skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
233 Dinsdag 16 februari 1706. In de raadskamer zijn hier na oproep door de vorster in opdracht van heer en meester Jacob van der Houven als heer van Heeswijk en Dinther, zijn de 5 leden van het corpus verschenen, te weten Jan Costen als president, Jan Willem Suijskens, Claes Peeter Dooremans, Anthonij Wijunnen, Wouter Handricx Raijmakers, Wouter Jan Gijsberts en Anthonij Mattheeus Hanegraef als schepenen, verder Antonij Freijnssen als gezworene, Lenart Gielens als presente borgemeester, Peter Francken en Willems Pauwelsen als afwezige borgemeesters, verder Paulus Claessen van Goch en Cornelis Jacobs als kerkmeesters, Joost van Uden present en Corst Claessen als afwezige armmeesters. (het corpus bestaaande uit schepenen, gezworenen, borgemeesters, kerkmeesters en armmeesters, 5 groepen) Er is door de heer van Heeswijk en Dinther een mandement voorgelezen afgegeven door de Raad van Brabant op het verzoek dat is ingediend door deze 5 leden van het corpus en de inwoners van Dinther, welk mandement is verkregen door deurwaarder Pels contra de heer van Heeswijk en Dinther. Er wordt verwezen naer een resolutie d.d. 30 oktober 1674, in de kwestie over de houtschat die door de heer van Heeswijk was geeist. (325) Jan Costen als president heeft geen order gegeven om op naam van de 5 leden het verzoek te presenteren en om een mandement te vragen tegen de heer van Heeswijk en Dinther en tegen de heer William Grahame, maar heeft wel als particulier en inwoner mede getekend en hij houdt zich aan de gegeven machtiging. Jan Willem Suijskens verklaart hetzelfde, Claes Peter Dooremans absent en Anthonij Wijnen verklaart hetzelfde, Wouter Handricx Raijmakers verklaart hetzelfde, Wouter Jan Gijsberts idem, Anthonij Matheeus Haenegraff idem, Jan Aerts van Haeselbergh en Anthonij Freijssen als gezworeren idem, Lenardt Giels present en Willem Pauwels en Peter Francken als afwezige borgemeesters idem, Paulus Claessen van Goch en Cornelis Jacobs als kerkmeesters idem,
Vervolg:
Joost van Uden armmeester verklaart niet te hebben getekend en dat is ook nooit door de regenten aan hem gevraagd. Het bovenstaande is nogmaals aan de aanwezige schepenen, gezworenen, borgemeesters, kerkmeester en armmeesters voorgelezen en er is gevraagd of ze hun mening handhaven. Mij present D. Niekens secretaris.
Persoon in schepenakte:
Paulus Claessen van Goch  
Jan Aerts van Haeselbergh  
Jan Willem Suijskens  
Claes Peeter Dooremans  
Wouter Handricx Raijmakers  
Wouter Jan Gijsberts  
Anthonij Mattheeus Hanegraef  
Claes Peter Dooremans  
Anthonij Matheeus Haenegraff  
Jacob van der Houven  
Joost van Uden  
Jan Costen  
Anthonij Wijunnen  
Antonij Freijnssen  
Lenart Gielens  
Peter Francken  
Willems Pauwelsen  
Cornelis Jacobs  
Corst Claessen  
William Grahame  
Anthonij Wijnen  
Anthonij Freijssen  
Lenardt Giels  
Willem Pauwels  
D. Niekens  
Datering:
1706
Pagina:
scan 324
Plaats:
Dinther
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
47
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga