heuvel
Datering:
9 juni 1711
Pagina:
1420
Plaats:
Alem
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
273 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende