skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
147 Voor schepenen en substituut-secretaris is verschenen Leijsken weduwe van Dierck Tibos, 'sieck te bedde liggende', om haar testament op te maken: ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam behoorlijk begraven zal worden; ze vermaakt aan Leijseken weduwe van Jan Hendricks, 'haer outsten dogter' en aan Maria Jan Hendricx, 'haere voorschreven dogters dogter', al haar 'haevelijcke goederen, soo beesten, schaeren op het velt staende', 'en dat in consideratie van haeren goede en getrouwen dienst aen haer altijt gedaen en bewesen; mits dat de selve Leijsken en haere dogter gehouden sullen wesen daer van uijt te keeren en laeten volgen aen Thonij Dirck Tibos, 'haeren broeder ende oom, sijnne geregte kints gedeelte, ofte vijfde part; mits dat de voornoemden, soo Leijsken, Maria, als Tonij Dirck Tibos, gehouden sullen sijn de schulden, soo aen de verpondinge als dorpslasten die ten agteren mogten wesen, daer van te betaelen', Leijsken, 'haere dogter voornoemt' heeft 'betaelt en verschooten aen het huijshouden van haer testatrice 't welcke sij van schaerhout van haere kinderen zeijde verkogt heeft, monterende ter somme van veertien gulden en negen stuijvers, die sij aen de testatrice, haere moeder, om daer eenige schulden mede te betaelen, geleent heeft, de welcke voor af van de voorschreven havelijcke goederen sullen voor het uijt keeren van het vijfde part aen Anthonij Dirck Tibos, voor soo veel dit part aangaet, sullen voor 't vijf deel daer in hebben te dragen en te restitueren aen de kinderen van Leijsken, te weten Maria en des selfs moeder voornoemt, laetende haer erfgoederen aen haer gesamentlijcke kinderen, die egalijck te deijlen. Getuigen: Adrij Smits, Jan Clasen Raeijmaker, schepenen en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Persoon in schepenakte:
Maria Jan Hendricx  
Thonij Dirck Tibos  
Tonij Dirck Tibos  
Anthonij Dirck Tibos  
Jan Clasen Raeijmaker  
Dierck Tibos  
Jan Hendricks  
H. Bijmans  
Datering:
3-6-1691
Pagina:
254-257
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga