skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Veghelx
beacon
48.088 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
1019 op een los inlegvel. De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschenen zijn Claes soen Claes Geritss, Henrick soen Claes Geritss en Henrick soen Jan van Dieperbeeck, mede voor de minderjarige kinderen van Jans soen Claes Geritss, als verwanten van Goesens soen Jans Claess die onlangs te Veghel doodgestoken is. Zij verklaren dat zij Thonis Henricks 'geheel houden voer onnesel ende onsculdich inne den nederslach ende doot des vors(yet) Goesens soen Jan Claess, den selven Thonissen daer in egheenderleij manieren wijtende, vroegende off tijdende, mer niemanden daer aen misdadich en kennende dan den persoen van Lenarden Henrick Lenartss.' Getuigen: Dirck Hanrick Sleuwen en Thonis Hanricx Roefs, schepenen.
Persoon in schepenakte:
Henrick van Dieperbeeck  
Dirck Hanrick Sleuwen  
Thonis Roefs  
Thonis Henricks  
Jan van Dieperbeeck  
Datering:
03-09-1544
Pagina:
775
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
24
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
1018 Engbrecht soene wylen Rombout Engbrechss heeft opgedragen en overgegeven aan Jasperen Surmonts soene wylen Jans 'enen bempt', gelegen in Veghel int Akart bij die Aa: - e.z.: het goed van de erfgenamen van Danels die Lew; - a.z. en e.e.: het goed van Jan Surmonts; - a.e.: die Aa. Engbrecht, de verkoper, had deze 'bempt' gekocht van heeren Anthonissen vander Straten, priester. H(eer) Anthonis en Jan Dirck Philipssoen hadden beloofd 'te weren'. Getuigen: Aernt Hanricxs en Jan Hanricxs, schepenen.
Persoon in schepenakte:
Jan Dirck Philipssoen  
Anthonissen vander Straten  
Jasperen Surmonts  
Jan Surmonts  
Aernt Hanricxs  
Jan Hanricxs  
Datering:
28-03-1544 (=1545)
Pagina:
774
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
24
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
1017 Jan soene wylen Claeus Aernt Peterss heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jannen soene wylen Lenaert Aernt Smollerss het 2/3 deel van 'enen acker lants', waarvan het andere 1/3 deel van Maryen we(duw)e wylen Tielen Peter Tielenss is. Het 2/3 deel is ca. 8 'loepensen' groot en het 1/3 deel ca. 4 'loepensen'. Het goed is gelegen in Veghel aen die Heye: - e.z.: Mary we(duw)e wylen Tielen Peter Tielenss en haar kinderen; - a.z.: de koper; - e.e.: het goed van Aelberts van Berkel; - a.e.: 'die gemeyn straet'. Jan, de verkoper, heeft dit 2/3 deel gekocht van Elysabeth dochter wylen Jans soene wylen Jan Stanssarts en haar man Huybrechten soene Aernt Smeedtss, volgens het testament van haar en haar eerste man Jacoppen soene wylen Jans vander Santvoert, en van Nelis soene wylen Jacops vander Santvoert en zijn broer Thomaessen en van Jan soene wylen Hanrick Jorissoen man van Elysabeth, en Goert soene wylen Hanrick Thomaess man van Jutte en Geritden soene wylen Lambert Thonissoen man van Adriane, alle drie dochteren Jacops vander Santvoert en van voornoemde Elysabeth. Het goed is belast met jaarlijks: - een erfpacht van 1 mud rogge, veghelse maat, aan de erfgenamen van Jan Rutten; - een erfcijns van 2 Bossche ponden aan 'den groeten gasthuys Ten Bosch'; - een erfcijns van 7 Bossche ponden aan Aelberden van Berckel . Getuigen: Wouter Willemss en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.
Persoon in schepenakte:
Nelis vander Santvoert  
Jan van Tillair  
Aelberts van Berkel  
Jans vander Santvoert  
Jacops vander Santvoert  
Lambert Thonissoen  
Jan Rutten  
Jan Stanssarts  
Jacops vander Santvoert  
Hanrick Jorissoen  
Datering:
08-04-1545
Pagina:
772-773
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
24
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
1016 Heylwich dochter Willem Roeverss van Eenquinckel met haar man Ariaen soene wylen Dirck Hermanssoen heeft in afwezigheid van Rombouts soene wylen Hanrick Lamberts vernaarderd 'een huys, hostat ende hoff, scop ende schuer' met toebehoren, gelegen in Veghel in die Boegart straet: - e.z.: Rombout Hanrick Lambertss; - a.z.: Willem Pynappel. Ook 'enen ecker' genoemd h(eer) Loeyen ecker, gelegen als voor op die Hogeboect: - e.z.: Willem Pynappel; - a.z.: 'die gemeyn straet'. Ook de ½ van 'enen acker lants', genoemd den Huystecker, gelegen als voor in die Boegarts straet: - e.z.: Loenis Delis Peterss; - a.z.: Rombout Hanrick Lambertss. Rombout Ganrick Lambertssoen had dit goed gekocht van 'den curatoren ende mombaren' van de minderjarige kinderen nagelaten door Rutgeren soene wylen Willem Roeverss van Eenquinckel, zoals in een schepenbrief beschreven staat. Getuigen: Aernt Hanricxs en Jan Hanricxs van Tillair, schepenen.
Persoon in schepenakte:
Willem van Eenquinckel  
Jan van Tillair  
Rombout Hanrick Rombout  
Willem Pynappel  
Aernt Hanricxs  
Dirck Hermanssoen  
Hanrick Lamberts  
Datering:
03-04-1544 (=1545)
Pagina:
771-772
Soort akte:
Vernadering
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
24
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: