skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
26 Lambert Kemps als in huwelijk hebbende Elisabeth Teulinx, Hendrik Teulinx, Nicolaas Teulinx, Adriana Teulinx ende Honorina Teulinx beijde geassisteert met Lambert van den Boome tot haaren geassumeerden voogt in deesen. Meerderjarige kinderen van wijlen Peter Teulinx verwekt bij Willemijn van Hoorn te saamen egte luijden als sij leefden. Item Lambert Kemps en Nicolaas Teulinx alnog in qualiteijt als momboiren over Helena, Anna Maria, Johanna en Jan nog minderjaarige kinderen van wijlen Peeter Teulinx verwekt als voor hennen broeder en susters. De welke verklaarde aangegaan te hebben scheijdinge en deijlinge van alle erffelijke goederen bij weijlen hunne voornoemde ouderen stervende achtergelaaten. Ten behoeve van Anna Maria dogtere Peeter Teulinx een hoijbeemt, gelegen binnen deese vreijheijt agter Eijk, aan erve deen zeijde Geerardt van de Ven, dander zeijde en een eijnde Peeter van Erp, dander eijnde het Broek. Folio 361 aan Helena onmundige dogter o.a. een klijn huijsken met den hoff, bewoond wordende bij Nicolaas van den Hurk geleegen op den Heuvel, aan een seijde Bernardt Vleijminx, dander zijde Jan van de Sande, deen eijnde mevrouw Coehoorn. Item de helft in een huijs en twee hoven daaraan geleegen, jeegenswoordig bewoont wordene bij Jan Paulusse, aan erve deen zeijde Jan van Son, dander sijde mevrouw Coehoorn, deen eijnde Jan van Son, dander eijnde het voorschreven huijsken. Compteerende de weederhelft van gemelte huijs aan de weduwe Twijffelaars. Folio 369 aan Nicolaas Teulinx o.a. de helft in een huijs genaamt de Drie Klokken met den hoff en torffschop, waarvan de wederhelft is bedeijlt aan Lambert Kemps, geleegen aan de straat, aan erve deen zeijde Beendert Vluijminx, dander seijde Hendrik van de Flaasse, deen eijnde derffgenaeme van den doctor van Gestel, dander eijnde de gemeene straat. O.a. chijns aan de heer van Helmondt.
Vervolg:
Folio 377 Aan Lambert Kemps voor hem selven, o.a. eerstelijk de helft in een huijs onafgescheijden genaampt de Drie Klokken met den hoff en torfschop, gelegen binnen deese vrijheijt aan de straat, aan erve deen seijde Beendert Vlijminx, dander zijde Hendrik van der Flaassen, deen eijnde derfgenaemen van de dokter van Gestel, dander eijnde de gemeene straat. O.a. chijns aan de heer van Helmondt. Folio 385 Ten behoeve van Johanna onmundige dogter Peeter Teulings de helft onafgescheijden in een huijs, hoff en schuur, tegenwoordig bewoont wordende bij Nicolaas van Heertum, waarvan de weederhelft is aanbedeelt aan Jan haaren broeder, gelegen binnen deese vreijheijt aan de straat, ontrent de waatermolen en aldaar aan erve deen seijde Gerit van Hoorn, dander seijde de moolenstal, deen eijnde den molder van Wolfswinkel en Hendrik van der Haagen, dander eijnde de gemeene straat. Folio 393 Ten behoeve van Jan onmundig soonen Peeter Teulinx, eerstelijke de helft onafgescheijden in een huijs, hoff en schuur, tegenwoordig bewoont wordende bij Nicolaas van Heertum, gelegen binnen deese vreijheijt aan de straat, ontrent de waatermolen en aldaar aan erve deen seijde Gerit van Hoorn, dander seijde de moolenstal, deen eijnde den molder van Wolfswinkel en Hendrik van der Haagen, dander eijnde de gemeene straat. Folio 401 Aan Honorina Teulinx, eerstelijk de helft van de groote weij naast Henkenshaage soo als afgepaalt is, gelegen binnen deese vrijheijdt agter Henkenshaege aan erve deen zeijde Jan Wellens, dander zeijde Adriaantie Teulinx meede condividenten, deen eijnde de Baron van Leeffdaal. Item een acker teulandt gelegen binnen deese vrijheijdt op de Hoeff. Item alnog een koijschaar in den Nuel.
Persoon in schepenakte:
Lambert van den Boome  
Willemijn van Hoorn  
Geerardt van de Ven  
Peeter van Erp  
Nicolaas van den Hurk  
Jan van de Sande  
Jan van Son  
Hendrik van de Flaasse  
Hendrik van der Flaassen  
Nicolaas van Heertum  
Gerit van Hoorn  
Hendrik van der Haagen  
Lambert Kemps  
Elisabeth Teulinx  
Hendrik Teulinx  
Nicolaas Teulinx  
Adriana Teulinx  
Honorina Teulinx  
Peter Teulinx  
Anna Maria  
Peeter Teulinx  
Bernardt Vleijminx  
Jan Paulusse  
Peeter Teulings  
Jan Wellens  
Adriaantie Teulinx  
Datering:
1738
Pagina:
353
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
104
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga