skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Heeswijkx
beacon
3.216 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
99 Meriken dochter wijlen Lambert Henrikx Lamberts, weduwe van Gijsbert Janssen van Heritum, daarna weduwe van Teunis Adriaan Spierincx, wonend te Heeswqijk, testament
Adriaentie dochter van Joachim Peters van Houthum, verwekt bij Jenneken Spierincx, zijnde Jenneken de dochter van de testatrice, legaat van 400 gulden onder beding van Adriaantie te laten leren en schrijven etc.
Jan Gerits Dobbelsteen, inwoner en notarisgetuige te Heeswijk 1700
Willem Janssen Vorstenbosch, inwoner en notarisgetuige te Heeswijk 1700
Persoon in schepenakte:
Adriaentie van Houthum  
Gijsbert Janssen van Heritum  
Teunis Adriaan Spierincx  
Jan Gerits Dobbelsteen  
Willem Janssen Vorstenbosch  
Jenneken Spierincx  
Lambert Lamberts  
Joachim Peters van Houthum  
Datering:
actum Heeswijk, 21 december 1700
Plaats:
Heeswijk
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
7
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
140 Rombout Wouters van Sutphen. Was eerst gehuwd met Merieken dochter van Jan Aerts en had bij haar zijn thans meerderjarige zoon Wouter verwekt, welke zoon thans is gehuwd. Daarna is Rombout hertrouwd met Anneken dochter van Joost Janssen en bij haar heeft hij ook enkele kinderen verwekt. Rombout heeft volgens geldend recht aanspraken op het vruchtgebruik van de *erfmeubelen* die door Meriken zijn achtergelaten en na overlijden van Rombout is het erfrecht ervan voor Wouter. Overeenkomst nu tussen vader en zoon. Vader zal aan de zoon de som van 17 gulden en 10 stuivers betalen en het derde part van een houtveldje overdragen gelegen ondreeHeeswijk, belendend Gurt Janssen. Wouter doet afstand van alle verdere aanspraken vanwege wijlen diens moeder. (Hij ondertekent als Wouter Rommen)
Guiliam de Bock, notarisgetuige Heeswijk 1697
Jan Wil .... (?), notarisgetuige Heeswijk 1697
Persoon in schepenakte:
Rombout Wouters van Sutphen  
Guiliam de Bock  
Gurt Janssen  
Wouter Rommen  
Jan Wil  
Jan Aerts  
Joost Janssen  
Datering:
25 maart 1697
Pagina:
scan 217
Plaats:
Heeswijk
Toegangsnummer:
5114
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
97 Jan Cornelis Daeniels en diens vrouw Heijlken Willem Janssen, wonend te Heeswijk, testament op de langstlevende.Ze benoemen elkaar over en wear als universele erfgenaam inzake alle bezit dat de eerstoverledene zal nalaten, waarmee de laatstlevende de schulden moet betalen en om in levensonderhoud te voorzien. Na dood van de langstlevende gaat het bezit naar de kinderen in gelijke delen.
Hendrik Aerts van Loon, notarisgetuige Heeswijk 1695
Hans Lamers van Haendel, notarisgetuige Heeswijk 1695
Persoon in schepenakte:
Hendrik Aerts van Loon  
Hans Lamers van Haendel  
Jan Cornelis Daeniels  
Heijlken Willem Janssen  
Datering:
16 augustus 1695
Pagina:
scan 134
Plaats:
Heeswijk
Toegangsnummer:
5114
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
63 Joost Hendriks van de Laerschot, oud-schepen van Heeswijk, verklaring. Hij is afgelopen vrijdag zijnde 14 januari 1695 in de avond ten huize van de heer Rochman gekomen als destillateur of brandewijnstoker te Middelrode om zijn affaires daar te bespreken. De vrouw van Jan Willem Jacobs, genaamd Marie zei tegen hem deponent aan de zijdeur of pomp van het huis van Rochmans, of die niet had gehoord van het vaatje jenever dat een kerel van Dinther bij Rochmans had gehaald, dat van de pachters was afgenomen. De attestant had geantwoord *neen*. Maar de vrouw had gerepliceerd en gezegd *Ja* aangevend dat de pachters daar niets aan hebben en dat de heer Rochman wel 2 uur tevoren daar een briefje van op het kantoor heeft laten halen. (opnieuw een ondoorzichtig verhaal van de notaris, JT)
Hendrick van der Heijden, pachter van de impost op bier, wijn, brandewijn etc. te Berlicum
Hendrick Huijberts van Gemert, notarisgetuige Dinther 1695
Christiaen van der Velden, notarisgetuige Dinther 1695
Persoon in schepenakte:
Joost Hendriks van de Laerschot  
Hendrick Huijberts van Gemert  
Jan Willem Jacobs  
Hendrick van der Heijden  
Christiaen van der Velden  
Datering:
20 januari 1695
Pagina:
scan 086
Plaats:
Heeswijk
Toegangsnummer:
5114
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen: