skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
282 Sophie weduwe wilneer Aerts soene wilneer Jans genoemt Vries Lambrechs, dochter Wouters vanden Pals en wijlen zijn vrouw Kat(hary)nen met haar tegenwoordige man Thomaessen Jacopss vander Santvoert hebben opgedragen en overgegeven aan de broers Wouteren, Aerden, Hanricken, Jasper en Jannen en hun zus Beatrys en Jacoppen soene wilneer Ghysbert Heymericx man van Aleyden dochter van voornoemde Sophie, allen kinderen van voornoemde Sophien en haar eerste man Aerden, al hun rechten in 'enen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren en 'enen eussel', gelegen in Veghel aent Buekelaer int Verrenberch, e.z.: de erfgenamen van Aert Vries Delis; a.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Vries Lamberts; e.e.: Aelbert van Berkel; a.e.: 'die gemeynt'. Ook in 'een stuck lants met enen eusel' genoemd Vrieskens hostat en Hermans, bij elkaar gevoegd, gelegen als voor, e.z.: die Buekelaer stege; a.z.: het vorige goed; e.e.: 'die gemeynt'; a.e.: Aelbert van Berkel. Ook in 5 'buenre bempts' genoemd Korstiaenen Coenen camp, die eerder van Jans die Vries Lamberts was, gelegen als voor in die Buenreschen horck, e.z.: h(eer) Gerit die Vries; a.z.: de Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch en anderen; e.e.: Walraven van Erp; a.e.: 'die gemeynt'. Ook in 4 'buender bempts', gelegen als voor in die Gemeyn buenre, die eerder van Wouters van Coelen was, e.z.: de erfgenamen van Willem Wouters; a.z.: Thonis Hanrick Aerts en anderen; e.e.: 'die gemeyn stege'. Ook in 'een stuck lants', genoemd dat Ryt stuck met een daar aangelegen 'stuck lants', genoemd Ariaens ecker, groot ca. 8 'loepense' groot, gelegen als voor in die Nederboeckt: - e.z. en a.z.: het goed dat eertijds van Wouters vanden Pals was. Ook in 4 'strepen houtwasse' met een aangelegen 'bemptken', genoemd dat Neerlant, gelegen als voor in die Nederbiest, e.z.: Cornelis Ariaens; a.z.: Anna Marten Roever Peters; e.e.: Jan Vrederics en anderen; a.e.: Sunte Thonis ecker en anderen.
Vervolg:
Ook in 'een kempken lants', ca. 1 ½ 'loepense' groot, gelegen als voor int Akart, e.z.: Hanrick Joris: - a.z. en e.e.: 'die gemeyn straet'; a.e.: het goed vam joffrou Heylwich Knoeyen. Het goed is belast met jaarlijks: - een grondcijns van 5 ½ stuivers en 1 oort aan de heer van Helmont; - een erfpacht van 1 'mauwer' rogge, veghelse maat, aan Jan Peter Robben ten Bosch; - een erfcijns van 36 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel; - een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan Cornelis Ariaens; - een erfcijns van 8 Bossche ponden payment aan Peteren Hanrick Heymans; - het 'tweedeel' van een erfcijns van 2 Bossche ponden payment aan de 'formerie opten begijnhof ten Bosch'; - een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan Anna Marten Roever Peters dochter; - een erfcijns van 6 Bossche ponden payment aan h(eer) Gerit Thys; - een erfcijns van 4 Carolus gulden en 7 stuivers aan enkele personen ten Bosch; - een erfcijns van 2 Carolus gulden aan Jan soene Jan Wellens. Met voorwaarden. Getuigen: Gerit Thys en Claeus Geritssoen.
Persoon in schepenakte:
Anna Marten Peters  
Aert Delis  
Aert Lamberts  
Thonis Hanrick Aerts  
Jan Peter Robben  
Wouters vanden Pals  
Aelbert van Berkel  
Jans die Vries  
Gerit die Vries  
Walraven van Erp  
Wouters van Coelen  
Ghysbert Heymericx  
Willem Wouters  
Cornelis Ariaens  
Jan Vrederics  
Hanrick Joris  
Gerit Thys  
Jan Wellens  
Datering:
26-03-1531 (=1532)
Pagina:
91r-92r
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
23
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga