skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Roxanne Lokin
Roxanne Lokin Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Roxanne Lokin
Roxanne Lokin Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Moergestelx
beacon
541  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
124 Testament van wijlen de Heer Wouter Doremans zoon van wijlen Jan Doremans van Oisterwyck in zijn leven beneficiaat en rector van het altaar van Sint Anthonius abt in de St. Jan te ’s-Hertogenbosch gepasseerd voor notaris Henrick Lockemans en getuigen op 3 maart 1533 die twee beurzen heeft gefundeerd voor twee klerken van zijnen bloede en aan het officie van twee of drie missen voor een arme priester van zijnen bloede beneficie hebbende; voorts volgen enige legaten zoals 1000 gouden rijns guldens aan de H.Geesttafel van Oisterwijk, 3 pond op de vrijheid van Oisterwijk, 2 pond Vlaamse groten op Sint Lambertus te Vught, idem te Waalwijk op Adriaen Jan Laureyss. uit zijn goederen aldaar, 1 pond groot aan Herman Aertss., 1 pond groot aan Goossen Geritss. te Bardwyck, Peter van …. en Jan Math[e]usse. te Waalwijk, 3 rijnsgl. aan ….ertss. den Cuyper, Jan Doremans te Oisterwijk, 6 rijnsguldens aan Jacob van Doren te Gestel [mogelijk Moergestel bij Oisterwijk], een totaalbedrag van 73 rijnsguldens, gevolgd door een serie slotopmerkingen – dit extract correspondeert met het origineel, ondertekend door Jan Peijnenborch secretaris te Oisterwijk.
Persoon in schepenakte:
Jan Doremans van Oisterwyck  
Jacob van Doren  
Henrick Lockemans  
Jan Math  
Jan Doremans  
Jan Peijnenborch  
Datering:
3.3.1533
Pagina:
464-465
Soort akte:
Testament
Plaats:
’s-Hertogenbosch / Oisterwijk / Vught / Baardwijk / Waalwijk / Moergestel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
88 Testament en fundatie van Matheeus Wals Christiaenss. in zijn leven priester en rector van het H.Kruisaltaaar in de kerk van Oisterwijk gemaakt en gepasseerd voor Adriaen Peter Peynenborchs ende Jan Adriaen Poirters schepenen der vrijheid Oisterwijk i.v.m. de fundatie van drie beurzen t.b.v. drie klerken of scholieren van zijnen bloede die daarop scholen bezoeken ‘in vermeerderinge van Goidts dienst tot geestelycken staet mochten comen of tot andere geleerde of geschickte mannen’; wat de renten betreft worden de volgende bedragen gemeld: 41 gl. met brieven op de Staten van het land en hertogdom van Brabant; 13 gl. via Jacob Frans Beijherts; 12 gl. via Adriaen Schilders waarbij genoemd wordt Gestel bij Oisterwijk [lees: Moergestel en Hilvarenbeek; nog 10 gl. en 2 ½ st. met brieven op Jan Emmen in Udenhout; 6-10-0 op Jonker van Zeelst waarbij de parochie St. Lambert te Vught wordt genoemd; 7-10-0 op Michiel Loijen in Udenhout en nu op Wouter Aertssen van Boxtel; 7-0-0 op Aert Dierick Nauwen in Udenhout; 7-0-0 op Cornelis Adriaen heeft de testateur uitdrukkelijk aangegeven dat het zijn intentie is en mening dat de naaste en bekwaamste van zijnen bloede de voorkeur hebben en dat men ‘arme ende schamele zal voorthelpen en als collateurs worden genoemd de pastoor vabn Oisterwijk, de oudste kerkmeester, de H.Geestmeester en de secretaris – dit extract correspondeert met het origineel onder tekend door secretaris Peijnenborch.
Persoon in schepenakte:
Wouter Aertssen van Boxtel  
Adriaen Peter Peynenborchs  
Jan Adriaen Poirters  
Jacob Frans Beijherts  
Aert Dierick Nauwen  
Jonker van Zeelst  
Adriaen Schilders  
Jan Emmen  
Michiel Loijen  
Cornelis Adriaen  
Datering:
3.10.1601
Pagina:
332-333
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oisterwijk / Moergestel / Hilvarenbeek / Udenhout
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
110 Rekest van Ottho van Vaarle inwoner van Moergestel in kwartier Oisterwijk aangevende dat een zekere Boekholt zich kwalificerende als ijkmeester over de Meierij op de 16e mei 1747 ten huize van de suppliant de visitatie van de ijk heeft uitgevoerd en aldaar vier biervaten gevonden heeft die ingelegd waren van Mathijs Ketelaars bierbrouwer in de heerlijkheid Hilvarenbeek en aldaar door de ijkmeester over de genoemde heerlijkheid naar behoren waren geijkt; dat daarop genoemde ijkmeester op 21 september 1747 de suppliant had laten sommeren tot het betalen van een boete van 20 gl. voor ieder der vier voorschreven vaten dus samen 80 gl. onder voorwendsel dat die vier vaten niet naar behoren geijkt zouden zijn; dat genoemde suppliant met de brouwer samen een insinuatie hebben laten uitgaan richting die bewuste ijkmeester aangevende dat die vaten wel degelijk naar behoren geijkt waren, bovendien protesterende tegen de ongefundeerdheid en nulliteit der ondernomen executie [met details]
Persoon in schepenakte:
Ottho van Vaarle  
Mathijs Ketelaars  
Datering:
maandag 8 april 1748
Pagina:
814r
Plaats:
Moergestel / Hilvarenbeek
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
206 Rapport van thesaurier generaal Hop op het bericht of de rescriptie van de regenten van Moergestel op een rekest van de regenten van het kwartier van Oisterwijk verzoekende executoriaal op de condemnatie van de Raad op 21 juli jl.
Datering:
3 november 1707
Pagina:
2142v
Plaats:
Moergestel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
264
Bron:
Raad van State
Geografische namen: