skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
283 Wouter soene wilneer Aerts soene wilneer Jans genoempt Vries Lambrechs, zijn broer Aert, hun zus Beatris, en Jacop soene wilneer Ghysbert Heymerincx man van Aleydis dochter Aert Jans genoempt Vries Lambrechs, mede optredend namens hun minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen, hebben opgedragen en overgegeven aan hun moeder Sophien weduwe wilneer Aerts Jans hons vaders voers(eyt), dochter wilneer Wouter vanden Pals en van Kat(ery)nen dochter wilneer Wouters van Coelen het levenslange vruchtgebruik van 'een huys, hostat ende hoff, schuer ende scop' met toebehoren, groot ca. 1 'mauwersaets', gelegen in Veghel aent Vranckevoert in die Davelaerssche thiende, e.z.: de erfgenamen van Lambert Thonis; a.z.: het goed van Hanrick Maessen; e.e.: 'die gemeyn straet'; a.e.: Aelbert van Berkel en anderen. Ook van 'een stuck lants', genoemd Hermans Streep, gelegen als voor, e.z.: Aelbert van Berkel en anderen; a.z.: Jacop van Aelst; e.e.: de erfgenamen van Gerits van Rullen; a.e.: het vorige goed. Ook van 'een hoijveltken', genoemd die Ryt, gelegen als voor, e.z.: de erfgenamen van Dirck Houbrakens; a.z.: de erfgenamen van Peters vanden Pals; e.e.: het goed van Willem Jan Gerits; a.e.: 'die gemeynt'. Ook van 'een stuck lants', genoemd die Keris streep met een aangelegen 'ryten hoyvels', gelegen als voor in die Nederboect, e.z.: Jan Vrederics; a.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Vries Lambrechs; e.e.: Gerit Thys; a.e.: h(eer) Danelt die Lew en anderen. Ook van ¼ deel in 'enen aabempt', hooiende met een ander ¼ deel dat van de erfgenamen van Aert Stanssaerts is. De beemd is gelegen als voor after Ham, e.z.: de erfgenamen van Wouters vander Rullen; a.z.: Hanrick Joris en anderen; e.e.: de erfgenamen van Jan die Decker; a.e.: de Aa. Het goed is belast met jaarlijks: - een grondcijns van 5 stuivers aan de heer van Helmont; - een erfpacht van 1 mud rogge, veghelse maat, aan de erfgenamen van Matheeus van Berze;
Vervolg:
- een erfpacht van 3 v(aten) rogge, veghelse maat, en ¼ deel van een 'capuyn' aan de erfgenamen van Lamberts die Vries; - 6 pond payments aan Metten Ghyben; - 6 pond payments aan Aerden die Becker ten Bosch; - het onderhouden van een deel van de landweer. . Getuigen: als voor.
Persoon in schepenakte:
Willem Jan Gerits  
Aert Lambrechs  
Wouter vanden Pals  
Wouters van Coelen  
Aelbert van Berkel  
Jacop van Aelst  
Gerits van Rullen  
Peters vanden Pals  
Wouters vander Rullen  
Jan die Decker  
Matheeus van Berze  
Lamberts die Vries  
Aerden die Becker  
Ghysbert Heymerincx  
Aerts Jans  
Lambert Thonis  
Hanrick Maessen  
Hermans Streep  
Dirck Houbrakens  
Jan Vrederics  
Gerit Thys  
Aert Stanssaerts  
Hanrick Joris  
Metten Ghyben  
Aert Jans  
Datering:
26-03-1531 (=1532)
Pagina:
92v-93r
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
23
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga